24.09.2020

 • * Ladu – Aruanded – Toote liikumiste aruanne

18.09.2020

 • * Tervisetõendi taotleja tervisedeklaratsioon nakkushaiguste põdemise kohta – lisatud tõlked
  * Aruanded – registreeritud ajad näitab ka visiitide arvu perioodis, sh. “esmased” ning teenuste kestust summeerituna.

  * Millised failid salvestatakse automaatselt kliendi failide alla – valiku tegemine asub Püsiandmed – Süsteemsed andmed – SMS/Email

  * PIN2 on võimalik nüüd meelde jätta ( avanevas aknas “linnuke”)

  * Aruanded – Loo aruanne – Klientide nimekiri filter “Kliendi tüüp”.

   

2.09.2020

 • * Ettevõtte logo on võimalik nüüd keskselt ehk vaid üks kord üles laadida, see avaldub kõigi kasutajate loodud arvetel. (“Asukohad ja ruumid” all).
  * Samuti lisandus süsteemiparameeter “Trüki logo tšekiprinteris”

28.08.2020

 • * Püsiandmed – Kasutajad – Kasutaja andmed kaardil on arstil ja õel võimalik erialakoodi valida rippmenüüst.
  * Müügikäibe aruanne UUS – lisatud perioodi valik “Eelmine kuu”
  * Arve vormil korrastatud maksetähtaja kuvamist. Lisaks näidatakse arve peal laekunud summad, makseviisi kaupa.

  * Visiidi vormil “Lisa eelmisest” abil diagnoosi lisamine näitab valiku aknas diagnoose koos arsti nimega, kes neid visiitidel on kasutanud.

19.08.2020

 • * Täiendatud e-kirja saatmist kliendi andmetest “Saada e-mail”- saadetud e-mail salvestub nüüd kliendi andmetesse.
  * Arve vormi kujundust korrastatud.
  * Kliendikaardile salvestub nüüd info,MILLAL aeg tühistati.
  * Töögraafiku kalendri tüüp muudetud samasuguseks nagu aruannetes.

  * Töötajate ning arstide nimesid on rippmenüüdes võimalik panna kuvama kasutajaeelistustest lähtuvalt, kas eesnimi või perekonnanimi eespool. Seadistus asub Püsiandmed- Kasutajate seaded- Põhiline “Kuva arsti perenimi esimesena”.

  * Kliendi andmete kaardil on nüüd nime järel näha ka vanus(nagu visiidilgi).

  * Täiendatud raviskeemi: sellele tuleb klendikaardilt “Raviarst” ja “Perearst”. Kui vajutada “Prindi raviskeemid” ja klikkida “Märkused” järel, siis sinna on võimalik ka veel käsitsi märkuseid lisada. *Lisatud ankeet: Abipolitseiniku tervisetõend ja Abipolitseiniku tervisekaart patisendile.

  * Ladu- Auanded – Müügikäibe aruanne UUS,  on aruande ridadesse lisatud kombinatsioone:  ilma teenuste ja arveteta, teenustega, arvetega, mõlemaga.

  * Aruandes “Populaarsed teenused lisatud uus veerg: “summa hetke omahind”. Teenuse vormil on lisatud lahter: “Teenuse omahind”.

30.07.2020

 • * Lisandus funktsionaalsus, millega suunaja arst maksab koondarvega suunatud klientide/patsientide teenuste eest. Detailsem info kasutajajuhendis.
  * Muud kasutust parandavad optimeerimised ja veaparandused.

21.07.2020

 • * “Aruanded” – “Registreeritud ajad” lisandus 2 andmevälja: perearst ja raviarst.
  * Arve väljade korrastamine
  * Tervisekontrolli otsuse väljade korrastamine
  * Tööta – Maileri/SMS-eriga väljade korrastamine

30.06.2020

 • *Programmi päise nimetus kuvab asukohta mille alt töötaja on sisselogitud.

  *Kui saatekirja vastus on “loodud” seisundis ja selle uuringutele on sisestatud teksti või valitud tulemus, siis värvub seisundi lahtri taust oranshiks.
  Nii on lihtsam vahet teha sisuga ja veel tühjadel vastustel.

22.06.2020

 • Teenust nüüd võimalik vajadusel täpsemini määratleda:
  kestus/neto kestus. Nt. protseduur  kestab kliendile “neto” 30 minutit, kestus aga ise on 45 minutit, sest ka ruum on vaja koristada ja uuesti valmis seada. Neto kestvus on see, mida klient näeb aga kestus on see, mis on töötajatele kuvatud töögraafikus.Otse töögraafikult on võimalik hiire parema klikiga määrata, kas antud tööaja kuvamine online/ÜDR-i on lubatud või keelatud.

 • Tööta – Klientidega. Kliendi andmete kaardil “Visiidid ja ajad” sakis on tekkinud uus nupp ” Trüki tulevased ajad”.

28.05.2020

 • *Visiidi vormi uuendus, lisatud kandepõhised väljad ja visiidi salvestamine erinevate kasutajate poolt.

  *Graafik -> nupp “Otsi graafikust” -> Trüki

  *Juurde on loodud tekstisoovitaja personaalne sisse/välja lülitamine asukohas Püsiandmed -> Kasutajate seaded ->Visiidi vorm, kus panna linnuke “Soovita varem kasutatud sõnu”.

  *Töögraafik kuvab nurgas timerit, mis näitab aega järgmise patsiendini.

  * “Terviselugu” kaudu on võimalik minna otse huvipakkuvale visiidile klikkides 2 korda selle kuupäeval.

  * Tööta-> Saatekirjadega -> Saatekirja vastusel on võimalik pt. IK kopeerida klikkides 2 korda sõnal “Patsient”.
  * Täiendatud töötervishoiu tervisetõendeid
  *Kui töögraafikus broneeringut kopeerida, võetakse ” Soovitud teenus” kaasa.

  * Uus parameeter: Püsiandmed – Süsteemsed Andmed Muud parameetrid: Hinnamuutus on arvel lubatud (0-ei, 1-jah)   kui seal on 0 ehk, et hinnamuutus EI ole arvel lubatud, JA teenuse- või tootekaardil ei ole “Luba muuta hinda” linnukest, siis tähendab see, et lisaks hinna muutmisele on kohe ka ära keelatud ka soodustus% lahtrisse midagi sisestada.

5.05.2020

 • *Kliendikaardile on lisatud võimalus sisestada välismaa kodanike kindlustatuse andmeid, kus link “Kontrolli” muutub “Dokumendiks” kui riik ei ole Eesti. RTA saatmisel lisatakse need dokumendi andmed arvele.

  *Arst võib lõpetada teises raviasutuses avatud TVL-i.

21.04.2020

 • *Uuendus sünnituslehele – eKliinik arvutab ise 140 p. juurde, kui alguskuupäev on valitud.
  *Tööta -> Saatekirjadega -> Saabunud “Lae kliinikusse suunatud saatekirjad”
  *Lisatud viivisarve koostamise võimalus

7.04.2020

 • * Valminud on võimalus liidestuda ÜDR-ga(Digiregistratuur).

12.03.2020

 • *Lisatud uus parameeter: Luba kõikidel töötajatel vaadata saatekirjade sisu, kasutades selleks kliendivormil määratud raviarsti andmeid (0-ei/1-jah)

11.02.2020

 • *Visiidivormil avaneb Läbivaatuse sektsioonis uue vormina Kasvamise teatis
  *Kliendivormile lisatud eraldi ala kontaktisikute ja nende andmete jaoks

28.01.2020

 • *Parandatud teksti sisestust tõendi peal ning lisatud võimalus kasutada lihtsamaid HTML tage

15.01.2020

 • *Uus haigekassa arvete saatmine ilma Haigekassa lehele(vana “TORU” keskkkond) minemata käib menüüst “Haigekassa – HK arvete loomine ja saatmine”. Lisaks on võimalus arve koheselt ära saata visiidi lõpetamisel. Soovitatav on ettevõtte/kliiniku peale kasutada ainult üht edastusviisi – kas kõik visiidilt või kõik Haigekassa menüüst – nii on parem hoida ülevaadet Haigekassa eelarvel. Visiidilt saatmiseks on vajalik sisse lülitada parameeter: “HK arvete saatmist pakutakse kohe visiidi lõpetamisel (0-ei,1-jah)”
  PS: Hetkeseisuga ei ole Haigekassa uus raviarvete süsteem võimeline vastu võtma korraga palju arveid(Timeout viga) – seega kui arveid on palju, tuleks neid edastada päevakaupa.

19.12.2019

 • *Arve emailimise mallis võimalik kasutada uut võtmesõna: #NEXTAPPOINTMENTS# – sellega saadetakse kliendile kõik tema järgmised ajad
  *Kui proovitakse programmist kustutada kasutaja, kellel on tulevikus mõni broneering, siis keelatakse kustutamine vastava veateatega
  *Võlas arve trükkimine
  *Mitmeid pisemaid muudatusi erinevate vormide visuaalse poole peal
  *Klientide nimekirja aruande täiendused ja parandused

03.12.2019

 • *Lisatud võimalus laadida teenuseid digiregistratuuri, selleks on asukohtade tabelis vajalikud ADR lahtrid. Juhend asub siin
  *Raviplaanis iga püsivalik lisatakse uuele reale
  *Saatekirjade vormil saab valida kindlat kuupäeva
  *Maileris uus filter: täiskasvanu või alaealine
  *HKs registreeritud TVL kustutamisel täpsustav teade

25.11.2019

 • *Online broneeringute vormil uus nupp: “Märgi kõik vaadatuks”
  *Lisatud uus parameeter(vaikimisi välja lülitatud), et töötajad ei saaks muuta teiste töötajate visiite: Visiidile teise kasutaja valimine (0-ei ole lubatud, 1-on lubatud)
  *Raviplaani koostajate nimekirjas kuvatakse nimede ees ka ametinimetus
  *Saatekirjale saab nüüd diagnoosi otsida ka nimetuse järgi
  *Visiidil saab nüüd määrata diagnooside kordsust(esmane, korduv)
  *Leitud parandus veale, mille puhul töögraafiku kalendris teatud juhtudel ei saanud valida aega tulevikku

19.11.2019

 • *TVL täiendused
  *Aruandes “Registreeritud ajad” kuvatakse nüüd ka broneeringule valitud värvust/nupu nimetust
  *Laboritellimuste jaoks lisatud uus vorm menüüsse Tööta – Analüüsidega
  *Visiidil antropoloogiliste andmete alla lisatud kolestorool ja kehamassiindeks tehtud arvutatavaks ning nägemise alla lisatud uued veerud

17.10.2019

 • *Kliendivormil vale sünnikuupäeva puhul kindlustatuse kontrolliga tuleb õige kuupäev
  *Eemaldatud võimalus kustutada kinnitatud töötervishoiu dokumente
  *Klientide nimekirja aruande trükki lisatud klientide arv
  *Loo aruanne alt tehtavate aruannete väljatrükk säilitab sorteeringu aruandes valitud tulba järgi

11.10.2019

 • *Kohandatud tervisetõendi vormi
  *Haigusloo all lisatud meeliste kasutuse võimalus enamus sektsioonidele, s.h. ka Funktsioonide
  hindamisele
  *Kohandatud saatekirja vormi, s.h. saab otse sissetulnud saatekirja pealt teha saatekirja vastust

25.09.2019

 • *Visiidil Haigusloo andmete vorm muudetud
  *Maileri vormil andmete sisestamine muudetud

19.09.2019

 • *Visiidi märkuste lahtri sisu automaatne salvestamine
  *Visiidi märkuste lahtris enimkasutatud sõnade/lausete automaatne pakkumine (parameeter “Kasuta tekstisisestustel sõnastikust pakkumist (0-ei,1-jah)” PS: Pakutud sõnade/lausete seast saab nooltega üles-alla liikuda ja parema noolega valida tulemust.
  *Uus parameeter vältimaks vale aadressi alt emaili saatmist: “Saatjana lubatud aadressid/domeenid, näiteks connected.ee või info@connected.ee (mitu eralda komaga)”

10.09.2019

 • *Digiregistratuuri kasutamise lisamoodul. Lühijuhend asub siin.
  *Visiidile pannakse suunamise liik automaatselt “Ise tuli”
  *Online kaudu registreeritud klientidele pannakse automaatselt raviarstiks onlines valitud töötaja

29.08.2019

 • *TTH tõendite kinnituse eemaldamine
  *Uus parameeter: Varja kliendi isikukood arve väljatrükil
  *Immuniseerimise teatisele lisatud vaktsineerija, doosi ühikute valikud ja võimalus valida partii kuupäeva
  *Terviseloo all parema hiireklikiga sisu kopeerimine
  *Google kalendriga sünkroniseerimise parandus
  *Kehtiva tervisetõendi tühistamine punasest ristist

13.08.2019

 • *Visiidivormil meeliste sisestamisel kohandatud kuupäeva lisamist + meelise sisus lubatud rohkem tähemärke
  *Raviplaanil saab salvestada koostamise kuupäeva ka minevikku
  *Saatekirja ja saatekirja vastusesse manuse valimine
  *Visiidivormil terviseloo sakis saab üleval paremal oleva hammasratta ikooniga nupu abil määrata, milliseid detaile üldvaates kuvatakse

07.08.2019

 • *Parandatud Mobiil-IDga sisselogimist
  *E-arvetel sarnaste teenuste summeerimine
  *Saatekirjale mitme teenuse valik laiendatud kõikidele saatekirja tüüpidele v.a. “Ambulatoorne”

23.07.2019

 • *TTH dokumentide täiendused ja parandused
  *Teenuste ja toodete tabelis jäetakse üles-alla kerimise nupp salvestamisel sinna, kus see viimati oli

01.07.2019

 • * Püsiandmete menüüst avatavate akende arvu on nüüd piiratud ühele aknale, et vältida ülesalvestamise võimalust.
  * Töögraafiku väljatrükis on nüüd töötaja valik rippmenüüna.
  * “Lae terviseandmed” nupust saab nüüd TEHIKust pärisda ka ainult patsiendi diagnoose
  * Tööta arvetega vormile lisatud viitenumbri järgi otsing.
  * Laborianalüüside vastuste vormil on parandatud Haigekassa koodide kasutuse kohta käivat sõnastust.
  * Parandatud Mobiil-ID-ga sisselogimist
  * E-Arvete saatmist on parandatud
  * Muud pisiparandused ja optimeerimised.

19.06.2019

 • *Lisandunud TEHIKust diagnooside nimekirja päring – seda saab seadistada terviseandmete laadimise sätete nupust
  *Töögraafiku trükkimisele lisatud uued funktsionaalsused: kabineti põhine trükkimine ja ilma broneeringuta tööaja trükkimine

12.06.2019

 • *Visiidivormil muudetud visiidikirjelduse ja “Haigusloo andmed” all olevate lahtrite täitmist
  *Terviselugu kujundust muudetud

04.06.2019

 • *Tööaegade vormi muudetud – muu hulgas lisatud kolmas tulp Algus-Lõpp jaoks ja võimalus panna piiranguid ruumide järgi. Tööaegade lisamisel kasutatakse viimati valitud piiranguid
  *Visiidivormi kohandused – muudetud nuppude ikoone, parandatud sõnastust. Veerude laiuste meeldejätmist täiendatud
  *SMSeris parandatud SMSide summa arvutust

31.05.2019

 • *Juhul kui TEHIKu dokumenti proovib programmis avada isik, kellel puudub arsti kood, saadetakse TEHIKusse lisaks dokumendi avaja isikuandmetele ka patsiendi eest vastutava arsti kood – selleks on isik, kes on kliendivormil valitud raviarstiks.

22.05.2019

 • *Arve saatmisel mailile jäetakse nüüd meelde viimati valitud meelis
  *Olemasoleva isikukoodiga kasutajat ei lubata enam uuesti süsteemi sisestada
  *Laborivastuste automaatne lugemine ning meeldetuletuste alla salvestamine
  *Online broneeringute vormile lisatud teenuse lahter
  *Saatekirjade muudatused: lisatud parameeter, mis võimaldab asutusesiseseid saatekirju edastada ka TEHIKusse – seda saab määrata raadionuppude abil
  *Lisatud tahvelarvutite sidumise võimalus eKliinikuga, mille abil saame edastada töötervishoiu dokumente(eeldab lisamooduli tellimist) tahvelarvutitesse täitmiseks. Seadistamise juhendi leiab siit

02.05.2019

 • *Kliendivormil aadressiotsing
  *Saatekirja ja saatekirja vastuse vormide kohandamine
  *Väiksemad parandused ja täiendused

01.04.2019

 • *Haigekassa hindade uuendamine

15.03.2019

 • *Visiidivormil muudetud Haigusloo andmed sektsiooni
  *Arvel ettemaksu kasutamisel parandatud saldonumbri värskendamine
  *Lisatud võimalus saata e-arve Omnivasse
  *Visiidivormi dokumentide alla lisatud immuniseerimise teatis

26.02.2019

 • *Aveebi statistika vormile lisatud asukoha valik
  *Lisandus Töötervishoiu arsti töölaud. Klientidele saab saata täitmiseks ja allkirjastamiseks dokumente ning kinnitatud dokumente saab omakorda edastada tööandjatele jt vajalikele adressaatidele. Lisandusid järgmised dokumendid: Politseiniku tervisekontrolli kaart, politseiniku tervisetõend, päästeteenistuja tervisekontrolli kaart patsiendile, päästeteenistuja tervisetõend, pürotehniku tervisekontrolli kaart patsiendile, pürotehniku tervisetõend, raudteetöötaja tervisekontrolli kaart patsiendile, raudteetöötaja tervisetõend, soetamisloa või relvaloa taotleja tervisetõend, tervisedeklaratsioon nakkushaiguste põdemise kohta, tervisetõend tervisekontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, turvatöötaja tervisekontrolli kaart patsiendile, turvatöötaja tervisetõend, töötaja tervisekontrolli kaart patsiendile, töötaja tervisetõend, vanglateenistuse ametniku tervisekontrolli kaart ja vanglateeenistuse ametniku tervisetõend
  *Saatekirjade muudatused: Saatekirjade vorm jagatud kaheks: saabuvad ja väljaminevad. Saatekirja saab edastada CITO märkega ja nüüd ka asutuse siseselt – sellisel juhul ei edastata dokumenti TEHIKusse. Kui saatekiri tehakse uuringu tüübina, siis saab teenuseid sisestada korraga mitu. Lisaks on teenuste lisamiseks olemas teksti filter ehk otsing.

19.02.2019

 • *Online maksete aruandeid saab nüüd filtreerida broneeringu tegemise ja teenuse toimumise aja järgi
  *HK arvete moodustamisel põhierala koodi valikusse kuvatakse kõik unikaalsed koodid, mis kasutajatele on määratu

07.02.2019

 • *”Märkused patsiendi kohta” – saab teksti lisada ka ilma meelisteta, kirjutades selleks vabavormi kasti ja klikates “Vali”
  *Arvevormile saab nüüd tooteid valida mitu korraga(kasutades ridade märkimiseks nuppe CTRL/SHIFT)
  *Online broneerimisel lisatud minimaalne vahe 1 tund broneerimise aja ja esimese vaba aja vahele
  *Mitmed parandused ja täiendused

29.01.2019

 • *Visiidivormi dokumentide sektsiooni lisatud raviplaani koostamine
  *Online broneerimise linki saab nüüd genereerida ka kindla teenusegrupiga

01.01.2019

 • *Uuendatud Haigekassa hinnakiri
  *Iga kasutaja külge saab nüüd salvestada foto menüüst Püsiandmed – Kasutajad
  *Onlines saab nüüd kuvada Haigekassa poolt tasutavaid teenuseid eraldi. Selleks tuleb panna linnuke kohta Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Online – “Näita HK teenuseid eraldi”. Pärast salvestamist hakatakse onlines pakkuma broneerijale valikut, kas kuvada tavateenuseid või HK poolt tasutavaid teenuseid. Menüüst Püsiandmed – Kasutajad saab igale kasutajale määrata, mitu korda päevas töötaja osutab HK teenust. Selleks on lahter “HK vastuvõtte päevas”
  *Töövõimetuslehtede nimekirjale lisatud täiendavad lahtrid: Staatus, lehe alguse kpv, lehe lõpu kpv, liik, kas saadetud või mitte
  *Tööaja vs broneeringute kestuse aruanne: samal ajal olevaid broneeringuid loetakse nüüd ühe broneeringu ajaks, mitte ei liideta kokku

05.12.2018

 • *Kokkuarvutused on nüüd näha enne trükkimist järgnevates aruannetes: Kassa, Kaardi ja Ülekannete aruanne, Haigekassa koondarvete sirvimine
  *Töögraafikusse lisatud “Täna” nupp, mis viib kalendris käesolevale päevale
  *Mitmed rakenduse tööd ja kasutajakogemust parandavad muudatused

23.11.2018

 • *Kassa ja Kaardimaksete aruannetele lisatud asukoha valik
  *Online broneeringute maksete aruandes saab nüüd otsida kliendi nime järgi
  *Onlines kuvatud tekste saab nüüd ise muuta menüüst Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Online: Ava online-tõlgete vorm

31.10.2018

 • *Klientide detailotsingus saab otsida ka patsiendile määratud raviarsti järgi
  *Uus parameeter: Kuva graafiku päises ka ruumide nimekiri
  *Mailimise üldsätted toodud ühte kohta ja lisatud detaile: Püsiandmed – Süsteemsed andmed – SMS/EMail
  *Kliendi otsinguvormil kuvatakse 5 viimast otsitud klienti
  *Kliendiga seotud failide olemasolu näitamiseks kuvatakse kliendivormil ja ka visiidivormil vastava saki peal failide arvu

11.10.2018

 • *Olemasolevate piltide ja dokumentide üleslaadimine Connected failihoidlasse. Menüü: Püsiandmed – Süsteemsed andmed – X-tee ja Pildipank: Lae üles kõik pildid. NB! Selle funktsiooni kasutamiseks peab Teil olema tellitud failihoidla teenus.

29.08.2018

 • *Lisatud online broneeringute kinnituse SMS: Püsiandmed – Süsteemsed andmed – SMS/E-mail
  *Meeliste vormi muutmine
  *”Tööajad” kaudu olemasoleva broneeringu ruumi muutmist parandatud
  *Programmi välimuse kaasajastamine:

  Töögraafik ja põhinupud

  Nupud vasakult paremale:
  1. Kalender
  2. Tänase klientide nimekirja vaatamine
  3. Visiidivormi avamine
  4. Patsiendiandmete vormi avamine
  5. Meeldetuletused
  6. Labori vorm (peidetud hetkel)
  7. Tööta arvetega
  8. Vabade aegade otsimine

  Broneering

  Peamised muudatused toimusid nuppude asetuses. Muutsime nuppude asukohad loogilisemaks.
  Selgitused muutunud nuppude kohta:
  1. Prügikast (ülal paremal) – eemaldab töögraafikust broneeringu
  2. Roheline inimsiluett plussiga (endine roheline pluss) – lisab uue kliendi
  3. 2 halli inimsiluetti plussiga (endine nupp Lisa) – lisavad samale ajale lisaks kliendi
  4. Nooled vasakule ja paremale – võimaldavad valida samale ajale lisatud patsientide vahel
  5. Süda Märkused välja juures – Mallid (endised meeliste lingid)
  6. Kelluke plussiga (endine roheline pluss) – Lisab meeldetuletuse kliendi kohta.

  Kliendi otsimine

  Muutus alumiste nuppude asetus ning ülemiste nuppude ikoonid. Nuppude funktsioonid jäid samaks

  Visiit

  Muutus nupp Lae andmed E-tervisest -> Lae alla terviseandmed, sest nupu funktsioon on palju laiem. Selle nupu järel näeb nimekirjast valimise nuppu (endine hammasratas). Ülejäänud nuppude sisu jäi samaks.

  Arve

  Nuppude funktsioonid jäid samaks. Ikoonid sarnasteks eelmainitutega.

13.08.18

 • *Töögraafikusse lisatud link kindlustuse kontrollimiseks
  *Töögraafikusse lisatud linnukesega valik klientide nimede varjamiseks
  *Visiidivormilt eemaldatud võimalus kustutatud assistentide valimiseks
  *Uue online broneeringu tekkimisel töögraafikusse mängitakse väike heli(Kinni saab keerata menüüst Püsiandmed – Kasutajate seaded – Graafik: Mängi “kõll” uue online broneeringu puhul

30.07.2018

 • *Üleminek X-Tee v5 pealt X-Tee v6 peale. PS: Sellega seoses on edaspidi kindlustuse kontrollimiseks vajalik kasutaja ID-kaart
  *Piltide/failide laadimine pilveserverisse

18.06.2018

 • *Google kalendriga sidumisel tagantjärgi broneeringute saatmine kalendrisse parandatud
  *Püsiandmed – Süsteemsed andmed menüü muudetud kompaktsemaks
  *Makseviiside lisamine menüüst Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Kassad, terminalid, pank ja makseviisid
  *Püsiandmed – Kasutajad – Teenused all kaks uut lahtrit: Online max päevi ja Online max arv – tähendavad vastavalt seda, mitu päeva online broneerimisel maksimaalselt selle kasutaja aegasid kuvatakse ja mitu ajavalikut kuvatakse

25.05.2018

 • *Online broneeringute seadete alla lisatud kaks uut lahtrit:
  1.Saatja mailiaadress – See on aadress, mis kuvatakse kliendile kinnitusmaili saatjana
  2.Juhul kui klient peaks kinnitusmailile proovima vastata, suunatakse see kiri automaatselt aadressile, mis on sisestatud uude “Reply to” lahtrisse
  *Online broneeringu kinnitusmaili kujundamine on leitav menüüst Püsiandmed – Süsteemsed andmed – SMS/E-mail. Juhendavad videod leiab siit ja siit

17.05.2018

 • *Kliendivormil keskmise ala alumisse ossa lisatud uus väli: Kliendi kood – igale kliendile saab määrata koodi, mille järgi saab klienti hiljem ka otsida
  *Muudetud “Populaarsed teenused” aruannet, et loeks ka Haigekassa teenuseid
  *Versioniseeritud hinnakirja kasutuse puhul saab nüüd koheselt muuta teenuse juures neid andmeid, mis pole seotud teenuse hinnaga
  *Saldode aruandele lisatud asukoha valik
  *Ülekannete aruandele lisatud pangafilter
  *Loo aruanne vormil pandud perioodivalikusse järgmised valikud: Täna, Eile, Jooksev kuu, Eelmine kuu, Jooksev aasta, Eelmine aastan Kõik, Valitud vahemik
  *A-Veebi statistika alla lisatud 3 tabelit: tabel11 ,tabel12, tabel13. Viimase tabeli kasutuseks on eelnevalt vaja seadistada kliiniku protseduurid teenuste detailvaates – menüüst Püsiandmed – Teenused – ava: “A-Veebi kategooria”
  *Populaarsed kliendid aruanne: Lisatud grupeerimine Tööandja/Kooli järgi
  *Maileriga saadetud mailid salvestuvad nüüd ka kliendivormi Mailid saki all

26.04.2018

 • *Programmi teksti suurus ühtlustatud kõikides arvutites. Suurust saab igaüks eraldi seadistada menüüst Püsiandmed – Kasutajate seaded: Muuda teksti suurust
  *TEHIKust andmete laadimisel lisatud hammasratta valikute alla ka töövõimetuslehed
  *Töögraafikus Tööajad vormi parandatud ja kohandatud
  *Kliendivormil Laekumised sakil lubatud laekumise tüübi muutmine kaardimakse pealt sularaha peale
  *Epikriisi saatmisesse lisatud ka raviskemi lahtri “Ravi” sisu
  *Aruanded – Statistika alla lisatud kaks uut a-veebi tabelit

01.04.2018

 • *Aruanded – Statistika alla lisatud uus aveebi sakk: tabel10
  *Töögraafik – Tööajad vormi muudetud. Aegade lisamine käib “Perioodid millesse aegu lisatakse” kalendri vaates kas päevadele klikates või tirides. Mitme kuu lisamiseks võimalus kasutada SHIFT nupuga märkimist. Olles perioodi ära valinud, kuvatakse vormil graafiliselt töötajate tööaegasid üleval paremal.
  *Lisatud 1.aprillist kehtima hakkavate uute hindadega teenused
  *Arvevormi kujundus: muudetud fontide suurust, sõna “Võlgu” on punasel, saldo number erinevate värvidega(roheline = plussis, sinine = 0, punane = miinuses)
  *Töögraafiku ja broneeringu noolte kujunduse vahetus
  *Püsiandmed – Süsteemsed andmed: Sakkide nimetusi ja järjekorda muudetud
  *Ambulatoorse vastuvõtu tüübiga saatekirja teenuste nimekirja värskendamine

09.03.2018

 • *Mitme asukohaga kliinikute arvetel asukoha välja parandus
  *Ülekannete aruandele lisatud panga veerg
  *Broneeringu nupule “Loo visiit”, arvevormil “Väljasta/Tühista väljastus” ja visiidivormi “Ava visiit/Lõpeta visiit” nuppudele lisatud värviline äär
  *Menüüs Tööta – Arvetega uus filter: Makseviis
  *Brooneeringu tühistamine Delete klahviga
  *Maileris võimalik kasutada kliendi täisnime asemel ainult eesnime
  *SMSmallides parandatud võti ASUKOHAKONTAKT – asukoha telefoni number ja lisatud uus võti AADRESS – asukoha aadress
  *Failide krüpteerimine on taastatud – vajalik on Java olemasolu arvutis
  *Asutuse/asukoha valik on nüüd ka saatekirjadel/saatekirja vastustel

17.01.2018

 • *Töögraafikus jooksva kellaaja punktiirjoon tehtud märgatavamaks
  *Broneeringu emaili võti #LOCATION# arvestab nüüd õige asukohaga
  *Menüüst Püsiandmed – Kasutajate seaded – Graafik: “Kuva arsti perenimi esimesena” linnukesega arvestatakse nüüd ka lao müügikäibe aruannetes
  *Tööaegade kustutamise võimalus lisatud: Töögraafik – Tööajad – Nädalapäevad
  *Püsiandmed – Tööjaamad alla salvestumise loogika muudetud

20.12.2017

 • *Parandused Maileris/SMSeris
  *Arveid saab nüüd trükkida ainult väljastatud seisu
  *Analüüsi tellimitse salvestamine meelistesse
  *Uuendatud haldusjaotised
  *Mitmed muud täiendused/parandused

27.11.2017

 • *Registreeritud ajad aruandele lisatud uus filter: Näita ainult ilma ühegi SMS teavituseta bronne
  *Mobiil-IDga sisselogimine

02.11.2017

 • *Tööta – Kassaga alla lisatud võimalus näha kustutatud ordereid(viimases veerus puudub punane rist). Aktiveeritav linnukesega “näita ka kustutatuid”
  *Sisselogimisaken on nüüd koguaeg aktiivne(ka ühenduse puudumisel), et oleks vajadusel võimalus klikata lingil “Käivita uuendaja”
  *Broneeringuaknas registreerimise/muutmise ajaloo täiendamine: lisatud esmase registreerimise aeg + broneeringumärkuste muutmine + SMSide muutmine
  *Arvete trükkimine ühes PDF failis, menüüsse Tööta – Arvetega lisatud uus nupp “Liida PDF-id”
  *Tõendi kohandamine: patsiendi isikukood tuleb nüüd kohe enne salvestamist nähtavale
  *Töövõimetuslehe muudatused: lisatud emailimise võimalus + trükkida saab enne saatmist
  *Töögraafiku trükkimine eraldi lehtedele(iga töötaja algab eraldi lehel) – graafikusse lisatud vastav linnukesega valik
  *Retseptivormil lahtrite ja tekstide kohandamine
  *Lisaks broneeringutele on nüüd võimalus saata Google kalendrisse tööajad: Menüüst Püsiandmed – Kasutajate seaded – Graafik: Saada tööajad kasutaja Google kalendrisse. PS: Eeldab, et sidumine Google kalendriga on tehtud
  *Visidiil asukoha valik kajastub nüüd ka edastavates epikriisides(Asukohtade funktsionaalsuse kohta täpsemalt kirjas eelmise uuenduste lõigu all)
  *Uus: SMSer. Leitav menüüst Tööta – Mailer: SMSer. Põhimõte on sarnane maileriga, saab valida erinevaid tingimusi, kellele saata sõnum. Lisaks maileris olevatele filtritele on olemas ka vanusevahemiku valik.
  *Töögraafikusse lisatud asukoha filter: vaikimisi kuvatud kõik asukohad. Valitud asukoht ei mõjuta graafikus broneeringute ega ka veergude kuvamist, vaid ainult ruumide värvuse näitamist. Näiteks kui on valitud asukoht “Tartu”, siis kuvatakse ainult Tartu kabinettide tööaegasid(värve) graafikus.

02.10.2017

 • *Toote otsingus ei kuvata enam kustutatud tooteid ja tooteid, mis kuulusid kustutatud lattu
  *Võlgnevuste aruandes + kliendivormil laekumiste sidumise all lisatud võimalus mitte kuvada summasid, mis jäävad alla 1€
  *Lisatud laekumiste kustutamise võimalus kaardimaksete aruandesse ja kassa aruandesse, kui maksjaks on “sularahaklient”
  *Lisatud uus funktsionaalsus: arvete väljastamine erinevate juriidiliste ettevõtete alt. Aktiveeritav parameetriga ‘Arvete ja hk arvete väljastamine mitme asutuse alt’. Parameetri aktiveerimisel ilmub asukoha/ettevõtte valik järgmistesse kohtadesse: arvevorm, HK arvete paki koostamisel, visiidivormil. Erinevaid ettevõtteid koos rekvisiitidega saab sisestada menüüst Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Asukohad

21.09.2017

 • *Laekumiste importimise alla lisatud LHV
  *Visiidivormil diagnoosi otsides esimese tähe sisestusel otsitakse alati ainult diagnoosikoodidest, edasiste tähtede sisestusel otsitakse ka diagnoosi nimetusest
  *Aruanded – Loo aruanne kohandamine: veergude järjekorda saab muuta(tirides veeru päist) + “Kuupäev” veeru nimetuse muutmine “Kande kuupäevaks” – näitab aega, millal arve eest tasuti
  *Arvele toodet otsides kuvatakse toote laoseis nii, et arvestatakse ka tooteid, mis on “Loomisel” seisundis arvete peale pandud. Lao aruanded nõuavad toote koguse arvutamisel endiselt, et arve oleks “Väljastatud”
  *Uus funktsioon: Võlgnevustest SMSiga teavitamine:
  -Menüü Püsiandmed – Süsteemsed andmed – SMS seaded alla lisatud uus mall: Võlgnevuste teavitamine SMSiga
  -Kui eelnimetatud kohta on lisatud uus mall ja tulbas Aktiivne on lisatud linnuke, ilmub võlgnevuste aruandesse uus nupp “Loe kokku saadetavad SMSid”
  *Lisatud Google kalendrist kasutaja lahti sidumise võimalus
  *Menüü Abi alla lisatud uus viide: Uuenduste ajalugu
  *Lisatud uus parameeter: ‘Visiitidele automaatne assistendi valik: (0 – ei valita, 1 – viimatine assistent)

16.08.2017

 • *Kasutajate seadete all olevat “kuva arsti perenimi esimesena” funktsiooni kasutatakse nüüd kõikides “Aruanded” menüü all olevates aruannetes
  *Tööajad vs broneeringute kestuse aruande arvutamine parandatud
  *Lao aruannete all uus aruanne: Müügikäibe aruanne toote- ja teenusenimedega
  *Visiidi väljatrükile lisatud võimalus valida NCSP ja OP koodide kuvamine

01.08.2017

 • *Arsti/Assistendi käbe aruandes “Detailselt” valiku puhul kuvatakse arve maksetüüp
  *Uus aruanne menüüs Aruanded – Loo aruanne: Tööaja vs broneeringute kestuse aruanne
  *Kui broneeringul on määratud suunaja koodiga, mis eksisteerib Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Suunajad all, siis ei lubata muuta suunaja nime
  *Menüüs Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Ruumid on võimalik sisestada EHAK kood igale ruumile eraldi
  *Menüü Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Muud parameetrid alla lisatud uus parameeter: ‘Maksimaalne aeg (kuudes) kaua ladu võib (vahepeal sulgemata) avatud olla’. Kui programmi sisse logitakse ja lao perioodi viimasest sulgemisest on möödas rohkem kuid, kui parameetriga paika pandud, siis programm sulgeb lao automaatselt

22.06.2017

 • *Lisatud uus aruanne, leitav menüüst: Aruanded – Loo aruanne: Broneeringute kestuse aruanne. PS: Kui broneeringus on üheaegselt 2 või enam klienti, siis aega arvestatakse ainult 1 kliendi jagu
  *Uus vorm kättesaadav põhiakna nupuribalt: Vabade aegade otsimine. Selle kohta lühike tutvustus asub siin:http://www.connected.ee/Vabade%20aegade%20otsimine.pdf
  *Töögraafikus on perioodi pikkuse valik asendatud nuppudega: 1 = 1 päev, 7 = nädal, 30 = kuu ja 2K = 2 kuud

02.06.2017

 • *Seoses müügiloata ravimitega tehtud oluline muudatus retsepti edastamisel: Vaikimisi ei ole enam kuvatud müügiloata ravimid. Kui vaja, siis saab need kuvama “kuva ka müügiloata ravimid” linnukese aktiveerimisel – siis ilmuvad vastavad read nähtavale punase taustaga

29.05.2017

 • *Retseptidele lisatud müügiloata ravimite taotlus:
  1.Retseptivormil on uus valiklahter ML ravimi taotluse põhjenduseks
  2.Retsepti saatmisel retseptikeskusesse pannakse nüüd kaasa ka retsepti koostaja email – selle sisestamiseks on menüüs Püsiandmed – Kasutajad alla lisatud uus lahter “Email”
  *Retsepti saatmisel võeti varasemalt telefon kliiniku andmetest, nüüd võetakse arsti andmetest
  *Haigekassa arvete moodustamisel visiidilt leitud vea puhul tuleb nüüd kahekordse hoiatuse asemel üks
  *Haigekassa arvete moodustamisel on kindlustamata isikute leidmiseks lisatud uus linnuke: “Ainult kindlustamata isikud”
  *Kaardimakse/ülekande laekumise lisamisel ja trükkimisel kliendiandmete alt lisatakse väljatrükile nüüd ka kuupäev ja makse selgitus/alus ja koostaja
  *Uus vorm: Tänased patsiendid. Ligipääsetav uuest ikoonist, töögraafiku nupust paremal pool. Uuel vormil on iga broneering välja toodud eraldi reana. Iga rea peal saab parema hiire klikiga avada menüü ning märkida broneering tehtuks – seda tähistab rea algusesse ilmuv rohelist värvi riba
  *Visiidi avamisel lisatud vahekontroll: kui juba sama visiidi aken on avatud, tuleb küsimus, kas soovite avada eelnevalt avatud aken või avada lisaks sama visiidiga teine aken
  *Epikriiside edastamisel pannakse kaasa arsti telefoninumber(juhul kui see on olemas Püsiandmed – Kasutajad all)

25.04.2017

 • *Tühistatud aegade aruandes Tühistaja lahtrisse pannakse nüüd õige tühistaja nimi
  *Tööta – Retseptidega vormi avamine tehtud kiiremaks
  *Arve tegemisel “Arveldamata teenused” vaheaknasse lisatud linnuke “NÄITA KA VANEMAID KUI 6 KUUD”(juhul kui kliendil on arveldamata teenuseid kaugemast ajast kui 6 kuud)
  *Teenused/Tooted vormidel tehtud muudatused: vormi avamisel on fookus koheselt otsingulahtril, 2xTABi vajutades saab nooltega liikuda nimekirjas ning real olles vajutades enterit avatakse detailvaade
  *HK arvete moodustamisel ei laeta taustal enam vanemaid visiite, vaid ainult valitud perioodi sisse jäänud visiite – suuremate andmebaaside puhul muutus laadimine mitukümmend korda kiiremaks. Lisaks eemaldatud hoiatuste kuvamine visiitide kohta, mis jäid valitud perioodist välja.

08.04.2017

 • *Töögraafikus paremklikiga avanev menüü ümber tegemine: lisatud erinevate tegevuste vahele eraldajad, lisatud “Tehtud”, ümbernimetud mõned tegevused. Lisaks on eemaldatud “Ava vastuvõtt” – avamiseks tuleb teha vasaku hiirenupuga topeltklikk broneeringu peal
  *Programmist väljalogimiseks lisatud uus ikoon nupuribale + menüü “Tööta” alla vastav valik
  *Haigekassa arvete moodustamisel nüüdsest alguskuupäev on alati eelmise kuu esimene päev
  *Menüüs Tööta-Arvetega on taas olemas perioodivalik “Kõik”
  *Arve emailimisel manuse ümbernimetamise võimalus
  *Emailimisel saab lisaks valida muid faile arvutist(nupp “Sirvi faile”)
  *Tühistatud aegade aruandes uus veerg “Tühistaja” ja uus linnuke “kuva ka ilma kliendita ajad”
  *Lisatud uus parameeter süsteemsete andmete alla: ‘Uute visiitide puhul suletakse visiidi sulgemisel automaatselt ka aktiivne haigusjuhtum (1-suletakse, 0-ei suleta)’
  *Saatekirja muudatused: lisatud SK tüüp: “protseduurile-teenusele”. “Eriarsti visiidile” ümbernimetsatud “Ambulatoorsele vastuvõtule” – selle valikuga tekivad “Teenuse valik” nimekirja teistsugused teenused, mis on kooskõlas E-Tervise ambulatoorsete teenuste nimekirjaga

17.03.2017

 • *Visiidivormilt salvestatud failide saatmine kliendile maili peale
  *Visiidivormile lisatud uus sakk “Broneeringud”
  *Toote otsing muuutus automaatseks – algab trükkimise ajal
  *SMS mallis %KLIENT_EESNIMI% võimaldab ilma perenimeta kliendi poole pöörduda
  *Mitmed pisemad detailide parandused ja kohendamised

03.03.2017

 • *Saatekirja välimuse kohendamine ja uute lahtrite lisamine
  *Emaili saatmisel saatja mailiaadressi puudumisel saab selle koheselt sisestada – enam ei pea menüüst liikuma seadete alla, et aadressi salvestada
  *Registraatori ja arsti rolliga saab vaadata Püsiandmed – Teenused vormi, aga sealolevaid andmeid mitte muuta.
  *Töögraafikus riigipühade eristamine erineva värviga graafiku päises
  *Töögraafikus vormilt “Otsi graafikust” tulemuste väljatrükkimine
  *Väiksemad disainielementide muudatused

14.02.2017

 • *Graafikus “Esimene vaba” nupust avaneva akna kohendamine
  *Broneeringu tühistamise põhjuste korrigeerimine: ilmuvad kliendiandmetes “Visiidid ja ajad” + Töögraafiku päises topeltklikki tehes tühistamiste all + aruandes “Tühistatud ajad”. Tühistuse põhjused ilmuvad broneeringut nii graafiku kaudu kui broneeringu seest tühistades.

31.01.2017

 • *Broneeringute lohistamine sujuvamaks + kuvatakse kuhu tiritakse
  *”Otsi graafikust” lahtrite kohandamine
  *Broneeringut saab tirida ja kopeerida teise broneeringu peale
  *Uuenduste linki programmi allosas kuvatakse ainult siis, kui kasutaja ei ole sinna veel klikkinud ja programmile on tulnud uuendusi.

26.01.2017

 • *Lisatud uus süsteemiparameeter, mille aktiveerimisel kuvatakse töögraafikus neid broneeringuid halli värvusega, mille kohta on loodud ja lõpetatud visiit (Graafikus suletud visiididega ajad halliks (1-jah, 0-ei))

25.01.2017

 • *Google kalendri ühenduse kaasajastamine
  *Haigekassa arvete moodustamisel kõikidel filtreeritud arvetel koef2 korraga muutmine
  *Aruandesse “Registreeritud ajad”lisatud broneeringu kestus
  *E-Tervisesse saadetud visiidi muutmisel taasedastamise küsimine
  *Maili krüpteerimine ettevõtetele
  *Programmi alumises osas link uuenduste lehele

12.01.2017

 • *Diagnoosid, Aruanded – Statistika all
  *Kui teenusele on lisatud Eesti “tõlge”, siis arve väljatrükile läheb teenuse nimetuse asemel tõlketekst
  *Arvete otsingus uus ajafilter (vabalt valitav periood)