• Privacy Policy and data usage in Connected software - Dentas
  • Digiröntgenseadmed, millega Dentas ühildub
  • E-Tervis ja AKI

Connected LLC develops software applications (Dentas eKliinik, MediSpa, VetIS – further Connected app ) for dentists, a wide range of specialty doctors, veterinary workers, spa specialists and more, since 2007.

Our focus is to offer our customers time-saving solutions. One of these solutions is Connected app binding with Google Calendar. This is neccessary for user` calendar event export from Connected app to Google Calendar. This allows our users to see events from smartphones without the need to log in to the program. From home, on the move etc.

Described Calendar event function is pushed one way only. Connected app → Google Calendar. No user data is fetched from Google to Connected app.

That function requires Connected app users to link their personal Google account to Connected app. For doing so users must have the signed agreement with Connected LLC and an active account in Connected app.
User should be logged in to the Connected app to bind its own Connected app account with Google Calendar account.
For this purpose the user finds under the “User settings” section the place to bind a personal Connected app account with Google account. In this binding process Connected app asks from Connected app users a Google account username (e-mail) and password. It`s asked through a website browser (integrated in Connected app) and Connected does not store Google account passwords in its own system.
Once Google Calendar is binded with a Connected app, all events from users dayplan (work schedule) can be sent to Google Calendar. User can send all already existing events from the Connected app to users’ personal Google account.

We do send to Google Calendar:
1.patients forename,
2.initial of family name
3.reason for the visit (remark)

If a user moves an event in the Connected app, then the Connected app sends a move command to Google Calendar. Move command moves the event in users personal Google Calendar in the same place as in Connected app.

If a user erases an event from the Connected app, then the Connected app sends a delete command to Google Calendar. Delete command deletes the event from users personal Google Calendar.
If the user decides to unlink their Google Calendar account, then unlinking is available in the same place, where binding – under User settings.

Ühildamise järgselt saab Dentases visiiti läbi viies luua digiröntgenseadme tarkvarasse ühe nupuvajutusega uue kliendi. Olemasolev klient avatakse röntgenitarkvaras sama nupuvajutusega. Vaata, kas Sinu digiröntgenseadme tarkvara on selles ühildamisvõimaluse nimekirjas?

AFP Imaging Evasoft QSI Image
Apteryx Ewoo EasyDent Rapid Call
Apteryx XV Web Florida Probe RayMage
Apixia Fona OrisWin Romexis
Belmont XV Gendex VixWin Scanora
BioPAK Genoray Triana ScanX Visix
CADI HandyDentist Schick CDR Dicom
Camsight iCat Sigma Image XRV
Carestream Image FX Sirona SIDEXIS XG
CaptureLink Image XL SMARTDent
Cerec iRYS Sopro
CleaRay Kodak Soredex Optime
Cliniview Lightyear SpeedVision
ClioSoft Lightyear SpeedVision TigerView
DBSwin by Duerr LynxVision Pro Triana
DDS Works MaxiViewer Trophy, Trophy Enhanced
DentalEye MediaDent Tscan
DentalStudio MiPACS Vatech
DentalTek MPDx Vipersoft
DentiMax Advanced OneView VisionDent
Dentio Oriview Visix
Dent-x ProImage OrthoPlex visOra
Dexis Owandy VistaDent
Digora Soredex Optime Patient Gallery VixWin
Dimaxis Patterson Imaging VixWin
Dolphin Planmeca VixWinBase41
Dr. Ceph PreXion VixWinBase36
Dr. Suni Prof Suni XDR
DXIS Progeny XL Dent
Ei Sensors ProImage XVlite
Electronic Rx QuickVision Z-Image

Vajalikud tegevused Tervise Infosüsteemiga liidestumisel

  1. 1. Asutuse juur-OID-i registreerimine ja OID-i halduri määramine. Eesti tervishoius minnakse järk- järgult üle digitaalsete dokumentide kasutamisele ning seetõttu tuleb kõik dokumentides kasutatavad objektid üheselt defineerida ja identifitseerida. Eesti tervishoiuressursside (alates meditsiinitöötajatest, tervishoiuteenuse osutajatest, tervishoius kasutatavatest loenditest lõpetades kasutatava tarkvara ja meditsiiniseadmetega) kirjeldamiseks kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud ISO OID süsteemi. Iga tervishoiuasutus peab registreerima Eesti E-tervise Sihtasutuses oma asutuse juur-OID-i ning nimetama oma asutuse OID-i halduri(d). Asutuse juur-OID-i registreerimiseks on vajalik asutuse juhi poolt allkirjastatud taotlus (digitaalselt või paberkandjal), kus oleks toodud ettevõtte ametlik nimetus ja registrikood.

Juur-OID taotluse avalduse saab täitmiseks alla laadida siit

  1. 2. Liidestuslepingu sõlmimine Liidestuslepingu näidise saab alla laadida siit.

Liidestuslepingu ettevalmistamiseks vajalikud andmed palun saatke eelnevalt e-posti aadressile abi@e-tervis.ee

  1. 3. Ettevõtte töötajate registreerimine MISP2 (mini-infoüsteem-portaal) portaalis. Päringuõiguste andmise õigus on ettevõtte Äriregistris registreeritud esindajal. Täpsed juhised raviasutuse töötajate registreerimiseks on antud juhenddokumendis.
  2. 4. Delikaatsete isikuandmete töötlemise muudatuse registreerimine Andmekaitse Inspektsioonis.

Kui olete AKI-s juba registreerunud delikaatsete isikuandmete töötlejana, siis leiate muudatuse registreerimise taotluse siit Taotlus esitatakse kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@dp.gov.ee; tähitud postiga või käsipostiga. Põhjalikum ülevaade ülalkirjeldatud kolmest sammust liidestumaks E-Tervisega, leiab siit.