• Совместимые диги-рентгены
 • E-Tervis и AKI
 • История обновлений

После связи Dentas с диги-рентгеном учётная запись для новых клиентов в программном обеспечении диги-рентгена создаётся нажатием одной кнопки. Существующие клиенты открываются нажатием той же кнопки.

Список совместимых систем диги-рентгена:

AFP Imaging Evasoft QSI Image
Apteryx Ewoo EasyDent Rapid Call
Apteryx XV Web Florida Probe RayMage
Apixia Fona OrisWin Romexis
Belmont XV Gendex VixWin Scanora
BioPAK Genoray Triana ScanX Visix
CADI HandyDentist Schick CDR Dicom
Camsight iCat Sigma Image XRV
Carestream Image FX Sirona SIDEXIS XG
CaptureLink Image XL SMARTDent
Cerec iRYS Sopro
CleaRay Kodak Soredex Optime
Cliniview Lightyear SpeedVision
ClioSoft Lightyear SpeedVision TigerView
DBSwin by Duerr LynxVision Pro Triana
DDS Works MaxiViewer Trophy, Trophy Enhanced
DentalEye MediaDent Tscan
DentalStudio MiPACS Vatech
DentalTek MPDx Vipersoft
DentiMax Advanced OneView VisionDent
Dentio Oriview Visix
Dent-x ProImage OrthoPlex visOra
Dexis Owandy VistaDent
Digora Soredex Optime Patient Gallery VixWin
Dimaxis Patterson Imaging VixWin
Dolphin Planmeca VixWinBase41
Dr. Ceph PreXion VixWinBase36
Dr. Suni Prof Suni XDR
DXIS Progeny XL Dent
Ei Sensors ProImage XVlite
Electronic Rx QuickVision Z-Image

Необходимые действия для подключения к Tervise Infosüsteem

 1. 1. Регистрация предприятия juur-OID и назначение администраторов.
  Пошаговый переход на цифровую документацию в эстонском здравоохранении требует чёткой стандартизации информации (как данных медработников, медицинских организаций, считывающих устройств так и для программного обеспечения). Для этого используется международная система ISO OID.
  Каждое медицинское предприятие обязано зарегистрировать juur-OID и назначить OID администратора в Eesti E-tervise Sihtasutus.
  Для регистрации juur-OID необходимо подать заявление, подписанное руководителем учреждения (дигитально или на бумаге) и имеющее данные о названии и регистрации учреждения.

Заявления для ходотайства о juur-OID можно скачать тут

 1. 2. Заключение договора о подключении
  Пример договора можно скачать тут.

Данные, необходимые для подготовки договора о подключении, требуется отправить отдельно на е-мейл abi@e-tervis.ee

 1. 3. Регистрация работников предприятия на портале MISP2 (mini-infoüsteem-portaal).
  Право на назначение доступа для работников есть у представителя предприятия, зарегистрированного в Äriregister. Подробные инструкции о назначении прав работникам медицинского предприятия приведены в руководстве пользователя.
 2. 4. Регистрация изменений в обработке деликатных личных данных с Andmekaitse Inspektsioon.

Если вы уже зарегистрированы в AKI, то форму заявления для внесения изменений в существующий договор можно найти тут

Заявление можно подписать дигитально и отправит по е-мейлу info@dp.gov.ee или распечатать и отправить по почте.

Более подробную информацию о трёх-шаговом подключении к E-Tervis моно найти тут.

Dentas versioon 1.4.6133 07.11.2016
*Töögraafikus päeva märkmete lahtris tühistused
*E-Tervisest andmete laadimine ajafiltriga «Kõik»
*Saatelehele ilma seerianumbrita toodete laadimine
*TVL valideerimine
*Diagnooside statistika a-veebi all

Dentas versioon 1.4.6133 17.10.2016
*Meeliste vaatamine/lisamine mitmelt erinevalt vormilt
*Raviplaani kohandamine
*Töögraafikus, broneeringuaknas, visiidis nuppude ja tekstide kohandamine
*Devexpressi kaasajastamine
*Teateakende sisu kasutajasõbralikumaks

Dentas versioon 1.4.6080 05.10.2016
*Katkemise korral ühenduse taasloomine
*Saatekirja ja SK vastuste staatuse täiendus
*Saatekirja vormi kohandamine
*Kassa aruande täiendus
*Maileri täiendus
*Töögraafikust otse kliendiandmetesse paremklikiga

Dentas versioon 1.4.6080 25.08.2016
*logo ja ikooni värskendamine
*sularahaarvetele maksetähtaeg
*kliendiandmetes staatuse lisaja
*salvesta/sulge nuppude kohandamine
*mitmed optimeerimised

Dentas versioon 1.4.60 14.6.2016
*Retseptivormi muutus
*Töögraafiku muudatused
*Saatekirja muudatused
*Kasutajate seadete vaikeväärtuse baasi salvestamine
*Uus aruanne: lõpetamata haigusjuhtumid
*Maksja valimine arve väljatrükil
*Müügikäibe aruandes assistendi arved ilma visiidita valik

Dentas versioon 1.4.59 3.5.2016
*Raviplaanis hambakaardi tooltip
*Saatekirja vastuse täiendamine
*Teenuse otsingu muutmine
*Kliendile osutatud teenused — aruande täiendus
*Visiidivormi optimeerimine
*Mailiparameetrite valik: arvutipõhine või üldine
*Muud täiendused ja parandused

Dentas versioon 1.4.59 8.3.2016
*ID-kaardi tarkvara uuendusega kaasajastamine
*LimeSurvey ankeetide kasutuselevõtt
*Tõendi digiallkirjastamine ja mailiga saatmine
*Saatekirja vastuse valmistamine, krüpteerimine, digiallkirjastamine ja emailile saatmine
*Kliendile saadetud mailide salvestamine (ilma mailikonto jälgimiseta)
*Mitmed väiksemad täiendused ja muudatused

Dentas versioon 1.4.58 31.12.2015
*Haigekassa hinnakirja uuendus
*Emailide jälgimine
*Arve vaba teksti sisestamine
*Arvel tõlgete lisamine
*Parandused, täiendused

Dentas versioon 1.4.56 14.12.2015
*Kliendiandmete all staatused, vormi ümberkujundamine
*»Saada E-Tervisele» linnukese süsteemiparameeter
*ETervise dokumentide nimekirja laadimise/failide avamise kaasajastamine
*Raviplaani muudatused
*Väiksemad muudatused ja parandused

Dentas versioon 1.4.56 16.11.2015
*HK arvete loomisel arsti filtri muudatus
*Visiidil diagnoos kohustuslikuks (seoses E-Tervisega)
*Mitmeid olulisi täiendusi hambaravikaartide edastamises
*Turvaserveri kasutuselevõtt
*Pildipanga kasutaja sisestamine

Dentas versioon 1.4.56 16.10.2015
*Arve maksja järgi arvete filtreerimine
*Apotheka müüginimekirja filter
*Windows 10 jaoks kohandused
*ETervise stiililehtede kohandused
*ID-kaardi toimimise muudatus
*Andmete lokaalne puhverdamine

Dentas versioon 1.4.56 30.06.2015
*Owandy toe lisamine
*Arvel vaba rea lisamise parandus
*Tööjaamade vormi parameetrite muutused
*Hambaravikaardi edastamine
*Ravijuhtumi kasutusele võtmine

Dentas versioon 1.4.54 13.05.2015
*Epikriiside edastamise optimeerimine
*Failide lisamine kliendi andmete alt
*Töögraafiku optimeerimine
*Google kalendrisse eelsidumise aegade tekitamine
*Terviseloo all väljatrükkimise muutused

Dentas versioon 1.4.54 09.04.2015
*Kindlustuse staatuse kuvamine broneeringul
*DMFi muutused
*Kasutajate ametinimetus ja ameti kuvamine SMSis
*SOPRO digiröntgenprogrammi toe lisamine
*Tööjaamade vormi korrigeerimine
*Saatekirjas saaja email automaatselt
*Arvega sidumata ülekande laekumiste kustutamine

 

Dentas versioon 1.4.54 09.02.2015
*DMF indeksi arvutamise lisamine hambakaardile
*Epikriiside saatmise täiendused
*Iga visiidi kohta eraldi HK arve
*Arve maili vormil manuse eksport
*Teenuse gruppide lisamise võimalus püsiandmete all

Dentas versioon 1.4.54 31.12.2015
*Ilma ajata broneeringud töögraafikus
*Haigekassa hindade muutusega kaasajastamine
*Google kalendri ümberehitamine: Google uutele turvanõuetele vastavad muudatused
*TVL diagnoos kohustuslikuks
*Tööajata päevade peitmine
*Mõningate HK arvete saatmisel soo puudumise parandus
*Töögraafiku loetavuse parandused
*Hinnakirjajärgse müügiraporti parandused
*Klientide otsingus lisafiltrid
*Palju väiksemaid muudatusi ja parandusi


Dentas versioon 1.4.52
05.05.2014
*Aja tühistamise kohandamine
*SMSide sorteerimine asukoha järgi
*Patsientide info liitmine
*Terviseloo väljatrük loetavam
*Kasutajate seadetes määratav nimetähtede suurus
*Kindlustamata staatus punaselt
*Mõned väiksemad muudatused/parandused

Dentas versioon 1.1.49 01.01.2014
*Haigekassa koondarve muudatustega kaasajastamine
*Kassaorderi kohandamine
*Raviplaanile olemasolevate teenuste lisamine
*Võiksemad raviplaani kohandused
*Töögraafiku välimuse kohandamine
*Töögraafiku lahtrite selekteeerimine kaasajastatud
*Hulgaliselt väiksemaid optimeerimisi ja vigade parandusi

Dentas versioon 1.1.48 03.10.2013
*Hinnakirja ümbertegemine, lisatud võimalus muuta hinnakirja tulevikus
*Haigekassa töövõimetuslehe muudatustega kaasajastamine
*Terviseloo kompaktne väljatrükk
*Registreeritud aegade vormi täiendamine
*SMSide optimeerimine
*Arve väljatrükile vabavormis teksti sisestamine
*Pildifailide töötlemise kohandamine

 

Dentas versioon 1.1.4742 01.01.2013

*Vormil «Visiitide nimekiri» kaks uut lahtrit
*Raviplaani väljatrükk + mailile saatmine
*Kiirsisestuse korrigeerimine — manualis täpsem informatsioon
*Töögraafiku päisesse lisatud «külmutatud päevainfo»
*SMS aruande eksportimine
*Kassaorderi väljatrüki kohandamine
*Arvete otsimine kindla kuupäeva järgi
*Mitmeid parandusi ja väiksemaid muudatusi

Dentas versioon 1.1.4484 03.10.2012
* Esimese vaba aja otsimine töögraafikus koos miinimaalse vaba ajaga
* Töögraafik -> Lisa meelistesse eel on võimalik visiidi kestus määrata
* Eriala järgi arstide näitamine töögraafikus
* Töögraafik -> valitud arsti peale klõpsates on võimalik näha selle arsti meeliseid
* Registraatori käibe aruanne + arsti käibe aruande kohandus
* Täiendused hambakaart -> juureravi
* Laekumised ja Kassa juures näidatakse senise kõikide arvete asemel ainult patsiendi võlas arveid
* Kassa ja terminal arvutipõhiseks (puhul, kui arve koostaja küljes juba ei ole kassat või terminali)
* Töögraafiku kiiruse optimeerimised
* Aegade broneerimine kliiniku(te) kabineti järgi ja kabinettidele võimalikud omad tööajavärvid
* SMSide saatmine asukoha põhiselt
* Parooli turvalisuse kontroll
* Palju väiksemaid uuendusi, optimeerimisi ja veaparandusi

Dentas versioon 1.1.4484 08.05.2012
* Töögraafikus link meelespeadele
* Dentasel uus juhend www.dentas.ee/juhend/juhendPDF.pdf
* Uuendatud Ladu —> Aruanded —> Hinnakiri
* Teenused tabelina ja tooted tabelina (menüüst Püsiandmed)
* Ikooniriba peitmine (Püsiandmed—>Kasutajate seaded —> Näita põhiakna nupurida)
* Meeldetuletuse vormi uuendus
* Väiksemad uuendused(«Loo uus visiit» kliendi andmete all jms.)

Dentas versioon 1.1.4383
Seoses aastal 2009 ajutiselt määratud haigekassa koefitsentide kaotamisega alates selle aasta algusest oleme läbi viinud uuenduse ning kaasajastanud Dentases asuvad koefitsendid ja võimalikud haigekassa teenuste hinnad. Eelmisel aastal aset leidnud visiidid arvutatakse ikka vana koefitsendi ja hindadega. Kõik sel aastal toimunud visiidid on juba uute hindadega.

Dentast saab uuendada mitut moodi. Iga kord Dentast käivitades tehakse uuendus automaatselt. Kellel automaatne uuendus tegemata, saab valida menüüst Abi —> Uuendus.

Head uut aastat OÜ Connectedi poolt ja sujuvat töötegemist!

 

Dentas 1.1.4383 27.01.2012
* raviplaan: Visiit—>Vasakult Dokumendid ja uuringud—>Uus Raviplaan
* EHAK koodi lisamine: Püsiandmed—>Süsteemsed andmed—> «HK seaded»

 

Dentas 1.1.4374 27.12.2011
* staatuste kiirsisestamine klaviatuuriga
* tühistatud aegade aruanne
* värvide valik töögraafikus

 

Dentas 1.1.4230 10.11.2011
* visiidil kuvatakse allergeenid punaselt
* päevaplaanist visiidi alustamine
* arve tegemisel, kliendivormis, retseptis, saatekirjas sulge/saada vajutamisel salvestamine
* visiidil staatuse panemine kiirem
* Retseptil RHK10 link suuremaks, diagnoos automaatselt
suure tähega, arsti eriala automaatne parandus, toimeaine
ja ravimikoodi otsing muudetud
*Klaviatuurisisestus lisatud «Ajalugu lehelt

 

Dentas 1.1.4021 05.01.2011
* HK eurohinnad
* HK 2010 koondarvete pakkide saatmine kroonis
* Seeriate sisestamisel võimalus panna täpne KM hind


Dentas 1.1.4017
01.01.2011
* proteesiarved
* eurole konverteerimine
* päevaplaani automaatne värskendus
* kasutaja oma andmete muutmine
* uuel kasutajal vaikimisi terminal ja kassa ning tööajad
* populaarsete toodete raporti juures summa

Dentas 1.1.3940 15.10.2010
* 5999 teenuse puhul HK makselinnuke automaatselt
* teenusega seotud «valikulised» tooted (materjalid)
* laekumiste importimisel seostamise täiendus, seostamata ei salvestu kohe vaid jäävad nähtavale
* bugfix: hk arvete moodustamise summa jaotus ei arvestanud filtriga
* hk arvete moodustamisel kuvab linnukesena kindlustatuse staatuse
* arvel kliendi kogusaldo näitamine süsteemse parameetriga
* tootegrupid ja filtrid selle järgi otsingutes ja laoseisu aruandes
* bugfix: mitme lao vahel kannetel koguste viga
* filter muudetud, et saab vaadata ka negatiivseid laokogused
* lisatud nupp laokande lehele kogu jäägiga kaupade nimekirja toomiseks
* juureravi sisestusaken
* laoseisu aruandes kaubasumma müügihindades
* backupidel võimalus käivitada lisakäsku

Dentas 1.1.3900 06.09.2010
* Kindlustamata isikute HK arved
* Google kalendriga sidumine
* HK paketi moodustamisel protees ja kindlustamata filter
* Piltide lohistamine visiidile, kataloogi moodustamine automaatselt
* TVL-i juures linnuke esmase/järgleht juhtimiseks väljatrükile
* Visiidiaknas avaneb vaikimisi kohe hambakaart
* Teenused tabelina vormis ei olnud HK lahtiseostamist
* Visiidist 365 päeva möödas SMS teavitus (Süsteemiparameetrite alt sisse lülitada)
* Hambakaardil nupp «veel» kui külgaknas kogu staatuste nimekiri ära ei mahu
* Arve mailile — vaikimisi CC süsteemsetes seadetes
* tõendil «kellele» väli pikem

Dentas 1.1.3875 11.08.2010
* hambakaardil graafiline ajaloo näitamine
* TVL-il ka sünnitusleht lubatud
* visiidi salvestamise optimeerimine
* Aveebi statistika muudatused
* HK paketi moodustamisel kuupäeva filtrite korrastus
* HK koondarve eelvaatel perioodi seadmine [enne kõik moodustatud]
* toimeaine/preparaadi soodustuste info näitamine retseptivormil
* HK üksiku arve trükkimisel patsiendi makstud näitamine, HK aadress seadetest
* Teenusele km-iga hinna sisestusest tagasiarvestus, teenuse otsimisel ka km-iga hind
* Kassa orderi loomisel kliendile lisatud võlas olevate arvete valik
* Võlglaste aruandes arve maksetüübi filter
* Retseptimeelised jagatuna kasutajate vahel
* Toodetele eraldi väljamüügi ühik

Dentas 1.1.3823 21.06.2010
* arve saatmine emailiga
* tshekkide printimine/tshekiprinteri seadistamine
* piimahammaste külgvaade
* hambakaardil hambainfo ala pikemaks ja laiemaks
* retseptitrükis korrigeeringud mitte digiretsepte
* visiidaknas rigipaigutused ruumi saamiseks
* statistika käibes parandus, HK statistika export excelisse
* laekumiste automaatsel seostamisel täiendav maksja perekonnanime vastavuse tingimus
* terviseloo trükkimine dentases — kõige ülemise elemendi valimisel kogu terviseloo trükk
* Ingenico kaarditerminaliga suhtlemine arve väljastamisel
* joonistamiste optimeerimised
* toodete ja teenuste vormil avanemisel kohe otsing
* uuenduse saadavusest teatamine
* arve saatmisel — emaili puudumisel küsitakse ja salvestatakse
* töögraafikus «kõik» ja «vali» tulpadena eemaldatud
* diagnoosita teenuse valiku lubamine
* terviseloos puu avanemise muutus — visiidi alamtase korraga
* terviseloo trükkimise korrastus
* arve numbri sisestuse piiramine numbrilise osaga
* süsteemiadministraator tohib kustutada arvetega seotud laekumisi

Dentas 1.1.3746 11.05.2010
* paigutuste muutmine erinevatel vormidel, laadimise loenduri viimine akna keskele ruumi hankimiseks
* õppevideote lisamine «Abi» menüüsse
* laovormides optimeerimised ja veaparandused
* HK teenustele muudetav koef2
* saadetud uudiskirjade meeldejätmine ja selle alusel lisafiltrid
* laekumise sisestamisel «kasuta täissuma arvel» võimaldab sisestada ka arvest suuremat laekumist
* arve saatmine emailiga
* tshekkide printimine (tshekiprinteri seadistamine)
* vaikse uuenduse puhul öine sulgemine
* piimahammaste külgvaade (pildid) hambakaardil
* hambainfo (hambakaardil) kõrvalkast pikemaks ja laiemaks
* retseptitrükis korrigeeringud mitte-digiretseptidele
* visiidaknas ringipaigutused ruumi saamiseks
* maileri viimine «Tööta» menüüsse
* statistika käibes parandus, HK statistika export excelisse
* laekumiste automaatsel seostamisel täiendav maksja perekonnanime vastavuse tingimus

Dentas 1.1.3725 15.03.2010
* lisatud: Ravijärjekorra aruanne
* optimeerimised

Dentas 1.1.3725
15.03.2010
* toote sisestuse vormil hinna sisestuse muudatus
* lisatud: Ravijärjekorra aruanne
* optimeerimised

Dentas 1.1.3699 17.02.2010
* retseptidel ühikute parandused ning preparaadi retseptist toimeaine retsepti tegemise v6imalus
* NOMESCO koodide sisestamise v6imalus HK arvel ja faili genereerimine
* kliendi isikukoodi ja nime lugemine ID kaardilt
* lisatud ravijärjekorra vorm ja drag&drop graafikusse
* kui kliendil on mitme visiidi teenuste eest tasumata, siis nüüd saab valida milliste visiitide teenused arvele panna
* saatekirjadele lisatud meelised

Dentas 1.1.3689 7.02.2010
* lokaalsetel lahendustel sessiooni aegumise teate kuvamine
* ravivormide muutus RK poolt
* bugfix: HK arvete loomisel koondas kokku erinevate arstide arved saatmiseks
* lisatud: statistikas käive suhtluskeelte kaupa
* bugfix: parandatud arve vormil kaardimakse väljade inaktiivsuse probleem (kui avati otse visiidilt)
* Maksetähtaja tekst ilmub nüüd ainult ülekande ja segamaksel.
* Arve väljatrükis ridade kõrgus natuke suurem
* Maksete arvetega seostamine leiab seose ka arvega mille algus (st aastanumber) on ära jäetud.
* Automaatse seostuse kohta kuvatakse info täiendavalt märkuste veerus
* Makse käsitsi sisestamisel, kui valitakse «Kasuta täissumma arvel» täitub peale arve valikut summa automaatselt (aga ainult siis kui kasutaja pole midagi enne summas sisestanud)
* Tabeli laiuse automaatne muutmine kui teha topeltkl6ps yleval vasakus nurgas
* lisatud kasutaja akende suuruste ja tabelilaiuste taastamise nupp kasutaja seadete aknas
* bugfix: statistikas arvestab lisaks 5999 teenuse proteeside alla
* bugfix: visiitide aruanne
* bugfix: tabelite veergude laiuste meeldejätmise parandused
* lisatud: õigusteta assistendi roll, visiidil assistendi valik
* kliendi saldo arvutuse kiirendamine, lisatud töögraafikusse tooltippi võlaga arvete märge
* lisatud: assistendi käibe aruanne
* bugfix: teenuste ja arvele toodete kuvamine terviseloo puus
* lisatud: töögraafikus HK ja esmase visiidi märgistamiseks ikoonid ja märkeruudud
* lisatud: saatekirjal teenuse valik asentatud pikemat nimekirja ja filtreerimist võimaldava tabelotsinguga
* lisatud: arve väljatrükile ilmub automaatselt kliendiandmetest valitud «Arve maksja» ning sularaha/kaardimakse laekumine vormistatakse maksja nimele (arveid tuleb koostada ikkagi 6igele patsiendile).
* lisatud diagnooside-staatuste sidumine ja uuel hambakaardil ilmub seotud diagnoos/staatus automaatselt

Dentas 1.1.3671 19.01.2010
* täiendus:moodustamisel kuupäevade filter, kuvatakse arvuliselt palju filtreeritud ja kokku
* täiendus: retseptidel ei kuvanud meeliseid
* täiendus:käibearuandes juures filtrid koondridade ja detailiridade näitamiseks/peitmiseks samuti üksuste summade jaotus
* bugfix: teenused tabelina vormil HK teenuse valiku popup ei jätnud veergude laiusi meelde
* bugfix:väiksed UI parandused erinevatel lehtedel
* bugfix:TVL diagnoosi saatmise prob. (elektroonselt HK ei soovi diagnoosi)
* paro kaardil graafika täiendus
* arve vormi muutus — eemaldatud toote andmeid, lisatud teenus kpv ja arst
* bugfix: Statistikas parandused
* bugfix: teenused tabelina uue lisamine ja kustutamise veaparandus
* täiendus: visiidil teenuste ajaloo lehel ka summad
* lisandunud saldode aruanne
* visiidis diagnooside valiku popupi kõrgus salvestub mällu
* retseptide ja TVL lehtedel otselingid ravimiameti ja SM internetilehtedele
* lisatud EU kindlustuse andmed retseptile
* Retseptikeskuses muutusid annustamiste ühikud

Dentas 1.1.3630 10.12.2009
* Digiretsept
* HK üksuse automaatne leidmine
* Täiendav filter HK koondarve moodustamisel ja arvete sirvimisel 19-aastaste patsientide eraldamiseks teistest
* Ladu — vormide parandused
* Ravistatistika: patsiendid vanusevahemikena, erialade kaupa, külastused, ekstraktsioonid, täidised, proteesid, ravitud hambad jne

Dentas 1.1.3616 25.11.2009
* uus systeemi parameeter millega saab piirata HK arvete vaatamist
* parandus: t66graafikus arstide filtri teistkordsel valmisel viga
* arstidel kasutajate andmetes telefon (vajalik digiretsepti v2ljastamisel)
* HK arvetel koef2 muutmise v6imalus moodustamisel
* HK 5999 teenuse koef2 vaikimisi 1.000

Dentas 1.1.3603
13.11.2009
* HK uus hinnakirjamuudatus ja koef2 muutus
* Maileri täendused
* Updateri uuendus, mis lubab uuendajaga «vaheversiooniuuendusi“ laadida

Dentas 1.1.3574
09.11.2009
* mälukasutuse ja progammi sulgemisel mälu vabastuse korrastused
* Hambakaardi joonistamise optimeerimne
* bugfix: Koondarve trükk
* Valmisolek digiretseptile
* Teenuste definitsioonide sisestusaken ka tabelkujul
* Arvelt eemaldatud 18% ja 5% km m??rad ning lisatud EUR summa
* Aja reserveeringus on näha esmase sisestuse tegija
* võlgnevuste aruandes arvestab laekumise kuupäevaga — kui laekumine oli aruande perioodi
lõpust hiljem, siis näidatakse arvet aruandel võlas olevana.
* Arsti käibe aruandele lisatud veerg: operatsioonide arv
* Visiidi protseduuride ajaloo alamlehel lisatud veerud: kogus, ühik ja HK maksab

Dentas 1.1.3574 14.10.2009
* korraga mitme visiidi trükkimine
* HK koondarve trükimisel HK aadress süsteemiparameetritest
* Patsiendi tervikdokumentide nimekirja pärimine ja tervikdokumendi vaatamine e-Tervisest
* Esmavisiit alustab HK arvete moodustamisel uue HK arvega
* Uus visiitide aruanne
* Uus hambaravi liikide statistika aruanne
* hambakaardil graafilise osa ja alumise osa vahe (splitteri) positsioon ei jäänud vahel meelde
* hambakaardil valitud hambal teenuste ja diagnooside kustutamine kõrvalaknast, uuendus kui muudetakse tabelist
* tvl-id visiidil ja kliendiaknas dokumentide nimekirja. uue tvl alustamine visiidilt
* veateadete Connected klienditoele saatmise funktisoon

Dentas 1.1.3561 01.10.2009
* bugfix: arve loomisel tekkis vahel harva veateade kuupäeva mittesobivuse kohta.
* bugfix: uue toote lisamise veateade
* Touch seaded kasutaja poolt valitavaks
* hamba ja parokaardil korrigeeritud scrollbarid ja lisatud PAN ja Zoom touch-ga Win7 all.
* bugfix: töögraagfiku värvivalik võis põhjustada vea
* töögraafiku ridade-veergude laiuse-kõrguse muutmisel piirangud
* bugfix: hambakaardil puhastamise operatsioon jättis alles diagnooside värvid pindadel
* graafika joonistamise optimeerimine hambakaardil
* töövõimetuslehed ja printimine
* töövõimetuslehe elektrooniline saatmine HK-sse (nõutav alates 01.10.2009)

Dentas 1.1.3526 27.08.2009
* visiidi nupp toolbaril, uuenenud graafika
* bugfix: uue visiidi protseduurid ilmusid alamlehel nähtavale alles peale esimest salvestamist
* bugfix: otse hk arvete teenuste ja diagnooside muutmine arsti poolt ei tohiks olla lubatud
* HK arvete üksikult trükkimine
* lisatud: kasutajajuhend avaneb menüüst
* Lisatud ettemaksu ja tagasiarvelduse teenused 20% km jaoks
* bugfix: uuel hambakaardil nooltega liikudes viga
* uuendatud piltide näitamise alamleht thumbnailide ja seosega DICOM viewerile
* lisatud sessiooni aegumine 120 min jooksul kui ei teha operatsioone
* lisatud: eelmise ja järgmise visiidi vahel liikumine alt+left/alt+right klahvidega
* lisatud kasutajatunnuse lukustamine peale 4 ebaõnnestumist ning vastavad muudatused kasutaja andmete vormil
* lisatud teenuse ja tootele tunnus, millega saab määrata, et hind on üksikule tootele/teenusele kasutaja poolt arvel muudetav
(selleks juhuks, kui süsteemiparameetrites on hinna muutmine arvel üldiselt keelatud)
* bugfix: päevagraafikus aja muutmist on võimalik jätkata ka siis kui SMS serveriga puudub ühendus. lisatud vali kasutajale (SMS info jääb muutmata).

Dentas 1.1.350102.08.2009
* bugfix: uuel hambakaardil suletud visiidis jäi hamba valik peale ja ei saanud vaadata ajalugu
* bugfix: uuel hambakaardil ei kuvanud ajalugu
* uuel hambakaardil võimalik ka suletud visiitides diagnooside teenuseid vaadata
* hk arvete vanade hindade ilmumine

Dentas 1.1.3498 30.07.2009
* e-tervise saatekirja vormi kohandamine muudatustele
* bugfix: visiidi trükk sisaldas ka andmeid varasemast visiidist
* piltidele png lisamise v6imalus
* bugfix: kasutajavormil teise parooli sisestusel parool nähtav
* visiidi vormil «Uus» nupu deaktiveerimine peale visiidi loomist
* bugfix: uuel hambakaardil oli v6imalik lisada teenuseid ilma diagnoosi valimata

Dentas 1.1.3460 25.06.2009
* km 20% (tooted, teenused ja aruanded)

Dentas 1.1.3452 14.06.2009
* bugfix: + märgist teenuste lisamine andis vahel vea
* bugfix: puuduva ühikuga tooted tekitasid vea arve salvestamisel
* bugfix: HK koondarvel perioodi lõpu kuupäevad trükis valed
* bugfix: röntgeni nupp inaktiivne suletud visiitides
* uuel hambakaardil hiirega näeb hiire all oleva hamba diagnooside/teenuste/staatuste ajalugu (ainult kui hambaid pole valitud!)
* töögraafikus ilmub hoiatusmärk, kui ajas on rohkem kui 1 patsient.
* bugfix: visiidi vormi salvestuse kiirus, mis läks aeglaseks v 1.1.3439-ga
* bugfix: uuel hambakaardil optimeeritud joonistamist peale diagnoosi valikut — oli sees pildi uuendamisega seotud viivitus
* visiidivormil lisatud patsiendi allergiate tabel hambakaardi andmetele ning olemasolul nende kuvamine alamlehevalikul

Dentas 1.1.3428 21.05.2009
* bugfix: hambakaardi operatsioonide salvestamisel topeltridade tekkimise viga
* raviplaanile lisatekst läbi sü_steemiparameetrite
* SMS saatmisel proovib eba6nnestumisel teise gateway kaudu
* visiidivormi avamisel kohe kliendi otsing lahti
* bugfix: uuelt kaardilt hambavalemid ei tulnud HK arvele
* lisatud haigekassa piirangust tulenev max 40 tähemärgi kontroll hambavalemi väljas (ainult hk moodustamisel)
* bugfix: hambakaardi operatsioonides, uus diagnoos läks staatuste alla salvestamisel
* arve salvestamise kiiruse optimeerimine
* lisatud HK roll
* statistika näitab ka kogusummat graafikutel
* bugfix: piltidega setud viga uue visiidi loomisel

Dentas 1.1.3416 9.05.2009
* jäägiga toodete laost kustutamise piirang
* väljastatud arvete kutsutamise ja taastamine lubatud ainult SH-le, loomisel
arvete kustutamine taastamine lubatud k6igile
* piltide sirvimisel näeb pilte ka teistest visiitidest, piltide loomise aeg juures
* uuel hambakaardil teenuse värvi näitamine pinnal
* bugfix: arvete väljatrükil esines «abivahendite» kategooria trükis viga
* värvi valik teenuse vormil — uue hambakaardi jaoks ei pea enam looma eraldi operatsiooni
* tervisloo puus kuvatakse teenused ja diagnoosid teise värviga, puu komponent vahetatud
* lisandunud võimalus märkida, et patsiendil on röntgenpilte. selle näitamine ikooniga küljekastis.

Dentas 1.1.3403 27.04.2009
* e-Tervisest aegkriitiliste andmete päring/näitamine
* uuel hambakaardil staatus nimega «Uus staatus», mis peidab graafilisel kuval varasemad staatused. Aktiveeritud nupp «Tühjenda» mis selle staatuse kõigile hammastele rakendab.
* patsiendi visiitide vahel sirvimisel laadimise kiiruse optimeerimine
* arvete kustutamine ja taastamine lubatud ainult SH õigustes
* laekumiste kustutamine lubatud ainult SH õigustes
* lisatud terviseloo puu laiendamise ja sulgemise nupud visiidivormile
* vastuvõtu aknas uus nupp «Ava terviselugu» — avab visiidi vormil terviseloo lehe ilma uut visiiti tegemata.
* Kasutajate vormil arsti rollil juures märkeruut «HK leping», vaikimisi valitud. Uuel hambakaardil ei toimu automaatset HK linnukeste panekut kui arstil pole lepingut.

Dentas 1.1.3397 21.04.2009
* id kaardi sisselogimise meelespidamine e-Tervise operatsioonideks (Saatekiri praegu)
* töögraafikus ja vastuvõtu vormil lisatud «lukustamise» funktsioon, millega (ainult) SH saab teatud vastuvõtud lukustada
* bugfix: uues hambakaardis ei saanud kohe klaviatuurilt sisestada hamba numbrit esimesel korral
* saatekirja akna suurendamine võimalik
* uuel hambakaardil valitakse vaikimisi HK linnuke kui patsient on kindlustatud
* uuel kaardil: kroonid (staatused kr ja MkKr)
* andmete importimisel ridade kustutamise loogika muutus (NAVLINK).
* uuel kaardil sildade joonistamine, lisatud staatus SP-sildprotees
* interneti puudumisel SMS saatmise veateade ei katkesta tööd

Dentas 1.1.3376 31.03.2009
* teenuse otsingus viimase kasutatud kasti (nimi v6i kood) meeldejätmine
* retseptid. Lisamine: visiidil dokumentide alamaknas, «Tööta…» menüüst. Printeri ja lehe seadistused trükkimiseks blanketile.
* bugfix: vastuvõtu avamine annab vahetevahel kuupäeva konverteerimise vea
* bugfix: patsiendi visiitide vahel sirvides tuli ka andmeid muutmata teade «Andmed muutunud …»
* paro kaardil ei luba taskut taandumisest kõrgemale märkida
* paro kaardil taskut sügavust näitab taandumisest. Senised kõrgemale märgitud ilmuvad negatiivselt.

Dentas 1.1.3370 24.03.2009
* bugfix:arvete NAV ekspordil ei ilmunud alati segamaksele kaardimaksekviitung
* kliendiandmete aknas avaneb kohe otsing. Otsingu aknasse lisatud «Uus klient» nupp.
* arstil lubatud teha ja vaadata tellimusi
* võlgnevuse meelespea ei ilmunud teatud olukordades (päevaplaanis, arvel ja visiidil)
* meelespeade vormi kiiruse optimeerimine
* tellimuste kinnitamata read värviga eristatud
* täiendav rida arvel (swift koodi jaoks)
* juurepõletiku staatuse näitamine graafiliselt uuel kaardil
* muudetud tellimuste väljatrükk

Dentas 1.1.3340
* muudetava välimusega (skinniga) versioon
* arvel «tasutud» kasti funktsionaalsuse muudatus
* täiendatud logimine
* saatelehtede tegemine visiidilt koos diagnooside kandmisega

Dentas 1.1.3343
* arve ava/sulge salvestus kohe
* uus popup aken

Dentas 1.1.3354
* visiidi avamine/sulgemine ilma t„iendava salvestuseta
* bugfix: skinnide vead ekraanil; ja aruannetes
* bugfix: puuduv teek uuenduspakis

Dentas 1.1.3359
* bugfix: operatsiooni valiku aknas topeltklikk ei toiminud
* bugfix: «Vaata teenuseid visiitidel» ja «Visiidid ja ajad» vormidelt visiidi avamisel ei kuvanud ajalugu
* arve väljatrkil täiendavalt juures igal real summa koos km-ga
* lisatud teenuste vormile grupid
* teenuste otsimise vormil algne sisestusfookus koodi lahtrisse
* kuna varasema visiidi avamine pole teatud juhtudel lubatud
(suletud periood, hk arve), siis muutsime suletud visiitidel ortodontia, hamba- ja paro kaardid paremini
vaadatavaks
* bugfix: hambakaardi operatsioonide kustutamine ei salvestunud
* võimalus sisse lülitada teise hambakaardi beetaversiooni «Kasutaja seaded» vormilt

Dentas 1.1.3359(b)
* Kaardi joonistamise optimeerimine (cache)
* Üldine vormide avanemise optimeerimine
* Visiidi vormi salvestuse ja laadimise optimeerimine

Dentas 1.1.3366
* täiendav logimine ja ootamatute vigade püüdmine
* bugfix: teadete akna suuruse probleem
* bugfix: raviteenuse puudumine vanematel visiitidel põhjustas vea
* moodustamisel antav teade visiidil/kliendiandmetes oleva probleemi kohta ei põhjusta enam HK moodustamise akna sulgemist
* uuendaja poolt töötavate protsesside automaatne sulgemine
* bugfix: tabelite veergude laiuse «kokku» minek, ei suutnud korrata aga teoreetiliselt teatud veasituatsioonis võimalik — selle parandus
* arve salvestamise kiiruse optimiseerimine
* uues hambakaardis teenuste veerus järgmisele reale liikumine alla noolega
* baasi ja programmi versioonierinevusest teataja ei enam kuva teadet minimiseeritud akna korral
* planmeca käivitus muudetud nii, et kliendi nime jaotab ees ja perekonnanimeks eraldi
* võlgnike aruande täiendus
* uuel kaardil visiidil märgitud staatuste kustutamine küljekastis
* uuel kaardil diagnoosidel lisamisel automaatne pindade täitmine (kui on märgitud ainult üks hammas korraga)
* uuel kaardil piimahammaste lülitamine numbri peal klikkides
* bugfix: visiidi avamisel ühes kabinetis veateade aja konverteerimise kohta — lisatud täiendavad kontrollid.