• TEHIK ja AKI

Vajalikud tegevused TEHIK`uga (end E-Tervis) liidestumisel

 1. 1. Asutuse juur-OID-i registreerimine ja OID-i halduri määramine.
  Eesti tervishoius minnakse järk- järgult üle digitaalsete dokumentide kasutamisele ning seetõttu tuleb kõik dokumentides kasutatavad objektid üheselt defineerida ja identifitseerida. Eesti tervishoiuressursside (alates meditsiinitöötajatest, tervishoiuteenuse osutajatest, tervishoius kasutatavatest loenditest lõpetades kasutatava tarkvara ja meditsiiniseadmetega) kirjeldamiseks kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud ISO OID süsteemi.
  Iga tervishoiuasutus peab registreerima TEHIK`us (endine E-Tervis) oma asutuse juur-OID-i ning nimetama oma asutuse OID-i halduri(d).
  Asutuse juur-OID-i registreerimiseks on vajalik asutuse juhi poolt allkirjastatud taotlus (digitaalselt või paberkandjal), kus oleks toodud ettevõtte ametlik nimetus ja registrikood.

Juur-OID taotluse avalduse saab täitmiseks alla laadida siit

 1. 2. Liidestuslepingu sõlmimine
  Liidestuslepingu näidise saab alla laadida siit.

Liidestuslepingu ettevalmistamiseks vajalikud andmed palun saatke eelnevalt e-posti aadressile abi@tehik.ee

 1. 3. Ettevõtte töötajate registreerimine MISP2 (mini-infoüsteem-portaal) portaalis.
  Päringuõiguste andmise õigus on ettevõtte Äriregistris registreeritud esindajal. Täpsed juhised raviasutuse töötajate registreerimiseks on antud juhenddokumendis.
 2. 4. Delikaatsete isikuandmete töötlemise muudatuse registreerimine Andmekaitse Inspektsioonis.

Kui olete AKI-s juba registreerunud delikaatsete isikuandmete töötlejana, siis leiate muudatuse registreerimise taotluse siit

Taotlus esitatakse kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@aki.ee; tähitud postiga või käsipostiga.

Põhjalikum ülevaade ülalkirjeldatud kolmest sammust liidestumaks TEHIK`uga, leiab siit.