12.07.24

 • ⋆Analüüside tellimusele lisatud “Märkused endale” on Tööta analüüsidega” aruandes ühe veeruna nähtavaks toodud.

  ⋆TK arvete sirvimine: lisatud otsingu lahter ja paremal klahvi alt valitav veergude filter.

  ⋆PAK: Aruanded – loo aruanne- ülesanded.

  ⋆Tühistatud broneeringut saab avada ja saatekirja vabastada.

  ⋆Uus parameetri kirjeldus: Saatekirja eriala järgi suunaja valik (paarid: ERIALA=SUUNAMISE kood, …, XXX=Kood muude erialade puhul)

  ⋆Korduvale broneeringule saatekirja asemel ainult suunaja sidumine võimaldatud.

  ⋆PAK: Saatekirjad  ➡ arveldused juurde lisatud “Ei arvelda” sakk.

  ⋆Mitme operatsiooniprotokolli tegemise võimalus.

  ⋆TVL järglehe tegemise lihtsustamine. Lisatud linnuke “jäta aken avatuks” ja TVL-ide automaatne allalaadimine.

   

   

   

27.06.24

 • ⋆ PAK: lapse areng: lapse kaal kuni 2-aasta vanuseni (k.a.) näidatakse grammides, ka epikriisil.

  ⋆Saatekirjavastusele lisandus valikusse “Endoskoopia” ja “Uroloogia”

 • ⋆SMS saatmisel avaneb sõnumi aken vaikimisi kohe patsiendi enda keele sakis ( juhul kui selle keele all on teksti).

20.06.24

 • ⋆TTH vormidel väljastaja muutmine valitav rippmenüüst.

  ⋆PAK nimistu automaatne igakuine laadimine ja leitud muudatused näidatakse Muudatused sakki.

  ⋆Tööaegade liigid ja SMS. Kui broneering tehakse telefon/kirjalik töö tööaja peale, siis süsteemselt aktiivne SMS linnukes sellisele broneeringule automaatselt peale ei tule.

  ⋆Arsti käibe aruandesse lisada checkboxid: näita ka väljastamata tavaarveid/ näita arveldamata visiidi teenuseid.

12.06.24

 • ⋆ PAK: ülesanded, lisatud uus tüüp “info”.

  ⋆ PAK:  nimistu filter lisatud Mailer/ SMS-erisse.

  ⋆ Tervisekassa ➡ TK arvete sirvimine ( saadetud arved) vaatesse lisatud otse visiidi peale viiv link.

  ⋆ Operatsiooniprotokoll. Lisatud simultaanoperatsiooni paneel.

  ⋆ Visiidile lisatud TK lepingu eriala valik.

  ⋆ NAKIS: Muu haigusetekitaja alla saab valida “Puugi levikutee”

  ⋆ Visiidi peal rippmenüü näitab visiidi teostaja eriala.

  ⋆  Süsteemiparameeter: ‘EPIORDR’ – ‘Epikriisil uuem info eespool: 0-ei, 1-jah’ (vaikimisi 0, midagi ei muutu)

   

29.05.24

 • ⋆ PAK:  AUDIT testi tegemisel kanduvad visiidile autom. testi tegemise kohta kirjeldus, teenusekood + diagnoos koos skoorile vastava raskusastmega:

  Kui AUDIT skoor on 7 (k.a), siis lisatakse vastav teenuskood

  Kui AUDIT skoor on 8 ja suurem, siis kuvatakse hoiatus visiidi sulgemisel: Palun lisage teenuskood!

  ⋆ Seadmeretsepti väljatrükil uus kujundus.

  ⋆ Ankeedid: ATH ravi kõrvaltoimete jälgimine. Metüülfenidaadi (MPH) kontroll-leht

  ⋆ Ananlüüside tellimusel saab gruppe lemmikuks märkida ( grupp liigub ülespoole).

27.05.24

 • ⋆ TVL-ile lisandusid muutmise ja tühistamise valikud.

   

24.05.24

 • ⋆Pildid/failid. Lae valitud pildid alla (oma arvutisse allalaadimiseks).

  ⋆TVL-ide arv, mille esmane kuupäev on 28 või enam päeva tagasi pandud ilmuma vasakule külgribale. Avanevas nimekirjas kuvatakse sellised TVL-id punase taustaga.

  ⋆Meeldetuletuse vaatest ülesande loomise võimalus ( kui piletisüsteem on kasutusel).

  ⋆TVL-i peale lisatud töölt vabastamise põhjus numbri ja sõnadega ning lisatud põhjus nr 21– töötingimuste ajutine kergendamine.

  ⋆Lisatud töötervishoiuarsti e-konsultatsioon.

  ⋆Ravimilehel on tooltipis võimalik jälgida kui palju ravimit on patsient välja ostnud.

  ⋆ Töötervishoiuarsti e-konsultatsioon.

  ⋆ Analüüside vastusel uuringu kommentaari lahtrile klikkides avaneb selle sisuga isesulguv dialoogiaken. Hea pikkade kommantaaride lugemiseks.

15.05.2024

 • ⋆Patsiendi töölaual näidatakse analüüside tellimusi, mis on veel saatmata punasena.

  ⋆Ravimilehele lisatud nupp “Seadmeretsept”.

  ⋆PAK. Ülesannete kaudu saabunud piltide automaatne lisamine patsiendi pildid/failid alla.

  ⋆Kui analüüsitellimusele lisatakse ribakood, aga tellimust ära ei saadeta, siis tellimuse sulgemine annab sellekohase hoiatuse.

 • ⋆Registreeritud staatuses TVL-i peale lisatud “Loo õiend” mis avab eeltäidetud Tervisekassa õiendi vormi.

 • ⋆ Lisatud uus parameeter: Töögraafiku kontekstmenüüs Mitte ilmumine nähtav.

30.04.2024

 • ⋆ Uus parameeter “Laboritellimuses ribakood pole kohustuslik: 0-on kohustuslik, 1-ei ole kohustuslik”.

12.04.24

 • ⋆Patsiendi isikukoodi kopeerimine: Kopeerimine on võimalik kliendi andmete vormil, visiidi vormil, patsiendi töölaual, saatekirjal, saatekirja vastusel, broneeringu aknas.

  ⋆Diagnoosid: Lisatud diagnooside raskusastmed: I10-I15, M16-M17, C00-D48

  ⋆ Visiidi loomisel, HJ valimise aknas on (kõik HJ) diagnoosid näha vastava nupu tooltipina.

  ⋆Süsteemiparameeter: ‘Saatekirja diagnoosid visiidile: 0-ei kaasa, 1-kaasab’ – vaikimisi 0, ei kaasa. Kui seatud 1 siis eraldatakse broneeringu vormile seotud saatekirjast diagnoosid ja lisatakse need loodavale visiidile.

  PAK: Ülesanded: Lisatud tähtaja järgi filtreerimine (linnukese märkimine filtrite juures)

  PAK: Lapse arengu kande lisamisel pannakse automaatselt visiidile teenuskood 9080 ja diagnoos Z00.1
  PAK: Kui patsient kuulub PKS ( perearsti kvaliteedisüsteemi) nimekirja, siis patsiendi töölaual Kvaliteedisüsteemi kastis näha, mis tegevused vaja teha/on tehtud.

  ⋆PAK: Tööta ➡ saatekirjadega ➡ arveldused ( uus vaheleht).

  Tervisekassa arvetele tuuakse teenused:

  SKV-delt ( saatekirjavastustelt), millel on leitud seos väljasaadetud SK-ga ( saatekirjaga)  ja peal teenused.

28.03.24

 • ⋆Lisandus asukohapõhine e-mail seadistus, mis lubab nüüd seadistada Smtp parameetrid ja saatja (from) süsteemiandmetes iga asukoha kohta eraldi.

 • ⋆Retsept, saatekiri  diagnoosi valimisel on patsiendi diagnoosid on ära toodud sinisega / “Näita kõiki diagnoose”.

  ⋆Saatekirjale lisandusid sakid:  “Raviskeemid” ja “Objektiivne leid”

   

   

08.03.24

 • ⋆ Ravimilehelt kordusretsepti tegemist täiendatud.

  ⋆ Kuni 1 aasta vanustele patsientidele lisatud näidatavasse vanusesse lisaks kuudele ka “päeva”‘

  ⋆ Mootorsõidukijuhi tervisetõendil lisatud tekst, mis näitab visiidi staatust ning nupp mis lubab visiidi uuesti avada.  Epikriisi saatmise nupu nimetuseks nüüd “Saada terviseportaali”.

  Haigusloo andmed. Raviskeemi lisatud nupp “Lisa väljakirjutatutest”.

   

 • ⋆ Online moodulis sisselogimise valikud: vaba, kohustuslik, ainult ID/Mobiili ID ( seega Google kontoga sisselogimine ei ole valikus).

  ⋆Mitut kasutajat märkides on võimalik nad korraga kustutatuks muuta.

29.02.24

 • ⋆ Tervisekassa arvete moodustamise käigus leitud veaga arved lähevad nüüd eraldi vahelehele.

26.02.24

 • ⋆Seadmeretsept. Otsingusse on lisatud soodustuste kuvamine ja lisatud “Arsti selgitused” väli.

  ⋆Tervisekassa arve moodustamisel DRG kontroll. On võimalik teha arve testsaatmist.

  ⋆Visiidi vaatesse lisatud “Vaktsineerimised” sakk.

  ⋆NAKIS-e teatisesse lisatud sotsiaalmajanduslik seisund:
  koolieelne organiseeritud
  koolieelne kodune
  ⋆Patsiendi töölauale lisatud tema perearsti nimi.
  ⋆Visiit – Haigusloo andmed – “Süda ja veresoonkond”:
  kui näit on norm. vahemikus, siis “Leid” tuleb automaatselt “Normaalne”.
  Tööõnnetuse teatis ( visiidil töötervishoid bloki vormide hulka lisatud). 
  ⋆Immuniseerimise teatis. Diagnoos ja teenus ( teatud valik) lähevad automaatselt visiidi peale.
  ⋆Patsiendi töölauale toodud nähtavale Tervisekassa arveldamata teenuste nimekiri.
  ⋆Püsiandmed ➡ kasutajate seaded ➡ töölaua seaded ➡ terviseandmete automaatne allalaadimine.
  ⋆Püsiandmed ➡ kasutajate seaded ➡töölaua seaded ➡ külgriba “otsi klienti” avaneb visiidivormile.
  ⋆Püsiandmed ➡ teenused ➡ Ava ➡ Üldine: lisatekst kinnitusmailis. Olemas ka tõlgete all.

   

12.02.24

 • ⋆SMS “Päev enne” lisatud ruumi nime võti.

 • ⋆ Kliendi andmete kaardile lisatud “Doonor” värvi valik. Kui selliselt tähistatud patsiendi visiidist moodustatakse TK arve, siis ka seal jääb see värv arvete nimekirjas näha.

  ⋆ Analüüside tellimusel “Arveldus vastusel” ja “Arveldus kohe” vastav valik muudab kuvatavat hinda.

05.02.24

 • ⋆Sisselogimine Smart ID-ga.

  ⋆Tööta ➡ analüüsidega, lisatud “saadetud” veerg.

  ⋆Dokumentide loomise kiirvalik ( visiidil vasakul “Dokumendid, uuringud” kollane ikoon) lisatud püsiandmed ➡kasutajate seaded ➡ visiidi vorm “Peida dokumentide kiirvalik”

  ⋆TVL-ile lisatud “Kokku esmasest” päevade arvestus.

18.01.24

 • ⋆Füsioteraapia “Teostus” bloki info kandub nüüd samuti automaatselt epiriisile.
  ⋆Lisandus suletud haigusjuhtumite aruanne. Aruanded – suletud haigusjuhtumid.
  ⋆Lisandus parameeter: Keela Põhikliinikusse sisselogimine (0-ei keela, 1-keela). Soovi korral võtta ühendust klienditoega.
  ⋆ Püsiandmed – kasutajate seaded – töölaua seaded “Terviseandmete automaatne allalaadimine”. Toimib nii, et patsiendi töölaua avamine käivitab automaatselt Tehikust dokumentide allalaadimise kui jooksval päeval seda ei ole tehtud. Alla laetakse see komplekt dokumente, sellise perioodi kohta, mis on seadistamise all ära määratud.
  ⋆ Aruanded – loo aruanne – diagnooside aruanne. Lisatud diagnoosi tüüp, kas “kaasuv” või “põhi”.
  ⋆ Patsiendi töölual, mobiili nr. järele lisatud kopeerimist võimaldav ikoon.
  ⋆ Visiidi peal Haigusloo andmete kasti lisatud  valikusse “Korras”
  ⋆ Patsiendi andmete kaardil: ctrl klahvi all hoides kindlustuse kontroll enam ei vaata emaili olemasolu ja teeb lisapäringu Tehikusse, et tuua patsiendi elukoha aadress.
  ⋆Puuduva diagnoosiga epikriisi ei ole võimalik moodustada, ega Tehikusse saata.
  ⋆ Digiregistratuuri broneeringu ( bron. külge on SK seotud) saatmiseks DR-i on vaja soovitud teenusena kasutada ambulatoorse vv. teenust või TK hinnakirja koodi. Tehtud täiendused, et diagnostika puhul kasutatakse uuringu nimekirja( süsteemsed andmed – uuringuprotseduurid)  esimest TK koodi ja teenuse nimena uuringuprots nime.
  ⋆Retsepti vormil näidatakse patsiendi isikukoodi ja vanust ( nagu visiidilgi).

08.01.24

 • ⋆ Ankeet. Lisatud MBI (Maslach’i läbipõlemise küsimustik).

  ⋆Surma teatis. Rolliõigustes piiratav.

   

 • ⋆Arve peale on lisatud võimalus meeliseid kasutada (punane süda).

27.12.23

 • ⋆Ametinimetustele lisatud tõlkeid kasutatakse nüüd ka online moodulis.

  ⋆Km 22% kuvatakse ka arvetel ja raportites. Automaatne üleminek toimub 31.12 öösel.

22.12.23

 • ⋆Visiidile “Dokumendid” juurde on lisatud dokumentide kiirloomise ikoon.

  ⋆Saatekirja vormi korrastatud ja ÜDR ressursside leidmist täiendatud.

  ⋆Valikusse lisandus 6-kordne retsept. NB! Kehtivuse algus 01.01.2024

  ⋆ Aruanded ➡ loo aruanne ➡Anesteesia statistika.

20.12.23

 • ⋆Töögraafikusse lisandus saatekirjaga broneeringut tähistav ikoon.

18.12.23

 • ⋆Kliendi andmete kaardile lisandus võimalus märkida “Nakkusohtlik”.

  ⋆Saatekirjal, mille suunamise tüübiks on valitud e-konsultatsioon on senine “Eriala” valik asendunud e-teenuste nimekirjaga. Alates 04.01.24 on selle teenuse valik saatekirja saatmisel kohustuslik.

07.12.23

 • ⋆Tööta laekumiste importimisega, lisatud Luminor pank.

  ⋆Ankeedid: munarakkude külmutamine- terviseankeet ja Viljatusravi – terviseankeet naisele.

   

01.12.23

 • ⋆Analüüside tellimusele lisatud arveldamise valik: arveldus vastusel, arveldus kohe (tasuline).

  ⋆Visiidil haigusloo andmetes antropomeetriliste näitajate alla lisatud HDL, LDL ja triglütseriidid. Need liiguvad kaasa ka epikriisile.

  ⋆Kasutajate seadetesse lisatud visiidi vormilt suunamise väljade peitmise valik.

   

 • ⋆Tööta ➡ asstistentide tööaegadega, lisatud rolliõigus “Lugemine”, st. assistentide tööaegu saab vaadata (muuta ei saa).

  ⋆Vasakul külgribal süsteemiteadete ikoon muudetud kollaseks.

  ⋆ Lisatud uus süsteemne parameeter: Luba kasutajal lisada uus suunav arst (0-ei luba, 1-lubatud, 2-lubatud ainult TGs)

14.11.23

 • ⋆Ankeedid AQ-10 ja EQ-10.

 • ⋆2024 riigipühad

01.11.23

 • ⋆Patsiendi töölauale on lisatud töövõimetuslehed.

  ⋆Visiidi vormile lisatud Nakkushaiguse teatis.

  ⋆Opiohutuse kaart. Tekib kolmes osas, eelmine tuleb enne kinnitada.

   

19.10.23

 • ⋆Füsioterapeutide mooduli täiendus. Epikriisi ravikokkuvõttesse kaastatakse ka FT tekstiväljad.

   

17.10.23

 • ⋆Ülemise menüü kujundus muutus.

 • ⋆Tööta ➡ immuniseerimistega. Lisatud veerg “partii”.

  ⋆Epikriisi redigeerimise vaatesse lisatud “Ravikokkuvõte” juurde eelmise redigeerimise andmed: nimi ja aeg.

06.10.23

 • ⋆Tööta ➡ töövõimetuslehtedega, lisatud filter “Ainult avatud”.

   

02.10.23

 • ⋆Tööta ➡ maileri/SMS-eriga.Lisatud filter “Viimane visiit peale”.

28.09.23

 • ⋆Püsiandmed ➡ teenused ➡ broneerimise seaded, lisatud võimalus onlines teenuse hind ära peita.

 • ⋆Aruanded➡ loo aruanne ➡ kliendile osutatud teenused visiitidel. Lisatud filter “Suunaja”.

  ⋆Aruanded➡visiitide nimekiri. Alla äärde lisatud loendur ning päisesse peidetud veerg “Arsti eriala”.

  ⋆Aruanded➡avatud haigusjuhtumid, eriala rippmenüü valikusse lisatud “muud”.

 • ⋆Tööta operatsiooniplaaniga. Kui päeva päisesse lisada märkus, siis nädala vaates on selle märkuse sisu hiirega peale liikudes (tooltipina) näha. Sellise päeva päises on nädalavaates ikoon väikse punase ringi kujul.

 • ⋆Broneeringu vormile lisatud “Saada kinnitusmail”, mida võiks kasutada ainult siis kui on vaja broneeringu emailikinnitust teist korda saata. Nt. lisasite patsiendile uue emaili alles pärast broneeringu tegemist.

25.09.23

 • ⋆Visiidi peale lisandus Tervisekassa otsusetugi.

11.09.23

 • ⋆Tööta saatekirjadega – väljaminevad saatekirjad.  Lisatud veerud “Teenus” ja “Asutus”.

  ⋆Tööta ➡ operatsiooniplaaniga. Operatsiooni aja muutmise juurde lisatud operatsioonisaali valik.

  ⋆Epikriisi ( redigeerimise) vormi on täiendatud uue valikuga “Välised saatekirja vastused”.

  ⋆Lisatud ankeet:  TÄISKASVANUTE AKTIIVSUS – JA TÄHELEPANUHÄIRE ENESEKOHANE KÜSIMUSTIK(ASRS)

  ⋆Visiit ➡  haigusloo andmed ➡ antropomeetrilised näitajad alla lisandusid LDL, HDL ja triglütseriidid ( ei kandu anutmaatselt epikriisile).

  ⋆Püsiandmed ➡ süsteemsed andmed ➡ asukohad ja ruumid ➡ logo. Lisatud ikoonid:silm – vaatamiseks, pliiats – muutmiseks, rist kastis – kustutamiseks ja puuduva logo puhul: pluss ringis – lisamiseks.

 • ⋆TK arve loomisel ja saatmisel kuvatakse raviarsti nimekirjas kustutatud kasutajaid ainult sellisel juhul, kui nad on selles valimis vajalikud. St., et ainult neid isikuid, kes on laetud arvete hulgas olemas.

  ⋆Tööta ➡ töövõimetuslehtedega otsib patsiente ka isikukoodi järgi.

 • ⋆Aruanded ➡loo aruanne ➡kasutamata laekumised, lisatud isikukoodi veerg ning filtrid  “Ainult online maksed” ja “Ilma online makseteta”.

28.08.23

 • ⋆ Lisatud uus parameeter. Emaili saatmisel eelista saatjana:
  0 – maili kasutaja seadetest (arvutipõhine),
  1 –  maili kasutaja andmetest. Nii saate esimena ilmuvaks emaili aadressiks määrata kas asutuse üldise või töötaja nimelise emaili.
  ⋆ E-mailiga saadetud failide tüübid ( pdf, bdoc jne.) on näha kliendi andmete kaardil “Mailid” nimekirjas.
  ⋆Tööta maileri/SMS-eriga kujunduse uuendamine.
 • ⋆Tervisekassa ➡TK arvete loomine ja saatmine. Lisatud peidetud veerg, mis näitab kas arve moodustamise lõpukuupäevast järgmise 30 päeva jooksul on vastavale isikukoodile olemas broneering kellegi juurde.

17.08.23

 • ⋆Töövõimetuslehe info läheb epikriisile. Väljastatud dokumendid – töövõimetuslehed.

  ⋆Visiidile on lisatud “Tee retsept” kiirlink.

  ⋆Analüüsitellimusele lisandus TK hinna veerg.

02.08.23

 • ⋆Broneeringule lisandus uus linnuke “Soovib varasemat aega”.

  ⋆Onlines lisandus linnuke “Soovin varasemate aegade pakkumist”

  Mõlemal juhul tekib vastava töötaja töögraafiku päisesse kella ikoon millel klikates on näha varasema aja soovijad ning neile saab seal varasemaid aegu valida.

  ⋆Aruanded ➡Loo aruanne➡Broneeringud loomise aja järgi.

  ⋆Püsiandmed➡Süsteemsed andmed➡Online lisandus uus linnuke “Sisselogimine kohustuslik”

  ⋆Püsiandmed➡Süsteemsed andmed➡Online lisandus uus linnuke “Kommentaar nõutud” so. märkused, pöördumise põhjuse väli.

  ⋆Püsiandmed➡Süsteemsed andmed➡Online➡Online sooduskoodid. Lisatud võimalus sooduskoodi siduda kindlate teenustega või teenusegruppidega.

   

  ⋆Püsiandmed➡Süsteemsed andmed➡Online “Minutit enne lukku” on ajaliselt eraldi määratavad:

  1.mitu minutit on töögrafikus nö. blokeeringu aeg, et sinna ei saaks onlinest uusi broneeringuid tulla.

   2. mitu minutit enne vastuvõtuja algust ei ole patsiendil enam võimalik oma olemasolevat broneeringut muuta ega tühistada.

   

 • ⋆Dokumendid➡Vähiteatis.

  ⋆Raviplaan. Püsiandmed➡raviplaani seadistamine.

31.07.23

 • ⋆Püsiandmed ➡ kasutajate seaded ➡visiidi vorm. Terviseloo versioon 2 näitab

  visiidi ja haigusjuhu avatud/suletud olekut ning Digilukku ( Terviseportaali) saadetud olekut ikoonidega.

  ⋆Kui visiidil hoida hiirt patsiendi nime peal, siis ilmub ( tooltipina) nähtavale patsiendi telefoni number.

  ⋆Haigusjuhul on “omanik”.  Kui visiiti/haigusjuhtumit alustab õde, ämmaemand või ilma tervishoiutöötaja koodita töötaja, siis haigusjuhu omanikuks saab automaatselt arst, kes sinna haigusjuhtumisse oma visiidi loob. Vajadusel on võimalik haigusjuhu omanikku rippmenüüst muuta. 

  ⋆Töögraafiku päises asub punane tühistatud broneeringute kast. Kui sellel 2 korda klikkida ja hiirega tühistamistel liikuda, siis ( tooltip) näitab nende broneeringute ajalugu.

22.06.23

 • ⋆REHA moodul. Tööta ➡ TRT tegevuskavadega. Lisainfo kasutusjuhendis.

  ⋆Operatsiooniplaani väljatrükki lisatud “Alates- kuni” perioodi vahemiku valik.

12.06.23

 • ⋆Püsiandmed ➡ kasutajate seaded ➡ töölaua seaded. Muudetud kujundust. Patsiendi töölauale on võimalik osade andmete puhul määrata asetus paremal.

  ⋆Püsiandmed ➡ kasutajate seaded ➡ arve vorm. Lisatud “vastuse mailiaadress”.

 • ⋆Tõenditele: Tõend, Tervisepaketi kokkuvõte, Vastus päringule/järelepärimisele,
  Kergemale tööle üleviimine – lisatud tõlgete sisestamise koht ning päisesse keele valik.
  ​⋆Lisatud Tööta ➡ klientide importimisega. See võmaldab  TTH teenustele tulevate patsientide Exceli formaadis nimekirja importimist,  tööandja kohta.
  ( täiendamisel).
  ​⋆Püsiandmed ➡ teenused ➡ broneerimise seaded, lisatud “DR ressurss” linnuke.

23.05.23

 • ⋆Püsiandmed ➡ kasutajate seaded ➡ visiidi vormi alla on lisatud:

  1. “Valmis” nupp sulgeb ka visiidi.

  2. Terviseloo vers. 1 ja/või 2. ( uus ja/või vana).

  ⋆Püsiandmed ➡ teenused ➡ broneerimise seaded, lisatud linnuke “ÜDR ressurss”  kui see linnuke on valitud, siis teenus registreeritakse ÜDR ressursina ja on nähtav teistele kliinikutele otsingus.

  ⋆ Uues terviseloos otsing märgib leitud sõnad tekstis “highlightides” ehk esiletõstetult.

10.05.23

 • ⋆Visiidil, haigusloo andmete blokki, antropomeetriliste näitajate alla lisandus käepigistusjõud, dünamomeeter.

  ⋆Aruanded  ➡ ülekannete aruanne annab valikusse ka makseviisid mille olete ise lisanud.

  ⋆Saatekirjale “Vastuvõtja” järele lisatud erialakood, otsida saab trükkides.

  ⋆Anonümiseerimine. Selle käigus eemaldatakse patsiendi nimi, isikukood, dokumendid, logid jm. andmed, so. pöördumatu tegevus. Rolliõigustes vaikimisi lubatud admin. kasutajale.

  ⋆HK muudetud TK ( Tervisekassa).

03.05.23

 • ⋆Visiidil “Dokumendid, uuringud” jaotisesse on lisatud uus tõend “Kergemale tööle üleviimine”.

   

 • ⋆Emaili saatmisel on võimalik valida saatja ( From) aadressina oma isikliku ja kliiniku üldmeili vahel.

14.04.23

 • ⋆Patsiendi töölaual “Tervisenäitajad” lisatud referntsväärtused. Vahemikud saadaval  kasutajajuhendis.

12.04.23

 • ⋆Kliendi andmete kaardil on “Ajalugu” link, millest näeb andmete muutmiste logisid.

 • ⋆ Töötervishoiuarsti otsuste aruanne lisatud ( TTH otsuste aruanne).

13.03.23

 • ⋆ Lisatud Haigekassa lepingu eriala:

  71100119 “Alkoholitarvitamise häire ennetus” ja

  71100120 “Alkoholitarvitamise häire ennetus koolitervishoius”

  ⋆Aruanded visiitide nimekiri: lisatud peidetud veeruna “Arsti eriala”.

   

08.03.23

 • ⋆Analüüsi tellimusele võib vastus saabuda mitmes osas. Millise staatusega on saabunud vastus, seda näidatakse nüüd vastuse peal:

  Tellimuse olek:
  1 – Järjekorras, 2 – Ootel, 3 – Töös, 4 – Lõpetatud,

  5 – Tagasi lükatud, 6 – Tühistatud.

07.03.23

 • ⋆Visiidi märkuse kirje saab panna lukku nii, et see on edaspidi ainult antud kasutaja jaoks loetav. Piirang rakendub ka kirjega seotud audiomärkmele.

  ⋆Vasakul külgribal “Retseptid” näitab saatmata retseptide arvu.

  ⋆Aruanded ➡ statistika tabel 4, kokku arvutamist parandatud.

  ⋆Meeliste nimekirjas on nende järjekorda võimalik lohistamise teel muuta.

  ⋆Lisatud failihoidlast ( Pildid/failid) mitme pildi korraga kustutamine.

  ⋆Visiidilt “Terviselugu” prindivormide kompaktsemaks tegemine.

28.02.23

 •  

  ⋆Kliendi andmed➡visiidid ja broneeringud➡ trüki tulevased ajad kuvab ka märkused ( visiidi põhjus).

  ⋆Aruanded ➡ statistika, tabel 8 summeerimine parandatud.

  ⋆Aruanded ➡ statistika, tabel 1 summeerimine täiendatud sh.  F10-F19 on lubatud olla ka suurem kui liidetavad.

  ⋆Aruanded ➡ statistika, asukohaeristus korrigeeritud.

  ⋆Lisatud keeled: portugali

  ⋆Mbiili-ID sessiooni värskendamine ilma uuesti sisselogimata: abi➡värskenda mobiili-ID sessiooni.

  ⋆Patsiendi töölauale lisatud link “Kontrolli” mis kontrollib SK-st, kas sellel isikukoodil on olemas serifikaadid, need on vajalikud kui talle soovitakse krüpteeritud manusega emaili saata.

  ⋆Online jaoks teenuse kirjeldusse või online➡ava online tõlgete vorm “Select-service-infotext” väljale lisatud linke saab hüperlingiks muuta:                                                      <a href=”https://www.eriarst.ee”>www.eriarst.ee</a>  ( asendage enda lingiga)

   

 • ⋆Koondarve, mida meiliga saadetakse➡lisaleht krüpteeritakse kuid arve ise mitte. Asutuse arvete saki allosas on koht kuhu saab sisestada kuni 4 isikukoodi, kes antud ettevõttes omavad õigust lisalehte lahti krüpteerida.

  Selleks on loodud eraldi parameeter( küsida kasutajatoelt):

  ‘Arve saatmisel koos lisalehega jäetakse arve krüpteerimata ning lisalehe krüptimiseks kasutatakse suunaja kliendivormis olevat isikukoodide nimekirja (0 -ei, 1-jah)’
  Vaikimisi on ValueInt = 0

17.02.23

 • ⋆Visiidil, töötervishoid blokis on võimalik luua filter mis igal visiidil vaid valitud vorme valikus näitab.

  ⋆Operatsiooniplaani täiendused.

  ⋆Arvete eskport Meritisse, täiendatud.

14.02.23

 • ⋆Püsiandmed➡kasutajad, lisatud prantsuse keel.

 • ⋆Aruanded ➡statistika. Muudetud tabelite asukohti, enamus tabeleid on leitavad “A.veebi statistika” all. Lisandus “Päevaravi”, kokku 6 tabelit. Kõik tabelid vaatavad ainult perioodi suletud visiite, millel on RT=19.

  ⋆Audiomärkmed. Visiidil üldanamneesi kastis. Selle funktsiooni eelduseks on failihoidla teenuse olemasolu.

  ⋆Saatekirja vastusega saadetud  radioloogiliste teenuste koodide kogused näidatakse ka epikriisil.

06.02.23

 • ⋆Patsiendi töölauale lisandus andmevaaturi kiirvalik.

  ⋆Raviplaani vormi korrastamine

  ⋆Online broneerimise optimeerimine.

  ⋆Saatekirjale manust lisades on valida, kas lisada fail arvutist ( kettalt) või kliendi enda failide hulgast.

  ⋆Kui haigusjuhtumiga on tegelenud mitu arsti, siis epikriisi edastamise eelvaatel saab arst valida “Määra ennast koostajaks”.

  ⋆Meeldetuletustele lisatud “Vali meelistest” punanse südame ikoon tüüplausete koostamiseks.

27.01.23

 • ⋆Eesti Haigekassa veebilehel avaldatud alates 01.01.2023 kehtiva tervishoiuteenuste loetelu põhjal koostatud Exceli faili muudatuste sisseviimine.

 • ⋆Kliendi dokumendid ➡ analüüsi vastused näitab ära nüüd vastuses olevad analüüside grupinimed, nii on lihtsam eristada mida iga vastus sisaldab.

24.01.23

 • ⋆Broneeringul, patsiendi nime peal hiirt hoides näidatakse patsiendi fotot ( kui see on töölaua kaudu eelnevalt sisestatud).

  ⋆Arvete eksport Meriti jaoks – lisatud makseviis ( PaymentMethod).

  ⋆Töögraafiku päeva päises olev punane tühistatud aegade kast näitab millal oli see broneering, mis tühistati  loodud.

  ⋆Aruanded➡loo aruanne➡klientide nimekiri, haldamist täiendatud. Kliendi nimel klikkides avaneb tema andmete kaart kus saab teha muudatusi. Sellel kaardil valitud värv on näha klientide nimekirjas.

18.01.23

 • ⋆Saatekirja ning analüüside tellimust on võimalik juba ära saadetud dokumendi alt äärest uuesti luua samade andmetega.

  ⋆ Kui visiidi peale on valitud suunaja ja tal on püsiandmed ➡süsteemsed andmed➡  suunajad tabelis e-posti aadress ja isikukood olemas, siis Terviseloo emailimisel “Leia kontakte” toob need sealt ära.

  ⋆Müügikannete eksportfaili koostamisel Meritisse, lisatud valideerimine.

  ⋆Püsiandmed➡rollid “Saatekirja TEHIK saatmine” ja “Saatekirja vastuse TEHIK saatmine”.

   

   

12.01.23

 • ⋆Arsti käibe aruandes asukoha nimetuse kuvamine parandatud.

  ⋆Tööta ➡ töövõimetuslehtedega, lisatud eriala filter ja kuupäeva vahemik.

 • ⋆Ankeet EEK-2 ENG tõlge lisatud.

   

10.01.23

 • ⋆Külgribal “Epikriiside edastamine”  näitab punase numbrina ( badge) saatmist vajavate epikriiside arvu.

  ⋆Aruanded ➡ avatud haigusjuhtumid lisatud “Eriala” veerg.

   

 • ⋆Püsiandmed ➡kasutajate seaded ➡ patsiendi töölaud visiidivormil integreerib patsiendi töölaua visiidivormi sisse.

  ⋆Visiidi kirjeldusel saab kustutatud teksti tagasi võtta “Undo” abil ( parem hiireklahv).

05.01.23

 • ⋆Lisatud keeleoskuse filter: Töögraafik, “Esimene vaba” ja külgribalt “Otsi vaba aega”

 • ⋆Diagnooside raskusastmed lisatud ka F10.0-F10.9, Z71.4, Z72.1 ja Z02.9 koodidele.

01.01.23

 • ⋆Haigekassa hinnakirja uuendamine.

  ⋆Püsiandmed➡süsteemsed andmed➡kasutajate seaded➡töölaua seaded:

  lõpetamata visiidid, lõpetamata haigusjuhud, nähtavaks tegemine toob vasakule külgribale need punasega välja.

30.12.22

 • ⋆Aruanded➡visiitide nimekiri. Lisatud filter “Ainult avatud kauem kui: nt. 30 või 90 päeva. 0 abil kuvatakse kõik lõpetamata visiidid.

  ⋆Broneeringu emaili malli ( püsiandmed➡süsteemsed andmed➡SMS/Email) lisatud võti #SERVICE# – bronnivormile valitud teenuse nimi.

  ⋆Online broneeringu iseteeninduses on patsiendile nähtavaks tehtud ( ilma muutmisõiguseta) ka temale kliinikus kohapeal loodud broneeringud.

 • ⋆Tööta➡saatekirjadega. Saabunud saatekirja nr. peal paremklikk annab valiku “Saatekirja toimingud” või “Kopeeri SK number”

23.12.22

 • ⋆Püsiandmed➡süsteemsed andmed➡online, lisatud “Online asukohad”. Kui jätta see lingi loomisel valimata, siis palutakse kliendil esimese asjana valida asukoht kuhu ta broneeringut teha soovib.

20.12.22

 • ⋆Aruanded ➡ loo aruanne ➡ “Kliendile osutatud teenused arvetel” on juurde lisatud 2 veergu: makseviis ja maksetähtaeg.

  ⋆Tööta➡epikriiside edastamisega on võimalik filtreerida ka visiidil oleva assistendi järgi.

  ⋆Analüüsi tellimuse väljatrükk koos emaili saatmisega.

  ⋆Visiidile lisatud hoiatus maksja kohta: korraga ei saa olla valitud suunaja ja HK.

  ⋆Lisandus parameeter: E-Arve vahenduskeskkond 10-faili salvestamine.

  ⋆Aruanded ➡tühistatud broneeringud näitab teenuse nimetust.

15.12.22

 • ⋆Püsiandmed ➡ kasutajate seaded ➡ visiidi vorm ➡ “patsiendi töölaud visiidivormil”

  ⋆Aruanded ➡ Tühistatud broneeringud lisatud peidetud veerg “ajalugu”

09.12.22

 • ⋆Püsiandmed➡ süsteemsed andmed➡tõlked, siin on võmalik lisada:

  1. 1. uusi ametinimetusi ning nende tõlkeid, et need siis hiljem  kasutaja andmete kaardil valikusse tuleksid.
  2. 2.  tõlkeid “muude parameetrite” hulgast sisestatavaid tekstidele, mis ilmuvad arve peale (viivisetekst arvele, lisatekst arve väljatrükile).

02.12.22

 • ⋆Püsiandmed ➡kasutajate seaded➡töölaua seaded lisandus linnuke “kinnitusküsimus programmi sulgemisel”

  ⋆Püsiandmed ➡teenused, teenuse muutmise aknasse lisandus “Peida onlines kestus”

  ⋆Visiidile, haigusloo andmete alla lisatud antropomeetrilised näitajad: alkoholiühikut nädalas, suitsupakki aastas.

   

 • ⋆ Haigekassa arvete saatmise vaatesse lisatud lisatud link, mis avab esimese HK arvega seotud visiidi.

 • ⋆Rasedakaardile lisatud vabatekstiväli “Tursed”.

28.11.22

 • ⋆Püsiandmed ➡  teenused alla on lisatud filter, mis näitab tootega seotud teenuseid.

  ⋆Rolliõigustesse lisatud õigus “Online bronni staatuse muutmine”.

   

 • ⋆Pürotehniku tervisetõendile lisatud “Arsti soovitused” vabateksti väli.

24.11.22

 • ⋆Väljaminevate saatekirjadele otsingus lisatud “Saatja eriala” filter.

  ⋆Stats. ravijärjekorda lisamisel saab valida “Vahendid” (seadmed, instr)

  ⋆Saatekirja vastusele on lisatud kiirgusdoosi ühiku valimine rippmenüüst:

11.11.22

 • ⋆Abipolitseinuku tervisetõendi uuendamine, lisandus dok. nr.

  ⋆Ravimilehele loodud grupeerimine: alguses on need mida pidavalt väljastatakse.

  ⋆Seadmeretsepti kujundust korrastatud.

  ⋆Vasakus külgmenüüs “Saatekirjad” juures olev number näitab nüüd just saabunud e-konsultatsiooni SK-de kogust. Need on kliinikusse suunatud lugemata e-konsult saatekirjad, mille kuupäev pole vanem kui 30 päeva.

  HK koefitsendi lisamine kindlale teenusele ( see on siis erand üldisest koefitsendist). Püsiandmed – süsteemsed andmed – Haigekassa. 0 tähendab, et pole kasutusel. Üldine koefitsent tuleb püsiandmed – süsteemsed andmed – muud parameetrid – HK Koef1.

   

26.10.22

 • ⋆Kliendi andmete kaardile lisatud staatus “Online keelatud”. Sellisele patsiendile annab online teate, et broneerimine ei ole võimalik.

  ⋆ Arvete sakki on lisatud veerg, mis näitab arve summat ilma tagasimakseteta.

20.10.22

 • ⋆Töögraafikus parema hiirenupu all uus funktsioon”Liiguta”, mis võimaldab tervet päeva hiirega aktiivseks tõmmates ning siis “Liiguta” valised kõik broneeringud korraga teisele päevale viia.

  ⋆Broneeringu tühistamisel tuleb nüüd teha valik, kas tühistas patsient või kliinik ise.

  Põhjuste kohta saab soovi korral kasutusele võtta meelised.

  Aruanded ➡ tühistatud broneeringud näitab tühistamise aega ja
  ajalist vahet broneeringu enda ja selle tühistamise vahel, tühistamise algatajat.

 • ⋆TTH Töötervishoiuarsti otsuse tüüpvalikuid pakkuval vormil sõnastust muudetud ja vormile lisatud kerimisriba.

  ⋆SKV-le ( saatekirja vastus, radioloogia) on lisakoodide arvu suurendatud 8-ni. Lisarida ilmub jooksvalt.

  ⋆Saatekirjale lisatud märkuste lahter “Märkus Digilukku”

03.10.22

 • ⋆Raviskeemile lisatud ravimi otsimise võimalus. Ka tekstisisestus jäi alles.

  ⋆Saatekirja vastusel, patsiendi nime järele lisatud terviseloo vaatamise otselingi ikoon.

  ⋆Diagnostikamooduli täiendused.

  ⋆Kaardimaksete aruandesse lisatud veerg “Arve info ( nr.+kp.)”

23.09.22

 • ⋆Kasutaja andmete kaardil on võimalik loobuda bron. tegemisel nii emaili kui ka SMS-teadetest.

  ⋆Kui süsteemsetes andmetes ei ole broneeringu emaili kinnituse saatmine aktiveeritud, siis nüüd on võimalik bronni peal vajadusel see emaili kinnitus ikkagi saata: “Saada email ka siis, kui mall on inaktiivne”.

  ⋆Püsiandmed ➡ süsteemsed andmed ➡ suunajad.
  Kui suunajale maksja külge siduda, siis asutuse reg. kood ja nimi tekivad real olevatesse lahtritesse ise. Eelduseks on, et asutuse reg. kood on 8 kohaline.

  ⋆Nüüd on visiidil diagnoosi raskusastmete sisestamiseks koht. Kui on tegu diagnoosiga, millele seda ei sisestata, on väli hall.

  Lisatud hoiatused. Diagnooside järjekorda saab muuta rida lohistades.
  Diagnooside liigid näidatakse HK arvel ja visiidil tooltipina.
  Kui visiidi loomisel tuua diagnoosid üle eelmisest visiidist, siis tuuakse üle ka raskusaste.

   

16.09.22

 • ⋆Aruanded – online broneeringute aruandes on ÜDR-ist tulnud broneeringud eraldi kokku arvutatud.
  ⋆Ühe konkreetse broneeringu meeldetuletuse väljatrüki  ( printeri märk broneeringu aknas vasakul, juhul kui printer on seadistatud) lisatud põhjalikumad andmed.
  ⋆Visiidi vormil “Tõend” lisatud ka kolmas variant, milleks on “Vastus järelpärimisele”
  ⋆ SMS-i lisatud võti, mis näitab korrust.
  ⋆ Ladu – täiendatud läbi visiidi teenusega seotud toote mahakandmise loogikat.

  ⋆Nüüd on ettevõttele arve saatmisel arstide emailide hulgast võimalik õige valida, st., et  kui kui arve saaja  on asutus, siis kuvame  “Leia kontakte” mis otsib suunajatest  selle ettevõtte regkoodiga asutuse konktakte ning pakub need valikusse.

  Algselt tekib “Saaja” lahtrisse email, mis on selle ettevõtte enda andmete kaardil.

12.09.22

 • ⋆Saatekirjale lisatud märkeruudud: joodi allergia, kontrastaine allergia, rase, metall kehas, südamestimulaator.

  ⋆Radioloogilise uuringu saatekirja vastusele lisatud “Rad. tase”

09.09.22

 • ⋆Aruanded – Loo aruanne – Klientide nimekiri. Lisatud veerud: viimane visiit, viimane bronn, viimane teenus.
  ⋆ HK kindlustatuse kontrolliga näitab päring ära millisest kuupäevast alates on patsient selle perearsti nimistus.
  ⋆Aruanded – avatud HJ-id, all tuuakse ära ridade arvu näitamine.
  ⋆Pildid/failid jaoks lisatud uus rolliõigus “Failigruppide muutmine”, mis kontrollib seda, kas gruppide defineerimise akent (link “failigrupid”) saab avada või mitte. Failiguruppide järjekorda saab ( ainult muutmise õigusega isik)  lohistamise teel muuta.
  ⋆Peida graafikus kliendinimed täiustatud ( peidab ka “Tänased patsiendid” ja avatud visiitide patsiendid.
  ⋆Ühe konkreetse bronni meeldetuletuse trükkimine – kui tsekiprinter on seadistatud, siis bronnile ilmub printeri märk.
  ⋆Kui kasutusel on parameeter:  1-visiidil on valitavad ainult visiidi arsti teenused, siis juhul kui visiidil on assistent, arvestatakse ka tema teenustega.
  ⋆ SKV, “Analüüsid” seadme koodi välja olemasolul on selle täitmine nüüd kohustuslik.

07.09.22

 • ⋆Lisatud võimalus luua visiidi teenustest meeliseid. Nt. luua terve komplekt teenuseid.

  Juba loodud meelist saab muuta Püsiandmed ➡ Meelised dialoogis uue kategooria “Teenused visiidil” kaudu

  ⋆ Rasedakaart ➡ Raseduse jälgimine

  Jälgimise kirjed – kuupäeva saab valida kalendrivaatest.
  Vererõhu mõõtmiste juurde lisatud mõlema käe pulsi jaoks lahter.
  ⋆ Rasedakaart  ➡ Üldine ja  Mehe andmed

  Lisatud amet, tegevusala, perekonnaseis isale ja rasedale.
  Raseduspuhkus  (naine ise valib, millal raseduspuhkusele jääb) on muudetav kalendri pop-upiga.

   

01.09.22

 • ⋆Lisandus Ravijärjekorras “Muuda ravijärjekorra rida”, statsionaari ravijärjekorra infolehe trükkimine.

  ⋆Meeliste haldamine. Meeliseid saab muuta püsiandmed – meelised ” Andmed” kaudu.Hetkel on võimalik siit avada: Retsept, Seadme retsept, Saatekiri, Tõend, Otsus, Kaebus, Analüüside tellimus, Immuniseerimise teatis, Kasvamise teatis, Saatekirja vastus.

31.08.22

 • ⋆Uus parameeter:
  Bronnimeilide korraga saatmine: 0 – ei tööta, meile saadetakse ainult bronnivormist, 1 – üks päev enne, 2 – kaks päeva enne.
  Meilide korraga saatmine käivitatakse “Tööta – ankeediga broneeringute meilide saatmisega”. See on vajalik juhul, kui ei soovita, et ankeet läheks patsiendi poole teele kohe broneeringu tegemise ajal, vaid alles 1 või 2 päeva enne vastuvõttu.
 • ⋆Broneeringu vormile ( vasakule alla) lisatud ühe konkreetse broneeringu meeldetuletuse printimise nupp ( kui tsekiprinter on seadistatud)

 • ⋆Uus parameeter: 0-visiidil on valitavad kõik teenused, 1-visiidil on valitavad ainult visiidi arsti teenused.
  Visiidil on võimalik vähendada kasutaja jaoks teenuste valikut nii, et loetelus oleksid vaid need teenused mille teostajaks ta on määratud.

18.08.22

 • ⋆Püsiandmed ➡süsteemsed andmed  ➡ asukohad ja ruumid näitab asukohaga seotud ruume iga asukoha kohta eraldi.

  ⋆Analüüsi vastuse saatmisel SKV-ga, lisatud “piiripealne”

  ⋆Täiendatud laekumiste importi, ka segamaksed seotakse nüüd ära.

  ⋆Online broneeringu kalendri rippmenüüst saab teenust otsida selle nime sisse trükkides.

  ⋆Epikriiside edastamise vormi patsiendi otsingut täiendatud

  ⋆Rasedakaardile lisandus  väli “Rasedusriskid” ja kliiniku diagnoose saab vaatest ( ja  väljatrükilt)  eemaldada.

  ⋆Kliendi andmete kaardil, laekumised, märkused näitab kas on onlinest tulnud laekumine.

   

11.08.2022

 • ⋆Soetamisloa või relvaloa taotleja tervisetõendit täiendatud.

  ⋆Haigusloo andmete alla sisestatud optometristi otsus tuleb ise töötervishoiu arsti otsuse peale.

  ⋆Töögraafikus online broneeringute nimekirjas näidatakse “kokku” arvu. Vaadatuks märkimisele on lisatud rohkem võimalusi.

  ⋆Statsionaarne ravijärjekord. Kui patsient on ravijärjekorrast lohistatud graafikusse, siis ravijärjekorra real, staatuse järel kuvatakse ka operatsiooniaega.

  ⋆Püsiandmed ➡ kasutajate seaded ➡ töölaua seaded “Trüki ribakoodid”, “Trüki käepael”

  ⋆Püsiandmed ➡ rollid lisatud õigused: “Immuniseerimistel koostaja” ja 

  “Immuniseerimistel vaktsineerija”

  ⋆Täiendus HK arvete moodustamise vormile, “kustuta valitud”

  ⋆Mitme firma mooduli täiendus: kui kasutajal on salvestamise õigus “Laokanded” grupis ( püsiandmed – rollid), siis tal on tootevalikul võimalik valida ka teisi ladusid, mitte vaid vaikimisi ladu, mille asukohast ta sisse on loginud.

03.08.2022

 • ⋆Uus parameeter: 0-luba arvega visiidil muuta teenuseid + luba arvel visiiditeenuseid kustutada. 1-ei luba. 2-luba ainult administraatoril.

  ⋆Ravimileht näitab nüüd ajaliselt pikemat perioodi ( lisatud nooled).

  ⋆Lisandus uusi ankeete.

  ⋆Kui on vaja saatekirja vastust saata patsiendile endale, siis tema andmed ( email ja krüpteerimiseks vajalik IK) on võimalik tuua “Lisa kliendi aadress” lingi abil.

  ⋆Haigusloo andmete sektsooni korrastatud, lisatud valikusse “Üks madal ja kaks kõrget veergu”

  ⋆”Saada valitud pildid pildipanka” uus ikoon.

   

01.07.2022

 • ⋆Kohustuslik planeeritud täisuuendus 2022.

  ⋆Püsiandmed – kasutajate seaded – vormide kujunduse all on lisandunud WXI nimelisi kujundusi.

 • ⋆Haigekassa hinnakirja uuendamine.

20.06.22

 • ⋆ Uued parameetrid: Kuva visiidivormil “Analüüsid haigusjuhtumis” ja

  Kuva visiidivormil “Uuringud haigusjuhtumis” loovad visiidi andmetesse vastavad blokid. Uuringute bloki all olev “Telli uuring” loob uue, “uuringule” suunamise tüübiga saatekirja.

  ⋆Visiidil “Dokumendid” all saatekirja luues on kohe olemas valik, millist tüüpi saatekirja luua soovitakse.

  ⋆Administaator õigustes kasutajal on nüüd võimalik analüüse õigesse HJ-sse siduda. Samamoodi saab ta muuta saatekitja ja saatekirja vastuse seost kindla visiidiga.

  ⋆Visiidile dokumentide valikusse lisandus rasedakaart.

  ⋆Retsepti meeliseid saab järjestada tähestikulises järjekorras või lohistades seada järjekord endale sobivaks.

  ⋆Töögraafik – “Vali graafikusse” on otsingu lahtrid lisatud mõlemale poole.

  Failide edastamisel emailile 3 MB suuruse piirang muudetud 10 MB peale.

  Täiendatud arvutuspõhimõtteid A Veebi statistika F00-F98 ühtivuse osas tabelites 1,2 ja 3.

  ⋆Rasedakaart.

03.06.2022

 • ⋆Saatekirja väljatrükk näitab ka “Tellitud teenust”.

  ⋆Kui analüüsitellimusele lisada “Märkused endale”, siis saabunud vastus näitab neid dokumendi infos.

  ⋆A Veeb statistika F00-F98 ühtivus tabelites, korrigeeritud tabeleid 1,2 ja 3.

  ⋆Lisatud uus ankeet: CDI – lapse depressiooni inventuur

  ⋆Uus parameeter: varja veebivormidel viide Riigi Teatajale (0-kuva, 1-varja)

   

24.05.2022

 • ⋆Aruanded ➡ statistika, tabel 1 parandus. Tabel 1 isikute arv versus tabel 10 vastuvõttude arv.

  ⋆Aruanded➡Loo aruanne➡ülekannete aruanne➡maksetüüp all on toodud nähtavale ka maksetüübid, mida ise olete lisanud püsiandmed➡süsteemsed andmed➡kassad, terminalid ja makseviisid alla.

  ⋆Püsiandmed➡kasutajate seaded➡Arve vorm, võimalik on ära määrata vaikimisi laekumise viis.

  ⋆Korrigeeritud tervisetõendite vorme: tervisetõend tervisekontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes ning vanglateenistuse ametniku tervisetõend.

  ⋆Püsiandmed➡süsteemsed andmed➡suunajad “Lisa otsingust” võimaldab otsida ning lisada suunajatele isikukoode ( krüpteeritud emaili saatmise jaoks).

  ⋆”Arve koostamine broneeringult” jaoks on loodud uus parameeter: “Arve loomine broneeringult, arve loojaks pannakse 0-sisslogitud kasutaja, 1-broneeringult töötaja”

  ⋆Ruumide hierarhia. Püsiandmed➡süsteemsed andmed➡asukohad ja ruumid lisatud korrus, üksus ja tiib ning nupp “Halda struktuuriüksuseid”.

   

10.05.2022

 • ⋆Immuniseerimise teatisele lisatud logid, mida näeb dokumendi all vasakus nurgas.

   

 • ⋆Ravijärjekorrale lisandus “Ainult graafikus valitud arstid”, mis näitab neid arste, kes olid töögraafiku vaateski.

04.05.2022

 • ⋆Terviseloo all “DL” näitab kas konreetsel visiidil on olemas digiloo linnuke.

02.05.2022

 • ⋆Lisatud rolliõigus: “Visiidi kustutamine”

  ⋆Visiidi teenuste valikusse on lisatud linnuke “Ainult HK teenused”.

   

29.04.2022

 • ⋆ Aruanded  ➡ Loo aruanne  ➡ “Profülaktika, gripi vastu vaktsineerimine”

  ⋆ Operatsiooniprotokoll ➡ “Alusta uut protokolli” kõrvale on  lisatud nupp “Operatsioonide ajalugu”

  ⋆Koondarve näitab suunajate nimesid.

  ⋆ Korrigeeritud: tõendi vormi, statistika tabel 10, raudteelase tervisetõendit ( lisatud “eemalda kinnitus”), terviseloost teksti otsingut.

27.04.2022

 • ⋆ Süsteemsed andmed ➡ Muud parameetrid alla serva on lisatud nupp voodiprofiilide valimiseks mida soovitakse visiidi peal nimekirjas näha.

  ⋆Töögraafik  “Vali graafikusse”  järjestamise kasutamist lihtsamaks muudetud.

  ⋆Patsiendi töölauale ning visiidi alla äärde on lisatud ravijärjekorda panemise nupp.

18.04.2022

 • ⋆Visiidi lõpetamisel ilmuva nupu “Epikriis” peal on lisatud epikriisi eelvaate peale uuringute valimine. So. saatekirjavastus mis on samast HJ-st saadetud.

  ⋆Aruanded ➡  statistika, tabel 3 sai lisafiltri “Visiidi arsti eriala”.

  ⋆Meeldetuletused. Lisatud nupp “Meeldetuletus täidetud”. Uue meeldetuletuse loomisel “Sulge” salvestab teate.

13.04.2022

 • ⋆Püsiandmed ➡ meelised: isiklik, jagatud. Ikoon (üks kasutaja vs. mitu) näitab kas tegemist on jagatud või isikliku meelisega.

  Õigus hallata jagatud meeliseid antakse püsiandmed ➡ rollid all

  Jagatud meelise saab nähtavaks teha erialade kaupa. Jagatud meelise muutmine isiklikuks määrab omanikuks sisse logitud kasutaja.

  ⋆Püsiandmed ➡ kasutajate seaded ➡ töölaua seaded “Epikriisil ava alati “Tehik eelvaade” sakk

  ⋆Töögraafik ➡Online broneeringud “Ainult tulevikus”

   

11.04.2022

 • ⋆Tööta- maileri/SMSeriga lisatud on test-emaili saatmine.

 • ⋆Visiidi lõpetamisel ilmuva nupu “Epikriis” peal on lisatud epikriisi eelvaate tekstide redigeerimine ning analüüside valimine.

  ⋆Relvaloa tõendi autmaatne numeratsioon. Pöörduda kasutajatoe poole.

07.04.2022

 • ⋆Töögraafikus “Tööajad” nupu kaudu aegade lisamisel “Kustuta varasemad tööajad valitud perioodis” linnuke jätab meelde kasutaja eelistuse.

   

 • ⋆Aruanded – statistika, tabelit 10 täiendatud, lisandusid uued read

  Õed – (kõik kelle erialakood algab N-ga)
  Pereõde – N320
  Ämmaemand – N600
  Koduõde – N500
  Aruanded – Arsti käibe aruanne, lisandus linnuke “Näita käibe asemel kasumit”

01.04.2022

 • ⋆Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste 01.04.22 loetelu.

29.03.2022

 • ⋆ Kui visiidilt minna epikriisi eelvaatele, siis on võimalik muuta osasid tekste ja seda nii ambulatoorse kui ka statsionaarse epikriisi puhul.
  ⋆Lisatud eeldatava sünnikuupäeva teatamise vorm ( visiidil “Dokumendid, uuringud” alla).

25.03.2022

 • ⋆ Lisatud on dubleerivate isikukoodide sidumise teatise saatmine Tehikusse. ( “Liida andmed”).

  ⋆Visiidi peal “Pildid, failid” grupeerimist täiendatud, gruppide järjekorda saab muuta lohistamise teel.

  ⋆Terviseandmete Tehikust alla laadimist kiirendatud ( jaotamine, puhverdamine)

  ⋆Visiidi peale “Digilugu” linnuke vaikimisi – muudetud nii, et linnukest ei panda vaikimisi ainult siis, kui visiidi kasutaja ei ole enam arstide nimekirjas või arsti kood on tühi.

  ⋆Diagnooside aruanne ( aruanded – loo aruanne), kus lisaks kuupäevadele tuleb sisestada kas diagnoosi kood või koodide vahemik, st teine väli “Diagnoosid kuni:” võib jääda tühjaks.

23.03.2022

 • ⋆Logopeedi ankeet

  ⋆Epikriisi parandus: üldseisundi obj, vaatluse osa epikriisile ka siis kui visiidil muud täidetud ei ole.

  ⋆Ukraina isikukoodi toetamine Pildipangaga suhtlemisel.

   

16.03.2022

 • ⋆Saatekirja vastusel ja mujal vormidel patsiendi nime lingid muudetud tumedamaks siniseks ja fondi suurus pandud muutuma suuremaks, kui kasutaja üldist fonti suurendab.

 • ⋆Saatekirja “Trüki” vorm näitab nüüd sihtarsti eriala.

14.03.2022

 • ⋆Visiidi vormil “Dokumendid, uuringud” ning kliendi andmete kaardil “Digilugu/dokumendid” sakis “Vaata terviseseisundit” dokumendi sees olevad lingid avavad vastavaid dokumente.

 • ⋆Väljeminevale saatekirjale ( haiglaravi, päevakirurgia ravi) lisatud operatsioonikood ja paikme valik.

  ⋆Retseptil “Trüki” vorm näitab toimeaine nime taga selle tugevust.

  ⋆Lisatud täiendavad tegevuste logimised ( imm. dokument- looja, loomise aeg; kustutatud visiitide näitamine ja taastamine administraatori õigustes kasutajale); rollide muudatused- süsteemne logi; broneeringu tühistamine – süsteemne logi; visiidi loomine ja muutmine – süsteene logi).

  ⋆Seadmeretseptil parandatud avama õiget retseptivormi ja kuvama tüübiks “seadmeretsept”.

  ⋆Visiidil “Terviselugu” teksti ja arsti otsingut parandatud.

  ⋆Retseptil ja imm. dokumendil koostaja valikus tehtud parandus, mis seni ei arvestanud õigesti kasutaja seadetes oleva reegliga “Kuva perenimi esimesena”

  ⋆Täiendatud: püsiandmed- süsteemsed andmed – online “Üldiste seadete” valikus olevat “…minutit enne muutmine lukku”. See ei luba muuhulgas uue broneeringu tulemist.

 • ⋆Visiidil “Tervselugu” vaate all on nähtavale toodud ka “Füsioteraapia teostus” ning “Analüüsid”. Need sektsioonid tuleb lisada terviseloo vaates, paremal üleval nurgas asuva seadistuse hammasratta pealt, mis avab “Terviseloo vaate seadistamise” akna.

  ⋆Kui konkreetne visiit on epikriisi raames Digilukku ära saadetud, siis tekib visiidi andmetes “Digilugu” sõna juurde tärn.

  ⋆Aruanded – statistika, A-veebi tabel 8 arvutuse parandamine. Vastavad arvud tabelis 1 ja 8 on nüüd samad.

 • ⋆Administraatori õgustes kasutaja saab kliendi andmete kaardil, “Visiidid ja broneeringud” all, kustutatud visiite taastada. Seda kohta märgib ( ).

09.02.2022

 • ⋆Broneeringuaknasse on lisatud värve juurde. Nupu tekst ja muu seadistus: püsiandmed → süsteemsed andmed →broneeringuvärvid.

  ⋆Füsioteraapia aruandesse lisatud taandrea ja reavahetuse hoidmine. Füsioteraapia aruande meelised ( mallid) mida sisestatakse on nähtavad kõigile kasutajatele.

04.03.2022

 • ⋆Püsiandmed→kasutajate seaded →töölaua seaded all on uus valik külgribal näitamiseks nimega  “viimased arved”. See on vaikimisi sisselülitatud registraatori rolli jaoks.

02.03.2022

 • ⋆Kliendi andmed  → visiidid ja broneeringud proportsioone muudetud.

   

 • ⋆Tööta →retseptidega, ravimiretsepte ( enda koostatuid) saab saata korraga.

 • ⋆Tööta → Saatekirjadega, patsiendi nimi muudetud lingiks.

28.02.2022

 • ⋆ statistika arvutuseks on iga tab-i peal on oma “arvuta” nupp, mis käivitab arvutuse ainult selle saki jaoks.

23.02.2022

 • ⋆Emotsionaalse enesetunde ankeedi kujundust muudetud, lisatud skooride kokkuvõte, ohutsoonis olevad tulemused näidatakse punasega.

  ⋆Tööta → immuniseerimistega lisatud “Asukoha” veerg.

 • ⋆ Ladu →  saateleht peal on “Ostuhind” nimetatud ümber “Müügiühiku ostuhind” ja lisatud “Laoühiku ostuhind” ning ka laoühiku summa näitamine.

18.02.2022

 • ⋆A-veebis tabel 10 näitab eraldi kontaktvastuvõttude, kaugvastuvõttude ja koduvisiitide andmeid.

  ⋆Püsiandmed  →  süsteemsed andmed  → Asukohad ja ruumid logo lisamine on võimalik põhikliiniku rea peale ( mitmefirmamoodulis igale ettevõttele).

  ⋆ Lisandus ankeet: SOETAMISLOA VÕI RELVALOA TAOTLEJA TERVISEKONTROLLI KAART patsiendile

  ⋆Lisatud uus aruanne “Saadetud analüüsivastuste aruanne”, mis näitab SKV-ga Tehikusse saadetud analüüside statistikat.

  ⋆Lisatud uus aruanne “Kliendile ostutatud teenused visiitidel”

  ⋆Tehtud muudatused, et saatekirjavastusega saadetud analüüside andmed ilmuksid Tehku andmevaaturisse.

  ⋆Saatekirja peale on võimalik valida analüüside vastuseid ( rippmenüüst).

  ⋆Füsioteraapia aruandele haigusloo andmete all lisatavad meelised on muudetud kohe kõigile kasutajatele kättesaadavaks.

 • ⋆Mailer/SMS-er lisatud võimalus linnukeste abil välja valida “patsiendi broneering on arstile” vaid osad arstid.

17.02.2022

 • ⋆Immuniseerimised, lisatud seitsmes ja kaheksas.

  ⋆Ladu- aruanded – müügikäibe aruanne UUS, täiendus: Lisatud filter “Ainult juriidilistest isikutest maksjad” mis kaasab kõik juriidilised isikud ja eraisikud kelle eest maksab juriidiline isik.

  ⋆Op. protokolli peal “Pöördumine” juures raadionupud.

  ⋆Visiidi loomisel HJ valiku akna muutmine.

11.02.22

 • ⋆Kui kasutaja andmete kaardile valida keeled, siis töögraafikus vastav rippmenüü näitab neid lipuvärve.

  ⋆”Tervisetõendi andmed ja uuringud” vaates on  ravimid, diagnoosid ja operatsioonid blokkides “Viide allikale” nüüd otse lingitud vastavale dokumendile ( nt. tavaretsept, ambulatoorne epikriis, saatekirjavastus jne.)

  ⋆Operatsiooniprotokollis anesteesia pikkuse muutmine toob “refresh” nupu vajutamisel op. koodide alla valituks vastavalt õige HK koodi, lisaks arvestatakse ka teise kasutajate lisatud/eemaldatud teenustega.

  ⋆Kui püsiandmed -teenused, on mingil teenusel hind 0€, siis online jätab selle hinna näitamata ( teenust ennast näitab edasi).

   

   

07.02.2022

 • ⋆ Teiste kasutajate seadete (hulgi) muutmine.

 • ⋆Püsiandmed  → teenused  → ava  → lisandus viimane sakk “Teenustega seotud NCSP koodid”.

02.02.2022

 • ⋆Statsionaarne visiit.

27.01.2022

 • ⋆Füsioteraapia aruande täiendused ( lisatud sektsioon “FT vahendid” mis täidab päises välja “Teraapiafondist määratud:”, summadele lisatud €, pealkirjad korrigeeritud).

  ⋆Püsiandmed → Süsteemsed andmed →Ladu ja ühikud, lisandus “Asukoht” st., et kasutaja vaatest piiratakse laod (ja tooted), mis ei asu tema asukohas, millega ta sisse logis. 

  ⋆SKV loomisel (visiidi kaudu) on see visiit checkboxist juba valitud.

  ⋆SK peal on “Kustuta”  kohe aktiivseks tehtud.

  ⋆Aruanded – avatud HJ-d, aruannet on täiendatud HJ algusajaga, et saaks jälgida HJ kestust.

  ⋆Igale kliinikul oma litsents asukohade alla, eesmärgiga, et need ilmuksid veebivormide peale, vastavalt sellele, millisest asukohast on sisse logitud.

  ⋆E- konsultatsiooni SK raviotsuse ülevõtmisel tekib soovi korral    (linnuke panna)  automaatne SK genereerimine. See ilmub ainult siis, kui on seotud e-konsultatsiooni SK-ga ja valitud mingi vastuvõtt, nt. “vastuvõtt 7 p jooksul”.Kui SKV saata, siis peale seda avatakse automaatselt ekraanile uue SK aken, kus on eelvalitud klient, suunatud arst  (sisselogitud kasutaja suunab endale), tüübiks ambulatoorne vastuvõtt.

26.01.2022

 • ⋆ Immuniseerimise dokumendile ja SKV-le lisandus alla äärde nupp  “Muuda”, nii on võimalik dokumendi muudatused Tehikusse saata ilma dokumenti ennast tühistamata.
  ⋆ Epikriiside edastamise ajavahemik tehtud sarnaseks teiste vormide ajavalikuga.
  ⋆Püsiandmed – kasutajad – foto alla lisandus keelevalik.

11.01.2022

 • ⋆Raviskeemid” kujundus on viidud visiidil “Haigusloo andmed” blokis teiste kliiniliste andmete sektsioonidega sarnaseks. Sisselülitamine: püsiandmed – kasutajate seaded – visiidi vorm.

  ⋆Kliendi andmed – visiidid ja broneeringud- “Trüki tulevased ajad” näitab broneeringu asukohta. See võetakse püsandmed – süsteemsed andmed – asukohad ja ruumid -“nimetus” realt.

  ⋆Ankeedi saatmine on nüüd võimalik ka broneeringuaknast, koos broneeringu kinnituse emailiga.  Seadistamine: püsiandmed – süsteemsed andmed – broneeringuvärvid. Anda nupule nimetus ning siduda selle külge avanevast valikust konkreetne ankeet. NB! Broneeringu kinnituse email peab sisaldama võtit:

  #FORMLINK# – link vormile, kui värvinupule on määratud veebiankeet

  ⋆Vaikimisi labori seadistamine: püsiandmed – süsteemsed andmed – asukohad – “Labori kood”

  ⋆Seadme meeldejätmine: saatekirja vastusel, kui analüüs on valitud, automaatselt pakutakse sellele viimati valitud seadet.

  ⋆Millised analüsaatorid on liidestatud saab vaadata: püsiandmed – süsteemsed andmed – asukohad ja ruumid. Muuta saab tulpa “kommentaar”, nt. kirjutada sinna seadme asukoha ruumi nimetuse.

  ⋆Lisatud “Logi välja” lehele patsient.ee

   

   

3.01.2022

 • ⋆Uus parameeter: 0-vaikimisi jooksvad uuendused, 1-vaikimisi viivitusega uuendused, 2-sunnitud jooksvad uuendused, 3-sunnitud viivitusega uuendused. Sellele on lisaks “Abi” – “uuendamiste seaded” kus on võimalik endale sellest erinev seadistus valida. Nt. kogu ettevõte saab uuendused viivitusega, kuid mõned kasutajad saavad uuendused kohe.

27.12.2021

 • ⋆Aruanded – Registreeritud ajad lisatud “teenuse hind”.

  ⋆Võti #SERVICESTREATMENTGUIDES# lisab arve emailimisel kaasa arvel olnud teenuste ravijuhendid, juhul kui need olid teenuse üldisesse infosse lisatud.

  ⋆ Panga ja konto valik tuleb laekumisele vastavalt asukohale automaatselt.

  ⋆Suurendatud “Otsuse” peal kasutatavate tähemärkide arvu ja parandatud töögraafiku otsingut.

  ⋆Arve trükil “lisaleht” linnuke saadab emailiga arve ning teenused eraldiseisva lisalehena.

  ⋆Teenuste järjestamise jaoks “Teenused” vormile lisatud uus peidetud veerg “Online jrk nr”.
  ⋆Kliendi andmed – visiidid ja broneeringud: tühistatud broneeringud on näidatud punasena.
  ⋆Aruanded – tühistatud broneeringud: lisatud veerg “Tühistamise aeg”.
 • ⋆Füsioteraapia aruanne: Uus süsteemiparameeter: Füsioterapeutide moodul: 0-väljalülitatud (vaikimisi), 1-sisselülitatud võimaldab kasutajate seadete all valida FT tekstikastid ning terviseloo all luua FT aruannet ( visiidil peab olema teenus ja see peab olema väljastatud arvel). Asukohad ja ruumid alt tuleb aruande peale kliiniku logo.

  ⋆Operatsiooniprotokolli täiendused: “asukohad ja ruumid” tabelisse lisatud check box “operatsiooniruum”, need ruumid avalduvad op. ruumide loendis op.protokollil. Operatsiooni üldandmete ajalisi eebleid lubatud lohistada ilma üksteist arvestamata ( v.a anesteesia, mis ei saa alata enne pt. saabumist).

  ⋆Parameeter: Kuva firma logo ka veebivormidel: 0-väljalülitatud (vaikimisi), 1-sisselülitatud

   

   

 • ⋆Retsepti e-tervise vaatesse nähtavale toodud annustamise info.

  ⋆”Ravimilehe vorm näitab ravimi toimeaine sisaldust.

  ⋆Lisatuid ruudukujuline ikoon saatekirja numbri juurde. Kui ikoon kuvatakse siis on tegu sisemise SK-ga.

  ⋆A-Veebi kategooriat on võimalik ära valida ilma teenust “ava” pealt avamata.

26.12.2021

 • ⋆ 2021 eKliinikuga liidestatud analüsaatorid:

  • uriinianalüsaator stripiga
   tootja/mudel: Siemens/CLINITEK
  • hematoloogia analüsaator
   tootja/mudel: Siemens/Boule Medonic M32M

17.12.2021

 • ⋆Speller ehk õigekirja kontrollija, joonib alla sõna, mida arvab, et kasutaja peaks märkama. Sisselülitamine kasutajate seadetest. Programmile tuleks vajadusel alla laadida uuendus ( Abi – uuendus).

08.12.2021

 • ⋆Lisatud parameeter: HK arvete moodustamisel vaadatakse ainult lõpetatud Haigusjuhtumeid: 0-ei,1-jah

  ⋆Veebivormide kujunduste parandused.

  ⋆Kliendi andmed – visiidid ja broneeringud – trüki tulevased ajad- saada PDF emailile: pt. emaili automaatne ilmumine parandatud.

  ⋆SMS ja emaili mallide loomisega tehtud väiksemaid muudatusi.

  ⋆Saatekirja vastusel on võimalik luua meeldetuletus assistendile ( kes on visiidi peal assistent/õde).

  ⋆Kui visiidi lõpetamine lõpetab ka haigusjuhtumi, siis tekib visiidi alla äärde epikriisi saatmise nupp.

  ⋆Analüüside vastusel on ära toodud lisaks tellijale ( arst) ka tellimuse saataja nimi.

  ⋆ Kui saatekirja vastusel vastatavat saatekirja valida, siis sinna lisatud tooltip aitab nüüd näha ära selle sisu.

  ⋆Korrigeeritud koondarve käibe jagunemist arsti käibe aruandesse.

  ⋆Visiidi vormile lisatud “Operatsiooniprotokoll”.

 • ⋆Võlgnevusteavituste saatmine emailiga ( aktiveerida püsiandmed -süsteemsed andmed – sms/email all ning minna Aruanded – Loo aruanne – võlgnevuste aruanne).

01.12.2021

 • ⋆Aruanded – Loo aruanne – Analüüside aruanne sai täienduse.Kui teha “Ekspordi CSV”, siis selles on nüüd olemas on ka isikukood, email ja tulemus.

  ⋆”Haigekassa – vaata teenuseid visiitidel” ja “Aruanded – registreeritud ajad” lisatud “Eriala” filter.
  ⋆Lisatud automaatne kellaaeg analüüside tellimusele –  ribakoodi lisamise või muutmise korral uuendatakse automaatselt proovi kuupäeva+kellaaega.

17.11.2021

 • ⋆Töögraafiku päises lisafilter Teenusegrupid”.

  ⋆Külgriba menüüsse lisandus “Saatekirjad” badge.

  ⋆Lisandus süsteemne parameeter: “Ühe visiidi arve trükil peida suunaja: 0-ei peida,1-jah peida”

  ⋆2022 riigipühad

  ⋆Püsiandmed – süsteemsed andmed – laod ja ühikud: iga lao juures saab määrata kas neg. saldod on lubatud selles laos.

15.11.2021

 • ⋆Online broneerimise skripti loomisel on nüüd võimalik valida erinevate stiilide (skin`ide) seast sobiv kujundus.

12.11.2021

 • ⋆Analüüside tellimuse vormil on valida kahe erineva vaate vahel: kas kastid või ridadena.

  ⋆Aruanded – Loo arunne -> Kliendile osutatud teenused alla on lisasatud HJ number.

   

9.11.2021

 • ⋆Aruanded – Analüüside aruanne

  ⋆Koondarve loomisel lisatud otselink visiidile.

  ⋆Analüüsitellimuste katsutite markeerimine värviga: lisatud värvid ( 7 erinevat oli võimalik kuvama panna).

  ⋆Töögraafiku nurgas helerohelline täpp, kui online linnuke on nõutav ja online ise on sellele ajale lubatud.

 • ⋆Kasutaja andmete kaardile on lisatud graafiku algus ja lõpp.

05.11.2021

 • ⋆Tööta -> Saatekirjadega -> Saabunud sakki lisandus filter: “ainult kasutajate eriala vastavused”.

  ⋆Visiidil, “Terviselugu” vaates on näha, millised “Haigusloo andmed” on visiidil täidetud.

  ⋆Tänased patsiendid -> Töölauad -> Loo visiit kaudu alustatud visiidi puhul tuleb visiidile kaasa ka sama SK (suunamine), mis on broneeringu aknas.

  ⋆Visiidilt raviskeemi printimisel raviskeemi nimetuse välja pikkust ja kujundust parandatud.

  ⋆Online broneerimisel näidatakse “Märkused” lahtri nimena nüüd “Märkused/Ettevõtte nimi/Pöördumise põhjus”

  ⋆Koondarve ( arveldamata maksjad) visiidilt on toodud nähtavaks ka suunaja arsti kood+nimi.

  ⋆”Lae alla terviseandmed” nupu kujundus muutunud.

   

27.10.2021

 • *Kasutajate seadete alla on lisatud võimalus ise broneeringu lahtri teksti fonti, selle suurust ja värvi muuta.

 • *Kliendi andmete kaardilt on eemaldatud “Loo visiit” nupp. Selle leiate Patsiendi töölaualt, kiirvalikute alt.

26.10.2021

 • *Kliendi andmete kaardil on lisajaotis: “Arved mille teenused või tooted on sellel visiidil.”

  *”Visiidi andmed” linnuke, arve peal on vaikimisi sisselülitatud.

  *Retsepti peal “Kuva ainult raviminfo seosega ravimeid” linnuke jätab meelde kasutaja valiku kas seda linnukest soovitakse või mitte.

  *Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Muud parameetrid, lisandus:

  1.”Hoiatusega visiidi raporti (aeglane) periood”: 0-kaks kuud,1-kuus kuud

  2.„HK arvete konsolideerimisel HJ jaoks eraldi arved: 0-ei (aga arstid eraldi), 1-jah (aga arstid eraldi), 2-jah (arstid kokku ühele arvele)“ Parameetri väärtus 2 lubab kokku liita erinevad arstid sama HJ sees ja HK arvele jääb esitajaks esimese visiidi arst.

   

  *Püsiandmed – teenused ja Püsiandmed – kasutajad – teenused    tuli juurde  “eemalda kõik” võimalus.

  *Parandatud kliendi emailiaadressi salvestumine kliendi andmete kaardile arve meilimise käigus.

  *Hinnakirjajärgne müügiraport. Lisatud tulp: “Ühiku hind”.

  *Visiitide tulevikku loomine: juhul kui visiidi kuupäev on suurem kui jooksev kuupäev, siis sisestus läheb visiidi kuupäevaga. Vastasel korral jooksev.

  *Tööta – Saatekirjadega ( väljaminev) “Tellitud teenuse” multiselect on kaotatud.

  *Meeliste ehk mallide järjekord on lohistatav.

14.10.2021

 • *Saatekirja vastusel saab määrata kuupäeva, millest alates on dokument patsiendile nähtav.

  *Aruanded – populaarsed teenused lisandus veerg „Hetkehind“

   

   

 • *Andmevaaturi kasutusjuhendi link on leitav Abi-kasutajajuhend, otselink: https://pub.e-tervis.ee/manuals/Tervise%20infos%C3%BCsteemi%20andmevaaturi%20kasutusjuhend/1

  * Analüüsi tellimusel paige muutub nähtavaks ainult siis, kui saab midagi valida.

  *”Tööta analüüsidega”  tellimuse ribakoodid olid erinevatel ridadel, nüüd on need ühel real ja ribakoodi veerus on loetelu.

  * Analüüsi vastuse vormi kopeerimisse on kaasatud ka labori kommentaar.

  * Analüüside tellimusel on analüüsi rida valitav ja katsuti fookus üritab vastava peale hüpata.

  *Hangumisi põhjustanud programmi vaikimisi kujundus (Bezier) asendatud stabiilsema kujundusega.

12.10.2021

 • *Analüüsitellimuse kujunduse täiendamine, tooltipi lisamine.

  *Uus ankeet: “Suguhaiguste riski hindamise küsimustik”

  *Broneeringule on võimalik valida enda kliinikust Digilukku saadetud saatekirja.

08.10.21

 • *Immuniseerimisteatist täiendatud, vaktsineerijaks pannakse viimane meeldejäetu. See on arvutipõhine meeldejätmine.

  *Täiendatud analüüside tellimise vormi ja ribakoodide automaatset tekkimist.

07.10.2021

 • *Diagnoosi täpsustus kajastub epikriisis ja ka terviseloo all.

  *Tööta- saatekirjadega, lisandus erialafilter, e-konsultatsiooni linnuke mõjub nii saabunud kui väljaminevates saatekirjades ja tekstiotsing ei ole enam piiratud “põhjus” veeruga.

  *”Tänased patsiendid” nimekirjas on võimalik soovi korral panna lisaks enda omadele näitama ka teiste kasutajate tänaseid patsiente.

  *Muudetud: kuni tellimuse visiit on avatud, seni analüüsi vastust ei tooda HK arvele.

23.09.2021

 • *Lisatud uus moodus, kuidas programmist andmeid kätte saada: Tabeli päises: “Näita automaatset filtri stringi”, mis võimaldab mistahes veeru päisesse trükkides filtreerida tulemusi.
  Ctrl + P toob ette eelvaate ning ning selle “Fail” menüüst leiab endale meelepärast ekspordivormingu.

  *Aruanded – Loo aruanne – Klientide nimekiri aruandesse lisatud “Keel” veerg.

   

 • *”Koondarved ( arveldamata maksjad)” kliendi nimi toimib nüüd lingina.

  *HJ väljatrükil näidata ametinimetust ( varem näitas “Raviarsti” kliendikaardilt).

  * Muudetud on uue kliendi loomisel “Raviarsti” vaikimisi pakkumist, st., et  kui uus klient luuakse läbi broneeringu siis tema “Raviarstiks” saab see arst kelle töögraafikusse see broneering parasjagu tehakse.

  *Korrigeeritud kliendikaardil veergude nimetusi.

 • *Lisatud Controlite vahetamine Visiit -> Haigusloo andmed all, kus hiire paremklikk avab “Seaded” kus on valikus erinevad kujundused. Kaste saab eemaldada, lohistada, pikemaks tõmmata.Kasutaja soovitud asetus salvestatakse.

20.09.2021

 • *Püsiandmed – teenused lisafilter: “teenused mida teostatakse onlines “ja “ilma online makseta teenused”.

  *Edastatud epikriiside vaates on näha “Saatja”.

  *Diagnoosile on võimalik lisada täpsustust, see on “kordsusest” järgmine lahter.

  *Tervisetõendil “Sobiv töötama” ametikoha nimetuse lahtri tähemärkide arvu suurendatud.

  *Operatsioonikoodide ja NCSP koodide otsingut on parandatud.

14.09.2021

 • * Lisatud mitme eriala märkimine püsiandmed – kasutajad, “Arsti eriala kood” valimisel.

  *Väljamineva saatekirja meelis on jagatav.

  * Püsiandmed – süsteemsed andmed – muud parameetrid:

  “TG kitsendused valik: 0-ametinimed,1-erialad”, see määrab ära kumb valik  töögraafiku päise rippmenüüs on.

  *Patsiendi töölaual “Saatekirjad ja vastused” on nüüd “Lae Digiloost värske seis” refresh nupp.

  *Töögraafiku vasakul all nurgas vaate värskendamise refresh nupp

   

 • *Visiidil põhjuste tüüplaused ( kui vajutada punasele südamele

  “Digilugu” all olevas kastis) näitab kasutajale lisaks enda meelistele ka visiidi teostaja ( arsti) meeliseid.

   

  *Imm. dok. tühistamisega seotud rolliõiguste korrastamine

  *Tööta- epikriiside edastamisega ja “Tööta saatekirjadega” arsti nimede hulgast ( kui trükkida) otsingu korrastamine.

13.09.2021

 • *Tööta – Immuniseerimistega lisandus mass-saatmise võimalus. Immuniseerimisdokumente saab siin ka otsida, avada ja luua.

  *Tööta – Analüüsidega vormile tuli juurde isikukoodi järgi otsing. Vasakus menüüs “Analüüside” ikoon näitab värvi järgi lugemata analüüside vastuseid: tavaline on roheline, kui sees on normist erinevaid tulemusi – roosa.

  *Patsiendi töölaual isikukoodil klikkamine võtab selle koopiasse.

09.09.2021

 • *Broneeringule lisandus nupp “Ava töölaud”

  *Muudetud meeldetuletuste vormi ja toimimist.

3.09.2021

 • *Koondarve koostamisel visiitide valiku kastis on tähestikuline järjestus. Suletud ja aktiivsed HJ-d on eri värvi.

  *Analüüsi vastusel on otsingu lahter. Analüüsi vastuste ridu saab kopeerida Ctrl+C või hiire nupumenüüst.

  *Korrastatud HJ-i trükki.

  *Patsiendi töölaualt saab luua analüüside tellimust.

  *Lisandus uus parameeter: “Kliendivaates patsiendi töölaua avamine: 0-ainult “tänased patsiendid” kaudu, 1-alati”

30.08.2021

 • *”Tänased patsiendid” kaudu minnes avaneb patsiendi töölaud. Kliendi andmete kaardil on see esimene sakk. Saatekirja vastuse ( SKV) peal hiirega peatudes näidatakse sisu ( diagnoosi).

  *Visiidil on haigusjuhtumi (HJ) järgi sissekande tekstide filtreerimise valik.

  *Väljatrükkidesse (visiit, HJ) lisandus “uuringud” valik.

  *Täiendatud dokumendi saatmist emaili teel ja parandatud uue malli loomist.

  *Kui kasutaja paneb töölaual mingi teate ristist kinni ( ei soovi seda näha), siis see nüüd salvestakse seadetes ja enam vastav kast ei ilmu. Tagasi saab ainult siis, kui kasutaja seadetes vastav linnuke tagasi pannakse.

  *Arve väljatrükil on linnuke “Peida arsti kood”

  * Tööta – raviplaanidega.

   

   

25.08.2021

 • *Broneeringule suunaja lisamisel valitud arst salvestub automaatselt püsiandmed – suunajad tabelisse.

  *Koondarve koostamise juurde on välja toodud haigusjuhtmi ( HJ) staatus.

10.08.2021

 • * Tööaegade lisamisel “Tööajad” nupu kaudu on kabineti värvid ruumi veerus ära toodud.

 • *Saatekirja vastusel tuli juurde “Uuringu kirjelduse” lahtrile “Kogu tekst nähtavaks” nupp.

  *Saatekirja vastusele on võimalik lisada “Analüüside” sektsioone.

  Alustada tuleks süsteemiandmete sakis ” Analüüsid” analüüside sissekandmisest. Iga analüüsi alla sisestatakse selle parameetrid. Pärast seda on võimalik neid saatekirja vastusele valida.

   

 • *Uus parameeter: “Visiidi teenusele automaatselt HK linnuke” (kui on seotud teenus ja kindlustatud patsient): 0-ei, 1-jah

22.07.2021

 • * Lisandus uus parameeter nimega: “HK arve visiidi lõpetamisel: 0-ei tee midagi, 1-moodustab ja saadab kohe, 2-avab HK moodustamise aknas, 3- HJ lõpetamisel moodustatakse aga ei ava”.

  * Saatekirjal on nüüd visiidi ikoon, millega tuuakse visiidilt anamneesi tekst ning “Analüüsid” menüüst saab tuua analüüside vastused.

  * Võimalik on keelata online broneeringu tühistamine x minutid enne vastuvõtuaja algust. Vaikimis on see jätkuvalt 30 minutit kuid nüüd saab muuta seda pikemaks- püsiandmed – süsteemsed andmed – online.

  *Püsiandmed – kasutajad, otsinguväli.

 • * Kliendi andmete kaart, visiidid ja ajad sakis näitab broneeringu ja visiidi asukohta.

 • *Kui online broneering teha pärast sisselogimist, siis jääb broneeringu tegijale võimalus ise muuta oma broneeringuaega ( iseteenindus).

04.06.21

 • *Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Asukohad on võimalik lisada kodulehe aadress, soovi korral lingina ( arve jalusesse).

  *Visiidi avamine annab hoiatuse kui Haigekassa arve on sellelt juba moodustatud aga nüüd näitab see teade lisaks ära ka arve numbri.

  *Tööta Maileri/SMS-eriga täiendatud ja parandatud.

  *Aruanded – loo aruanne- populaarsed teenused – näitab teenuseid asukohtade lõikes. Lisatud linnuke “Liida asukohad”, mis viib need üheks kokku.

  *Tööta- Arvetega on juurde tulnud võimalus otsida arveid, mis kas sisaldavad või ei sisalda kindlaid teenuseid.

  *Aruanded – Klientide nimekiri. Lisatud filter “Raviarst kliendikaardil”

  *Aruanded – Loo aruanne- Saldode aruanne näitab kokku summat.

  *SMS teadete alla lisatud valmismallid, mida kasutaja saab lihtsasti muuta ja nii ei peaks ta alustama ise päris algusest. Muudetud on ka välimust – teiste keelte asukohta.

  *Visiidi kirjelduse lahtris on mallide lisamist ( punase südame pealt) lihtsamaks tehtud.

   

21.05.21

 • *Püsiandmed – kasutajate seaded – visiidi vorm, lisandusid:

  “Lae ainult minu tellitud analüüside meeldetuletused”

  “Ava Digiloo dokumendid veebilehitsejas”

 • *TTH  “Raudteetöötaja tervisetõendit” täiendatud.

  *Visiidil “Terviselugu” sakk võimaldab filtreerida arsti järgi.

  *Väljamineva saatekirja peal saab diagnooside järjekorda lohistamise teel muuta.

 • *Püsiandmed – Kasutajad – Kasutaja andmed,  lisandus väli “isiklikud andmed”.

13.05.2021

 • *Automaatset SMS-teavitust saab luua nüüd ka teenusepõhiselt.

  *Online broneeringud on võimalik siduda Google Analytics-iga.

 • *Pildid/failid sektsioonis saab luua pildigruppe. Pildi thumbnail, kus ainult keskosa oli nähtav, on nüüd nähtav kogu laiuses ja
  pildile lisatud tekst (kommentaar) on nähtav tooltipis.

23.04.2021

 • *Kliendi andmete kaardil meeldetuletuste sakk “Ootel SMS-id” näitab ka viimase 12 kuu jooksul saadetud SMS-e.

 • *Ravimilehte täiendatud ja parandatud.

21.04.2021

 • *Web Wiew ehk veebivormid avanevad programmi sees.

  *Kasutajaandmetest põhieriala eemaldatud. Selle asemel saab töögraafikus filtreerida ametinimetuse järgi.

  * Parandatud mobiili ID-ga sisselogimist mitme asukoha puhul.

  *Kliendi lisamisel jäetakse viimane valitud raviteenuse tüüp vaikimisi meelde.

  *Kliendi e-mailiaadressi välja pikendatud 128 tähemärgini, nii saab sinna vajadusel mitu emaili kirjutada.

  *Vasakul menüüs uus element menüüs “Koondarve (arveldamata maksjad)”.

 • *Haigekassa – Vaata teenuseid visiitidel korrastamine: komakohad, filtrid, veergude asukohad.

   

13.04.2021

 • * Uuele rollisüsteemile üleminek.

  * Püsiandmed – Kasutajate seaded – Arve vorm “Hoiata kliendita arve väljastamisel”

   

 • * Kui Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Muud parameetrid “Uute visiitide puhul suletakse visiidi sulgemisel automaatselt ka aktiivne haigusjuhtum (1-suletakse, 0-ei suleta) on “1” ja visiidilt HJ sulgemise linnuke eemaldada, saab siiski HJ jätta aktiivseks.

 • *Töövõimetuslehe ( TVL)  järglehe loomisel kuvatakse infoaken, kus on ülevaade TVL kogupikkuse kohta koos eelnevate lehtedega.

  *Saatekirja väli “eesmärk” muudetud suuremaks.

  *Parandatud moodulit Aruanded – Statistika.

  *Tööta – Saatekirjadega – Väljaminev saatekiri: kui suunamise tüübiks on E-konsultatsioon, siis tellitud teenuseks on vastavalt automaatselt 3039 -E-konsultatsioon. Asutust, kuhu suunatakse saab sisestada kas käsitsi, “meeliste” abil või lingilt “leia digiloost”.

08.04.2021

  • * Visiidil, dokumentide alla lisandus “Vaata imm. passi”.
  • * Täiendatud radioloogilise uuringu saatekirja vastust, millel ei ole modaliteeti.
  • * Tööta- saatekirjadega. Saabunud saatekiri hakkas näitama  saatekirja vastuse olemasolu ja staatust. Lisafilter kuvab ainult ridu milles põhjus sisaldab filtriteksti.
  • * Lisatud automaatne sidumine: kui broneeringule e-konsultatsiooni (3039) saatekiri valida, siis tuleb “soovitud teenuse” lahtrisse automaatselt sama teenus, (eeldusel, et kasutaja on selle teenuse teostajaks määratud).
  • *Keelatud muuta tühistatud saatekirja. Lisatud teade, et selle asemel tuleb luua uus saatekiri.
  • *Lisatud ankeetide täitmise automaatne kontroll. Nüüd ei pea kliendivormi avama, broneering näitab ära, kas ankeet on patsiendi poolt juba  kinnitatud.
  • * Parandatud – kinnitatud ankeedi radiobuttonid on mitteaktiivsed.
  • *Töögraafik – tööajad nupp “Online broneeringud on nendele aegadele lubatud” on vaikimisi välja lülitatud. Viimane valik jäetakse meelde.

19.03.2021

 • *Kasutaja seadetes: “kuva raporti valikutes kustutatud kasutajaid”.

16.03.2021

 • *Broneeringu lohistamisel täiendatud tööaja mahutavuse kontrolli st., et kui broneering on pikem kui tööaeg, ei ole võimalik broneeringut lohistada, lisaks tuleb selle kohta vastav teade.
  *Täiendatud TVL ( töövõimetuslehe) loomise vormi lisainfoga:
  näidatakse konkreetse TVL-i päevade arvu, järglehtedel näitab lisaks ka TVL päevade arvu esimese lehe algusest alates, järglehe loomisel (näiteks kolmas või neljas) näitab esmaseks leheks selle haigusjuhu esimese TVL-i ning järglehe loomisel näitab eelmise lehe lõpukuupäeva.
  * Ruumiga on võimalik siduda “vaikimisi teenus”, mis broneeringu tegemisel seega sinna peale automaatselt tekib.
  * Vanade MQDataGridide eemaldamise lõpuleviimine. Asendatud MQDevGrid-iga.

8.03.2021

 • *Aruanded – Teenused arvetel – lisatud “arve looja” veerg.
  *Püsiandmed -Kasutajad – nähtavale toodud “eriala koodi” veerg.
  *Lisatud parameeter: “Saatekirja eriala järgi suunaja valik (paarid: ERIALA=SUUNAMISE kood, …)”,vaikimisi on täidetud: E300=T0011
  *Tööta- Töövõimetuslehtedega nimekirja laadimisele tehtud parandused.
  *Täeindatud uue rollisüsteemi õigusi
  *Online broneeringu tegemisel lisatud kontroll,mis võrdleb broneerija arvuti määrangutes olevat ajatsooni serveri ajatsooniga ja erinevuse puhul annab teate:”Veebilehitseja ajatsoon erineb kliinikus kasutatavast”.

 • *SMS teadete valikusse lisandunud “Saada X tundi enne visiiti”
  *SMS on nüüd võimalik luua ka teenusepõhiselt.
  *Kliendi andmete kaardil, meeldetuletuste sakis on ülevaade ootel olevatest SMS-idest sellele kliendile.

15.02.21

 • *Lisatud uued Covid-19 vaktsiinid.
  *Immuniseerimistõendite nimekiri näitab dokumendi numbrit.
  *Alustatud Chati sisseviimisega.

09.02.2021

 • * Ettevõtetel, kellel on mitme firma moodul on võimalik kõikide asukohtade Haigekassa arved ära saata ühe sisselogimisega.

  * Kui sisse on lülitatud parameeter: “Luba kasutajal lisada uus suunav arst”, siis broneeringule külge valitud saatekirja pealt tulevad suunaja andmed automaatselt broneeringu peale.

  * Parandatud ja täiendatud statistika aruannet.

  *Väljamineva saatekirja peal on anamneesi ja eesmärgi väljad lahku viidud.

29.01.2021

 • *Kiirenes töögraafikus broneeringute kontrollimine. Kui visiit on suletud, muutub broneeringu värv kohe. Tingimuseks on, et vastav parameeter on sisse lülitatud.
  *Lisatud: saabunud saatekirja peal olev “põhjus” kandub saatekirja vastuse peal “märkused” lahtrisse.
  *Tõendi ja otsuse staatus muutub pärast emailiga saatmist “Email saadetud”
  *Visiidivormil sektsioon “Protseduurid” uuendatud.
  *Korrigeeritud kliendi andmete kaardilt tuleva “Töökoht/kool” kandumist TTH vormidele.
  *Kui kodulehelt (online lingilt) saabus veel tasumata broneering, siis see on online broneeringute nimekirjas oranzi värvi.
  * Parandatud e-konsultatsiooni saatekirja vastusel “Otsuse” välja: lisatud nimetus ning pärast saatekirja edastamist muutub see väli mitteaktiivseks.

  * Kui kliendil on juba kasutaja andmetes email ning saata talle nt. arve ja muuta email enne saatmist õigeks ( nt. klient ütleb, et see ongi edaspidi tema email), siis nüüd saab selle käigus lisada linnukese, et see salvestuks kohe ka kliendikaardile.

  *Tööta- arvetega. Kui kliendi nime lahtrisse kirjutada “sularaha”, siis leitakse kõik ilma kliendita arved.

18.01.21

 • * “Trüki” terviselugu on lisatud märkeruut “analüüsivastused”.
  * Visiidil saab diagnooside järjekorda lohistamise teel muuta.
  * Retseptide päringut on uuendatud.
  * Aruanded – visiitide nimekirjale on lisatud “asukoha” veerg.

12.01.21

 • * Parandatud ravimilehe kuvamist.

  * Saatekirja koostamisel jäetakse viimati valitud suunamise tüüp meelde.

  * Visiidile on diagnoosi järele lisatud kommentaari jätmise koht.

   

01.01.2021

 • * Online broneeringu kasutajatele lisandus sealtkaudu tulevate broneeringute piiramise funktsioon. See annab võimaluse hoida teatud aegu vaid teatud teenustele nt. valuravi või teha teemakohaseid päevi.

 • * Täisuuendus programmile
  * Tehik klassifikaatorite uuendatud versioonid
  * Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

 • * Õendusteenuse asukohakoodid hooldekodudes muudetud –
  alates 01.01.2021 võetakse kasutusele raviarvetel EHAK koodi asemel asukohakood.

29.12.20202

 • * Immuniseerimise teatisele lisatud Covid-19 ja vaktsiin.
  * Täiendatud meditsiiniseadmete loetelu 2021

18.12.2020

 • * Tööta – klientidega arvete sakki on maksja arvete loendisse nähtavale toodud arve peal oleva kliendi nimi.
  * Püsiandmed – kasutajate seaded – arve vormi võtmeväljad on klikitavad – klikk lisab võtme tekstikasti kursori asukohta.

 • * Täiendus Synlabi analüüsitellimusega: tellimusel, kus on valitud kohustusliku sisendiga analüüse on need kohustuslikud read punased ja järjestuvad ettepoole.

16.12.2020

 • *Parandatud perioodi valikut aruannetes, TVL aruannet ja ülekannete aruannet.

 • *Saatekirja vastusel on võimalik valida uuringu koodidele kogust.

 • *Tehikusse saab saata epikriisi tühistamist.

03.12.2020

 • * Arvel kasutatavale tekstile lisati tõlkeid.
  * Töötervishoiu vorme korrastati ja täiendati.
  * Aruandedele “Registreeritud ajad”lisandus digiregistratuuri filter.
  * Täiendati uut rollisüsteemi, muuhulgas: süsteemne parameeter: Hinnamuutus on arvel lubatud (0-ei, 1-jah) viidi rollipõhiseks.

  * Analüüsi vastuse väljatrükile lisatud staatused.

  * Aruanded – Loo aruanne – Populaarsed kliendid- tõime nähtavale e-mailiaadressid.

24.11.20

 • * Kasutaja seaded said täienduse, et lisaks üldisele fontide suurusele saab eraldi seadistada ka sisestuselementide ja tabeli andmete osa ja fondi suurust.
  * ÜDR-st tulnud broneering saab “päev enne” SMS-i külge.

17.11.2020

 • *Visiidile, dokumentide jaotusesse lisandus päring “Vaata terviseseisundit” so. koondpäring, mis annab vastuseks viimase 5 aasta andmed blokkide kaupa (ambulatoorsed epikriisid, statsionaarsed epikriisid, töövõimetuslehed, ravimid jne).

  *Saatekirja vastuse täiendus: kui saatekirjaks on valitud e-konsultatsioon, siis ilmub täiendav valik, mis võimaldab tekitada vastuvõtukutsega staatuse.
  *Terviselugu” vaatesse lisandus asukohafilter

  *”Prindi raviskeemid” saab peita perearsti nime

  *Kalendrisse lisandusid 2021 riigipühad

30.10.2020

 • * Immuniseerimistõend on jagatav.
  * Lisandus aruanne: aruanded – teenused arvetel.
  * Täiendatud broneeringute sakki visiidi vormil ja teenuse tõlgete sisestamise vormi.

  * Töögraafikus saab soovi korral töötajate kuvamise järjestust muuta, täpsemalt juhendis.

   

19.10.2020

 • * Nüüd on võimalik SMS malli teksti muutmisel valida, kas ka juba ( serveris) ootel olevate SMS-teadete tekst asendatakse selle uuega või mitte.
  * Arve jaluse kujunduse uuendamine.
  * Uuele rollisüsteemile ülemineku kättesaadavaks tegemine.
  Esialgu lisainfo kasutajatoelt.

 • *Terviselugu – Trüki, lisandus “Peida HJ”

13.10.2020

 • * Aruanded – loo aruanne – kliendile osutatud teenused sai lisavälja” Asukoht”
  * Töögraafik- “trüki” kuvab asukohta.

09.10.2020

 • * E-konsultatsiooni saatekirja peale lisandus päring “Leia Tehikust”, mis toob välja vastaval erialal e-konsultatsiooni pakkuvate ettevõtete nimekirja.

05.10.2020

 • * Lisandus võimalus, et Püsiandmed – Suunajad alla saab nüüd lisada ettevõtet. Arsti koodi lahtrisse läheb ettevõtte nimi ja arsti IK lahtrisse ettevõtte reg. kood. Kui nüüd luua töögraafikusse broneering ja valida suunaja nt. “Tööandja”, siis on võimalik see ettevõtte broneeringule külge valida.
  * Tööta – Saatekirjadega – “Vastused” sakk, Ctrl+P, aruandele lisatud uued väljad: IK, suunaja arsti nimi ja saatekirja vastusel kasutatud koodid.
  * Kui patsiendile on samal päeval saatekiri juba loodud, siis tuleb sellekohane hoiatus.
  * Kliendi andmete kaardil sakis “Visiidid ja ajad” – “Trüki tulevased ajad” on võimalik enne saatmist või trükkimist IK peita.

24.09.2020

 • * Ladu – Aruanded – Toote liikumiste aruanne

18.09.2020

 • * Tervisetõendi taotleja tervisedeklaratsioon nakkushaiguste põdemise kohta – lisatud tõlked
  * Aruanded – registreeritud ajad näitab ka visiitide arvu perioodis, sh. “esmased” ning teenuste kestust summeerituna.

  * Millised failid salvestatakse automaatselt kliendi failide alla – valiku tegemine asub Püsiandmed – Süsteemsed andmed – SMS/Email

  * PIN2 on võimalik nüüd meelde jätta ( avanevas aknas “linnuke”)

  * Aruanded – Loo aruanne – Klientide nimekiri filter “Kliendi tüüp”.

   

2.09.2020

 • * Ettevõtte logo on võimalik nüüd keskselt ehk vaid üks kord üles laadida, see avaldub kõigi kasutajate loodud arvetel. (“Asukohad ja ruumid” all).
  * Samuti lisandus süsteemiparameeter “Trüki logo tšekiprinteris”

28.08.2020

 • * Püsiandmed – Kasutajad – Kasutaja andmed kaardil on arstil ja õel võimalik erialakoodi valida rippmenüüst.
  * Müügikäibe aruanne UUS – lisatud perioodi valik “Eelmine kuu”
  * Arve vormil korrastatud maksetähtaja kuvamist. Lisaks näidatakse arve peal laekunud summad, makseviisi kaupa.

  * Visiidi vormil “Lisa eelmisest” abil diagnoosi lisamine näitab valiku aknas diagnoose koos arsti nimega, kes neid visiitidel on kasutanud.

19.08.2020

 • * Täiendatud e-kirja saatmist kliendi andmetest “Saada e-mail”- saadetud e-mail salvestub nüüd kliendi andmetesse.
  * Arve vormi kujundust korrastatud.
  * Kliendikaardile salvestub nüüd info,MILLAL aeg tühistati.
  * Töögraafiku kalendri tüüp muudetud samasuguseks nagu aruannetes.

  * Töötajate ning arstide nimesid on rippmenüüdes võimalik panna kuvama kasutajaeelistustest lähtuvalt, kas eesnimi või perekonnanimi eespool. Seadistus asub Püsiandmed- Kasutajate seaded- Põhiline “Kuva arsti perenimi esimesena”.

  * Kliendi andmete kaardil on nüüd nime järel näha ka vanus(nagu visiidilgi).

  * Täiendatud raviskeemi: sellele tuleb klendikaardilt “Raviarst” ja “Perearst”. Kui vajutada “Prindi raviskeemid” ja klikkida “Märkused” järel, siis sinna on võimalik ka veel käsitsi märkuseid lisada. *Lisatud ankeet: Abipolitseiniku tervisetõend ja Abipolitseiniku tervisekaart patisendile.

  * Ladu- Auanded – Müügikäibe aruanne UUS,  on aruande ridadesse lisatud kombinatsioone:  ilma teenuste ja arveteta, teenustega, arvetega, mõlemaga.

  * Aruandes “Populaarsed teenused lisatud uus veerg: “summa hetke omahind”. Teenuse vormil on lisatud lahter: “Teenuse omahind”.

30.07.2020

 • * Lisandus funktsionaalsus, millega suunaja arst maksab koondarvega suunatud klientide/patsientide teenuste eest. Detailsem info kasutajajuhendis.
  * Muud kasutust parandavad optimeerimised ja veaparandused.

21.07.2020

 • * “Aruanded” – “Registreeritud ajad” lisandus 2 andmevälja: perearst ja raviarst.
  * Arve väljade korrastamine
  * Tervisekontrolli otsuse väljade korrastamine
  * Tööta – Maileri/SMS-eriga väljade korrastamine

30.06.2020

 • *Programmi päise nimetus kuvab asukohta mille alt töötaja on sisselogitud.

  *Kui saatekirja vastus on “loodud” seisundis ja selle uuringutele on sisestatud teksti või valitud tulemus, siis värvub seisundi lahtri taust oranshiks.
  Nii on lihtsam vahet teha sisuga ja veel tühjadel vastustel.

22.06.2020

 • Teenust nüüd võimalik vajadusel täpsemini määratleda:
  kestus/neto kestus. Nt. protseduur  kestab kliendile “neto” 30 minutit, kestus aga ise on 45 minutit, sest ka ruum on vaja koristada ja uuesti valmis seada. Neto kestvus on see, mida klient näeb aga kestus on see, mis on töötajatele kuvatud töögraafikus.Otse töögraafikult on võimalik hiire parema klikiga määrata, kas antud tööaja kuvamine online/ÜDR-i on lubatud või keelatud.

 • Tööta – Klientidega. Kliendi andmete kaardil “Visiidid ja ajad” sakis on tekkinud uus nupp ” Trüki tulevased ajad”.

28.05.2020

 • *Visiidi vormi uuendus, lisatud kandepõhised väljad ja visiidi salvestamine erinevate kasutajate poolt.

  *Graafik -> nupp “Otsi graafikust” -> Trüki

  *Juurde on loodud tekstisoovitaja personaalne sisse/välja lülitamine asukohas Püsiandmed -> Kasutajate seaded ->Visiidi vorm, kus panna linnuke “Soovita varem kasutatud sõnu”.

  *Töögraafik kuvab nurgas timerit, mis näitab aega järgmise patsiendini.

  * “Terviselugu” kaudu on võimalik minna otse huvipakkuvale visiidile klikkides 2 korda selle kuupäeval.

  * Tööta-> Saatekirjadega -> Saatekirja vastusel on võimalik pt. IK kopeerida klikkides 2 korda sõnal “Patsient”.
  * Täiendatud töötervishoiu tervisetõendeid
  *Kui töögraafikus broneeringut kopeerida, võetakse ” Soovitud teenus” kaasa.

  * Uus parameeter: Püsiandmed – Süsteemsed Andmed Muud parameetrid: Hinnamuutus on arvel lubatud (0-ei, 1-jah)   kui seal on 0 ehk, et hinnamuutus EI ole arvel lubatud, JA teenuse- või tootekaardil ei ole “Luba muuta hinda” linnukest, siis tähendab see, et lisaks hinna muutmisele on kohe ka ära keelatud ka soodustus% lahtrisse midagi sisestada.

5.05.2020

 • *Kliendikaardile on lisatud võimalus sisestada välismaa kodanike kindlustatuse andmeid, kus link “Kontrolli” muutub “Dokumendiks” kui riik ei ole Eesti. RTA saatmisel lisatakse need dokumendi andmed arvele.

  *Arst võib lõpetada teises raviasutuses avatud TVL-i.

21.04.2020

 • *Uuendus sünnituslehele – eKliinik arvutab ise 140 p. juurde, kui alguskuupäev on valitud.
  *Tööta -> Saatekirjadega -> Saabunud “Lae kliinikusse suunatud saatekirjad”
  *Lisatud viivisarve koostamise võimalus

7.04.2020

 • * Valminud on võimalus liidestuda ÜDR-ga(Digiregistratuur).

01.07.2019

 • * Püsiandmete menüüst avatavate akende arvu on nüüd piiratud ühele aknale, et vältida ülesalvestamise võimalust.
  * Töögraafiku väljatrükis on nüüd töötaja valik rippmenüüna.
  * “Lae terviseandmed” nupust saab nüüd TEHIKust pärisda ka ainult patsiendi diagnoose
  * Tööta arvetega vormile lisatud viitenumbri järgi otsing.
  * Laborianalüüside vastuste vormil on parandatud Haigekassa koodide kasutuse kohta käivat sõnastust.
  * Parandatud Mobiil-ID-ga sisselogimist
  * E-Arvete saatmist on parandatud
  * Muud pisiparandused ja optimeerimised.