22.07.2021

 • * Võimalik on keelata online broneeringu tühistamine x minutid enne vastuvõtuaja algust. Vaikimis on see jätkuvalt 30 minutit kuid nüüd saab muuta seda pikemaks- püsiandmed – süsteemsed andmed – online.

 • * Kliendi andmete kaart, visiidid ja ajad sakis näitab broneeringu ja visiidi asukohta.

 • *Kui online broneering teha pärast sisselogimist, siis jääb broneeringu tegijale võimalus ise muuta oma broneeringuaega ( iseteenindus).

04.06.21

 • *Ravikaardi esilehe trükkimisel on võimalik soovi korral lisainfo teksti sisestada/kustutada.

  *Püsiandmed – Paketid tuli juurde tõlgete lisamise koht  -“Nimi teistes keeltes”.

  *Tööta Maileri/SMS-eriga täiendatud ja parandatud.

  *Tööta- Arvetega on juurde tulnud võimalus otsida arveid, mis kas sisaldavad või ei sisalda kindlaid teenuseid.

  *Aruanded – loo aruanne- populaarsed teenused – näitab teenuseid asukohtade lõikes. Lisatud linnuke “Liida asukohad”, mis viib need üheks kokku.

  *Aruanded – Klientide nimekiri. Lisatud filter “Töötaja”

21.05.21

 • *Püsiandmed – Kasutajad – Kasutaja andmed,  lisandus väli “isiklikud andmed”.

13.05.2021

 • *Online broneeringud on võimalik siduda Google Analytics-iga.

 • *Pildid/failid sektsioonis saab luua pildigruppe. Pildi thumbnail, kus ainult keskosa oli nähtav, on nüüd nähtav kogu laiuses ja
  pildile lisatud tekst (kommentaar) on nähtav tooltipis.

23.04.2021

 • *Kliendi andmete kaardil meeldetuletuste sakk “Ootel SMS-id” näitab ka viimase 12 kuu jooksul saadetud SMS-e.

21.04.2021

 • *Web Wiew ehk veebivormid avanevad programmi sees.

  *Kasutajaandmetest põhieriala eemaldatud. Selle asemel saab töögraafikus filtreerida ametinimetuse järgi.

  * Parandatud mobiili ID-ga sisselogimist mitme asukoha puhul.

  *Kliendi lisamisel jäetakse viimane valitud raviteenuse tüüp vaikimisi meelde.

  *Kliendi e-mailiaadressi välja pikendatud 128 tähemärgini, nii saab sinna vajadusel mitu emaili kirjutada.

  *Vasakul menüüs uus element menüüs “Koondarve (arveldamata maksjad)”.

13.04.2021

 • * Uuele rollisüsteemile üleminek.

  * Püsiandmed – Kasutajate seaded – Arve vorm “Hoiata kliendita arve väljastamisel”

   

08.04.2021

  • * Töögraafik – tööajad nupp “Online broneeringud on nendele aegadele lubatud” on vaikimisi välja lülitatud. Viimane valik jäetakse meelde.
  • * Lisatud ankeetide täitmise automaatne kontroll. Nüüd ei pea kliendivormi avama, broneering näitab ära, kas ankeet on patsiendi poolt juba  kinnitatud.
  • * Visiidil, dokumentide alla lisandus “Vaata imm. passi”.

19.03.2021

 • *Kasutaja seadetes: “kuva raporti valikutes kustutatud kasutajaid”.

8.03.2021

 • *SMS teadete valikusse lisandunud “Saada X tundi enne visiiti”
  *SMS on nüüd võimalik luua ka teenusepõhiselt.
  *Kliendi andmete kaardil, meeldetuletuste sakis on ülevaade ootel olevatest SMS-idest sellele kliendile.

09.02.2021

 • * Ravikaardi esilehe trükkimisel saab nüüd valida, kas kasutada (tõlgetega) abiinfo välja.

29.01.2021

 • *Kohalviibimise protseduuride järjestus väljatrükil on nüüd ajaliselt kasvav.

  *Visiidivormil sektsioon “Protseduurid” uuendatud.

  *Kui kodulehelt (online lingilt) saabus veel tasumata broneering, siis see on online broneeringute nimekirjas oranzi värvi.

  * Kui kliendil on juba kasutaja andmetes email ning saata talle nt. arve ja muuta email enne saatmist õigeks ( nt. klient ütleb, et see ongi edaspidi tema email), siis nüüd saab selle käigus lisada linnukese, et see salvestuks kohe ka kliendikaardile.

  *Tööta- arvetega. Kui kliendi nime lahtrisse kirjutada “sularaha”, siis leitakse kõik ilma kliendita arved.

12.01.21

 • * Aruanded – loo aruanne – populaarsed teenused täiendatud 3 uue tulbaga:
  1. Patsienti – unikaalsete patsientide kogus (nt., kui protseduuri müüdi 10 korda, 9 korda ühele inimesele ja 1 kord teisele, siis on seal number 2)
  2. Paketis – mitu korda oli müüdud protseduur paketis
  3. Ilma paketita – mitu korda müüdi protseduuri paketiväliselt nö. lisaks.

01.01.2021

 • * Täisuuendus programmile
  * Tehik klassifikaatorite uuendatud versioonid
  * Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

18.12.2020

 • * Tööta – klientidega arvete sakki on maksja arvete loendisse nähtavale toodud arve peal oleva kliendi nimi.
  * Püsiandmed – kasutajate seaded – arve vormi võtmeväljad on klikitavad – klikk lisab võtme tekstikasti kursori asukohta.

16.12.2020

 • *Tehikusse saab saata epikriisi tühistamist.

24.11.20

 • * Kasutaja seaded said täienduse, et lisaks üldisele fontide suurusele saab eraldi seadistada ka sisestuselementide ja tabeli andmete osa ja fondi suurust.

17.11.2020

 • *Kalendrisse lisandusid 2021 riigipühad

30.10.2020

 • * Lisandus aruanne: aruanded – teenused arvetel.

19.10.2020

 • * Nüüd on võimalik SMS malli teksti muutmisel valida, kas ka juba ( serveris) ootel olevate SMS-teadete tekst asendatakse selle uuega või mitte.
  * Arve jaluse kujunduse uuendamine.
  * Uuele rollisüsteemile ülemineku kättesaadavaks tegemine.
  Esialgu lisainfo kasutajatoelt.

09.10.2020

 • * E-konsultatsiooni saatekirja peale lisandus päring “Leia Tehikust”, mis toob välja vastaval erialal e-konsultatsiooni pakkuvate ettevõtete nimekirja.

05.10.2020

 • * Lisandus võimalus, et Püsiandmed – Suunajad alla saab nüüd lisada ettevõtet. Arsti koodi lahtrisse läheb ettevõtte nimi ja arsti IK lahtrisse ettevõtte reg. kood. Kui nüüd luua töögraafikusse broneering ja valida suunaja nt. “Tööandja”, siis on võimalik see ettevõtte broneeringule külge valida.
  * Tööta – Saatekirjadega – “Vastused” sakk, Ctrl+P, aruandele lisatud uued väljad: IK, suunaja arsti nimi ja saatekirja vastusel kasutatud koodid.
  * Kui patsiendile on samal päeval saatekiri juba loodud, siis tuleb sellekohane hoiatus.
  * Kliendi andmete kaardil sakis “Visiidid ja ajad” – “Trüki tulevased ajad” on võimalik enne saatmist või trükkimist IK peita.

24.09.2020

 • * Ladu – Aruanded – Toote liikumiste aruanne

2.09.2020

 • * Ettevõtte logo on võimalik nüüd keskselt ehk vaid üks kord üles laadida, see avaldub kõigi kasutajate loodud arvetel. (“Asukohad ja ruumid” all).
  * Samuti lisandus süsteemiparameeter “Trüki logo tšekiprinteris”

28.08.2020

 • * Püsiandmed – Kasutajad – Kasutaja andmed kaardil on arstil ja õel võimalik erialakoodi valida rippmenüüst.
  * Müügikäibe aruanne UUS – lisatud perioodi valik “Eelmine kuu”
  * Arve vormil korrastatud maksetähtaja kuvamist. Lisaks näidatakse arve peal laekunud summad, makseviisi kaupa.

  * Visiidi vormil “Lisa eelmisest” abil diagnoosi lisamine näitab valiku aknas diagnoose koos arsti nimega, kes neid visiitidel on kasutanud.

19.08.2020

 • * Ladu- Auanded – Müügikäibe aruanne UUS,  on aruande ridadesse lisatud kombinatsioone:  ilma teenuste ja arveteta, teenustega, arvetega, mõlemaga.

  * Aruandes “Populaarsed teenused lisatud uus veerg: “summa hetke omahind”. Teenuse vormil on lisatud lahter: “Teenuse omahind”.

30.07.2020

 • * Lisandus funktsionaalsus, millega suunaja arst maksab koondarvega suunatud klientide/patsientide teenuste eest. Detailsem info kasutajajuhendis.
  * Muud kasutust parandavad optimeerimised ja veaparandused.

22.06.2020

 • Tööta – Klientidega. Kliendi andmete kaardil “Visiidid ja ajad” sakis on tekkinud uus nupp ” Trüki tulevased ajad”.

5.05.2020

 • *Kliendikaardile on lisatud võimalus sisestada välismaa kodanike kindlustatuse andmeid, kus link “Kontrolli” muutub “Dokumendiks” kui riik ei ole Eesti. RTA saatmisel lisatakse need dokumendi andmed arvele.

  *Arst võib lõpetada teises raviasutuses avatud TVL-i.

7.04.2020

 • * Valminud on võimalus liidestuda ÜDR-ga(Digiregistratuur).

12.03.2020

 • *Lisatud uus parameeter: Luba kõikidel töötajatel vaadata saatekirjade sisu, kasutades selleks kliendivormil määratud raviarsti andmeid (0-ei/1-jah)

 • *Ravikaardi väljatrüki kujunduse kohandamine, lisatud võimalus fonti suurust muuta

11.02.2020

 • *Kliendivormile lisatud eraldi ala kontaktisikute ja nende andmete jaoks

15.01.2020

 • *Aruandes “Müük broneeringute järgi” kohandatud Summa+KM lahtri ümardamist

19.12.2019

 • *Arve emailimise mallis võimalik kasutada uut võtmesõna: #NEXTAPPOINTMENTS# – sellega saadetakse kliendile kõik tema järgmised ajad
  *Kui proovitakse programmist kustutada kasutaja, kellel on tulevikus mõni broneering, siis keelatakse kustutamine vastava veateatega
  *Mitmeid pisemaid muudatusi erinevate vormide visuaalse poole peal
  *Klientide nimekirja aruande täiendused ja parandused
  *Paigutajas täiendatud “esimene päev vaba” funktsionaalsust ning Püsiandmed – Paketi alla lisatud võimalus esimene ja viimane päev vabaks jätta paketi tasemel

03.12.2019

 • *Maileris uus filter: täiskasvanu või alaealine
  *Saatekirjade vormil saab valida kindlat kuupäeva
  *HKs registreeritud TVL kustutamisel täpsustav teade

25.11.2019

 • *Online broneeringute vormil uus nupp: “Märgi kõik vaadatuks”
  *Lisatud uus parameeter(vaikimisi välja lülitatud), et töötajad ei saaks muuta teiste töötajate visiite: Visiidile teise kasutaja valimine (0-ei ole lubatud, 1-on lubatud)
  *Kui Paigutajas pole valitud paketti, siis pannakse vaikimisi kõikidele protseduurile maksmise lahtrisse “lisaprotseduur”
  *Saatekirjale saab nüüd diagnoosi otsida ka nimetuse järgi
  *Visiidil saab nüüd määrata diagnooside kordsust(esmane, korduv)

19.11.2019

 • *TVL täiendused

17.10.2019

 • *Klientide nimekirja aruande trükki lisatud klientide arv
  *Loo aruanne alt tehtavate aruannete väljatrükk säilitab sorteeringu aruandes valitud tulba järgi

25.09.2019

 • *Visiidil Haigusloo andmete vorm muudetud
  *Maileri vormil andmete sisestamine muudetud
  *Mitmepäevase viibimise puhul proovib HL import määrata kliendile sama töötajat

19.09.2019

 • *”Kohalviibimiste SMSide” registreerimine menüüst Tööta
  *Visiidi märkuste lahtri sisu automaatne salvestamine
  *Visiidi märkuste lahtris enimkasutatud sõnade/lausete automaatne pakkumine (parameeter “Kasuta tekstisisestustel sõnastikust pakkumist (0-ei,1-jah)” PS: Pakutud sõnade/lausete seast saab nooltega üles-alla liikuda ja parema noolega valida tulemust.
  *Uus parameeter vältimaks vale aadressi alt emaili saatmist: “Saatjana lubatud aadressid/domeenid, näiteks connected.ee või info@connected.ee (mitu eralda komaga)”

10.09.2019

 • *Online kaudu registreeritud klientidele pannakse automaatselt raviarstiks onlines valitud töötaja

29.08.2019

 • *Uus parameeter: Varja kliendi isikukood arve väljatrükil
  *Google kalendriga sünkroniseerimise parandus
  *Keelatud on “POLE VALITUD” kasutaja edaspidine muutmine ja kustutamine

13.08.2019

 • *Paigutaja esimesel lehel saab eemaldada ka käesoleva kuupäeva protseduure, kui need pole veel alanud
  *Kui üks HL impordi aken on juba lahti, siis teist enam ei avada, vaid kuvatakse olemasolev
  *HL impordis saab esilehte trükkida ka ilma arsti vastuvõtuta

07.08.2019

 • *Parandatud Mobiil-IDga sisselogimist
  *HL impordivormil määratud arsti vastuvõtud määratakse nüüd esimese vaba aja järgi, mitte järjestikku
  *Paigutaja teisel lehel olevad nupud “Eemalda kõik valikud” ja “Lisa protseduurid teisest paketist” nupud viivad nüüd pärast
  toimingut tagasi Paigutaja esimesele lehele
  *Saatekirjale mitme teenuse valik laiendatud kõikidele saatekirja tüüpidele v.a. “Ambulatoorne”

01.07.2019

 • * Hotellinx import aken:
  – Imporditud kliendi sünnikuupäev tehtud muudetavaks
  – Arsti vastuvõtu määramine grupile ja ravikaartide väljaprindi valik teineteisest eraldatud
  – Lisatud valik, Arsti vastuvõtt on paketis / või ei ole paketis

 • * Püsiandmete menüüst avatavate akende arvu on nüüd piiratud ühele aknale, et vältida ülesalvestamise võimalust.
  * Töögraafiku väljatrükis on nüüd töötaja valik rippmenüüna.
  * “Lae terviseandmed” nupust saab nüüd TEHIKust pärisda ka ainult patsiendi diagnoose
  * Tööta arvetega vormile lisatud viitenumbri järgi otsing.
  * Laborianalüüside vastuste vormil on parandatud Haigekassa koodide kasutuse kohta käivat sõnastust.
  * Parandatud Mobiil-ID-ga sisselogimist
  * E-Arvete saatmist on parandatud
  * Muud pisiparandused ja optimeerimised.

19.06.2019

 • *Töögraafiku trükkimisele lisatud uued funktsionaalsused: kabineti põhine trükkimine ja ilma broneeringuta tööaja trükkimine
  *Ruumide seadistuse uus säte: Paigutajas protseduuri lubatud algusajad

04.06.2019

 • *Tööaegade vormi muudetud – muu hulgas lisatud kolmas tulp Algus-Lõpp jaoks ja võimalus panna piiranguid ruumide järgi. Tööaegade lisamisel kasutatakse viimati valitud piiranguid
  *Visiidivormi kohandused – muudetud nuppude ikoone, parandatud sõnastust. Veerude laiuste meeldejätmist täiendatud.
  *SMSeris parandatud SMSide summa arvutust
  *Online seadistuse alla lisatud võimalus lisada sooduskoode, täpsemalt kirjas siin juhendis

22.05.2019

 • *Arve saatmisel mailile jäetakse nüüd meelde viimati valitud meelis
  *Olemasoleva isikukoodiga kasutajat ei lubata enam uuesti süsteemi sisestada
  *Online broneeringute vormile lisatud teenuse lahter
  *Loo aruanne menüüosasse lisatud uus aruanne: ruumide tööaja vs broneeringute aruanne

15.03.2019

 • *Arvel ettemaksu kasutamisel parandatud saldonumbri värskendamine
  *Lisatud võimalus saata e-arve Omnivasse

26.02.2019

 • *Saatekirjade muudatused: Saatekirjade vorm jagatud kaheks: saabuvad ja väljaminevad. Saatekirja saab edastada CITO märkega ja nüüd ka asutuse siseselt – sellisel juhul ei edastata dokumenti TEHIKusse. Kui saatekiri tehakse uuringu tüübina, siis saab teenuseid sisestada korraga mitu. Lisaks on teenuste lisamiseks olemas teksti filter ehk otsing.

19.02.2019

 • *Online maksete aruandeid saab nüüd filtreerida broneeringu tegemise ja teenuse toimumise aja järgi
  *Onlines kuvatakse nüüd ainult protseduuride netoaegasid
  *Paigutaja kaudu broneerimisel tehtud muudatus: Vaikimisi proovitakse graafik täita varasemae kellaaja järgi, mitte enam esimese kabineti järgi

07.02.2019

 • *Arvevormile saab nüüd tooteid valida mitu korraga(kasutades ridade märkimiseks nuppe CTRL/SHIFT)
  *Online broneerimisel lisatud minimaalne vahe 1 tund broneerimise aja ja esimese vaba aja vahele
  *Mitmed parandused ja täiendused

29.01.2019

 • *Online broneerimise linki saab nüüd genereerida ka kindla teenusegrupiga

01.01.2019

 • *Iga kasutaja külge saab nüüd salvestada foto menüüst Püsiandmed – Kasutajad
  *Töövõimetuslehtede nimekirjale lisatud täiendavad lahtrid: Staatus, lehe alguse kpv, lehe lõpu kpv, liik, kas saadetud või mitte
  *Tööaja vs broneeringute kestuse aruanne: samal ajal olevaid broneeringuid loetakse nüüd ühe broneeringu ajaks, mitte ei liideta kokku

05.12.2018

 • *Onlines kuvatakse teenuse kestust nüüd netoaja järgi
  *Kui paketinimetus importides Hotellinxist kattub Medispa omaga, siis määratakse pakett automaatselt
  *Töögraafikusse lisatud “Täna” nupp, mis viib kalendris käesolevale päevale
  *Mitmed rakenduse tööd ja kasutajakogemust parandavad muudatused

23.11.2018

 • *Kassa ja Kaardimaksete aruannetele lisatud asukoha valik
  *Online broneeringute maksete aruandes saab nüüd otsida kliendi nime järgi
  *Onlines kuvatud tekste saab nüüd ise muuta menüüst Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Online: Ava online-tõlgete vorm

Lisainfo

 • Kui märgime kasutajale sakil Teenusegrupid linnukesega grupi, siis sakil Teenused märgistatakse automaatselt kõik sellesse gruppi kuuluvad teenused ja nendelt teenustelt ei saa märgistust eemaldada.

31.10.2018

 • *Uus parameeter: Kuva graafiku päises ka ruumide nimekiri
  *Mailimise üldsätted toodud ühte kohta ja lisatud detaile: Püsiandmed – Süsteemsed andmed – SMS/EMail
  *Kliendi otsinguvormil kuvatakse 5 viimast otsitud klienti
  *Kliendiga seotud failide olemasolu näitamiseks kuvatakse kliendivormil ja ka visiidivormil vastava saki peal failide arvu

29.08.2018

 • *Lisatud online broneeringute kinnituse SMS: Püsiandmed – Süsteemsed andmed – SMS/E-mail
  *Meeliste vormi muutmine
  *Programmi välimuse kaasajastamine:

  Töögraafik ja põhinupud

  Nupud vasakult paremale:
  1. Kalender
  2. Visiidivormi avamine
  3. Kliendivormi avamine
  4. Meeldetuletused
  5. Hotellinx importimine
  6. Töötamine arvetega

  Broneering

  Peamised muudatused toimusid nuppude asetuses. Muutsime nuppude asukohad loogilisemaks.
  Selgitused muutunud nuppude kohta:
  1. Prügikast (ülal paremal) – eemaldab töögraafikust broneeringu
  2. Roheline inimsiluett plussiga (endine roheline pluss) – lisab uue kliendi
  3. 2 halli inimsiluetti plussiga (endine nupp Lisa) – lisavad samale ajale lisaks kliendi
  4. Nooled vasakule ja paremale – võimaldavad valida samale ajale lisatud patsientide vahel
  5. Süda Märkused välja juures – Mallid (endised meeliste lingid)
  6. Kelluke plussiga (endine roheline pluss) – Lisab meeldetuletuse kliendi kohta.

  Kliendi otsimine

  Muutus alumiste nuppude asetus ning ülemiste nuppude ikoonid. Nuppude funktsioonid jäid samaks

  Visiit

  Muutus nupp Lae andmed E-tervisest -> Lae alla terviseandmed, sest nupu funktsioon on palju laiem. Selle nupu järel näeb nimekirjast valimise nuppu (endine hammasratas). Ülejäänud nuppude sisu jäi samaks.

  Arve

  Nuppude funktsioonid jäid samaks. Ikoonid sarnasteks eelmainitutega.

13.08.18

 • *Töögraafikusse lisatud linnukesega valik klientide nimede varjamiseks
  *Uue online broneeringu tekkimisel töögraafikusse mängitakse väike heli(Kinni saab keerata menüüst Püsiandmed – Kasutajate seaded – Graafik: Mängi “kõll” uue online broneeringu puhul

30.07.2018

 • *Piltide/failide laadimine pilveserverisse

18.06.2018

 • *Külaline rolliga ei saa enam nihutada graafikus broneeringuid
  *Google kalendriga sidumisel tagantjärgi broneeringute saatmine kalendrisse parandatud
  *Püsiandmed – Süsteemsed andmed menüü muudetud kompaktsemaks
  *Makseviiside lisamine menüüst Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Kassad, terminalid, pank ja makseviisid
  *Püsiandmed – Kasutajad – Teenused all kaks uut lahtrit: Online max päevi ja Online max arv – tähendavad vastavalt seda, mitu päeva online broneerimisel maksimaalselt selle kasutaja aegasid kuvatakse ja mitu ajavalikut kuvatakse

25.05.2018

 • *Online broneeringute seadete alla lisatud kaks uut lahtrit:
  1.Saatja mailiaadress – See on aadress, mis kuvatakse kliendile kinnitusmaili saatjana
  2.Juhul kui klient peaks kinnitusmailile proovima vastata, suunatakse see kiri automaatselt aadressile, mis on sisestatud uude “Reply to” lahtrisse
  *Online broneeringu kinnitusmaili kujundamine on leitav menüüst Püsiandmed – Süsteemsed andmed – SMS/E-mail. Juhendavad videod leiab siit ja siit

17.05.2018

 • *Kliendivormil keskmise ala alumisse ossa lisatud uus väli: Kliendi kood – igale kliendile saab määrata koodi, mille järgi saab klienti hiljem ka otsida
  *Visiidivormile lisatud uus nupp: Trüki ravikaart
  *Versioniseeritud hinnakirja kasutuse puhul saab nüüd koheselt muuta teenuse juures neid andmeid, mis pole seotud teenuse hinnaga
  *Saldode aruandele lisatud asukoha valik
  *Ülekannete aruandele lisatud pangafilter
  *Paigutaja aegade eelistus ja minimaalne vahe toodud lisaks teisele sakile ka esimesele
  *Loo aruanne vormil pandud perioodivalikusse järgmised valikud: Täna, Eile, Jooksev kuu, Eelmine kuu, Jooksev aasta, Eelmine aastan Kõik, Valitud vahemik
  *Töögraafiku ruumide vaates Esimene vaba muudatused: vaikimisi valitud tänane kuupäev + peidetud tagasiarvelduse teenused
  *Populaarsed kliendid aruanne: Lisatud grupeerimine Tööandja/Kooli järgi
  *Maileriga saadetud mailid salvestuvad nüüd ka kliendivormi Mailid saki all
  *Broneeringutel töötaja vahetamine kajastub nüüd ka Google kalendris

26.04.2018

 • *Programmi teksti suurus ühtlustatud kõikides arvutites. Suurust saab igaüks eraldi seadistada menüüst Püsiandmed – Kasutajate seaded: Muuda teksti suurust
  *TEHIKust andmete laadimisel lisatud hammasratta valikute alla ka töövõimetuslehed
  *Töögraafikus Tööajad vormi parandatud ja kohandatud
  *Broneeringu tirimisel ühe töötaja pealt teisele saadetakse värske informatsioon ka Google kalendrisse
  *Paigutajas parandatud “Minimaalne vahe” toimimist
  *Kliendivormil Laekumised sakil lubatud laekumise tüübi muutmine kaardimakse pealt sularaha peale
  *Ruumi nimetuse saatmine Google kalendrisse
  *Müügiraport broneeringute järgi – kuvab nüüd paketiteenused eraldi ridadel ja (P) sümboliga

01.04.2018

 • *Paketinimetus esilehelt eemaldatud ja taastatud ravikaardil
  *Töögraafik – Tööajad vormi muudetud. Aegade lisamine käib “Perioodid millesse aegu lisatakse” kalendri vaates kas päevadele klikates või tirides. Mitme kuu lisamiseks võimalus kasutada SHIFT nupuga märkimist. Olles perioodi ära valinud, kuvatakse vormil graafiliselt töötajate tööaegasid üleval paremal.
  *Arvevormi kujundus: muudetud fontide suurust, sõna “Võlgu” on punasel, saldo number erinevate värvidega(roheline = plussis, sinine = 0, punane = miinuses)
  *Töögraafiku ja broneeringu noolte kujunduse vahetus
  *Püsiandmed – Süsteemsed andmed: Sakkide nimetusi ja järjekorda muudetud

09.03.2018

 • *Mitme asukohaga kliinikute arvetel asukoha välja parandus
  *Ülekannete aruandele lisatud panga veerg
  *Ravikaardi kohandamised
  *Broneeringu nupule “Loo visiit” ja arvevormil “Väljasta/Tühista väljastus” nuppudele lisatud värviline äär
  *Menüüs Tööta – Arvetega uus filter: Makseviis
  *Ravikaardil paketinimetus viidud algsele kohale tagasi
  *Paigutaja kaudu lisatud broneeringu ajaloos nüüd olemas ka algne registreerimine
  *Brooneeringu tühistamine Delete klahviga
  *Broneeringu tooltipis nüüd kuvatud ka protseduuri netokestus
  *Maileris võimalik kasutada kliendi täisnime asemel ainult eesnime
  *SMSmallides parandatud võti ASUKOHAKONTAKT – asukoha telefoni number ja lisatud uus võti AADRESS – asukoha aadress
  *Töötajate müügikäibe aruandes nüüd kuvatud hind koos ja ilma KM-ta
  *Paketiprotseduurid Paigutajas on taas kuvatud siniselt
  *Failide krüpteerimine on taastatud – vajalik on Java olemasolu arvutis
  *Asutuse/asukoha valik on nüüd ka saatekirjadel/saatekirja vastustel

17.01.2018

 • *Ravikaardi trüki kohandamine
  *Lisamaksetüüpide kasutamine nüüd lubatud ka segamakse arvete peal
  *Töögraafiku trükkimise kohandamine + nüüd arvestab trükkimine ka valitud ametiga
  *Broneeringu tooltipis nüüd kuvatud ka protseduuri algusaeg
  *Broneeringuaknas nüüd kuvatud hind koos käibemaksuga
  *Arsti vastuvõtu tüübiga teenused: Kui arsti vastuvõtte määratakse kliendile mitu, siis nendest esimene ilmub eellhele, kõik järgnevad ilmuvad nüüd ravikaardile
  *Lisatud uus kasutajaroll: Külaline. Kui kasutajale on määratud see roll, ei saa ta programmis teha midagi muud peale töögraafikul vaatamise, otsimise ja trükkimise. PS: Selle rolli panekul kasutajale blokeeritakse kõik teised kasutajarollid ära
  *Broneeringu emaili võti #LOCATION# arvestab nüüd õige asukohaga
  *Protseduuri netokestvus nüüd kuvatud: töögraafiku trükil, paigutajas, broneeringuaknas
  *Menüüst Püsiandmed – Kasutajate seaded – Graafik: “Kuva arsti perenimi esimesena” linnukesega arvestatakse nüüd ka lao müügikäibe aruannetes
  *Paigutajasse lisatud asukoha filter
  *Püsiandmed – Tööjaamad alla salvestumise loogika muudetud
  *Paigutaja esimesel lehel lisatud linnukesevalik: “sordi teenuse nimetuse järgi”

20.12.2017

 • *Parandused Maileris/SMSeris
  *Arveid saab nüüd trükkida ainult väljastatud seisu
  *Analüüsi tellimiste salvestamine meelistesse
  *Paigutajas broneeringuaegade kattuvusele ja vahetusele viitavad uued ikoonid
  *Uuendatud haldusjaotised
  *Mitmed muud täiendused/parandused

27.11.2017

 • *Registreeritud ajad aruandele lisatud uus filter: Näita ainult ilma ühegi SMS teavituseta bronne
  *”saada kohe” SMS mallile lisatud uus võti: NETOKESTUS. Kuvab SMSis arvu minutites, kui kaua protseduur kestab.
  *Mobiil-IDga sisselogimine

02.11.2017

 • *Tööta – Kassaga alla lisatud võimalus näha kustutatud ordereid(viimases veerus puudub punane rist). Aktiveeritav linnukesega “näita ka kustutatuid”
  *Sisselogimisaken on nüüd koguaeg aktiivne(ka ühenduse puudumisel), et oleks vajadusel võimalus klikata lingil “Käivita uuendaja”
  *Broneeringuaknas registreerimise/muutmise ajaloo täiendamine: lisatud esmase registreerimise aeg + broneeringumärkuste muutmine + SMSide muutmine
  *Tõendi kohandamine: patsiendi isikukood tuleb nüüd kohe enne salvestamist nähtavale
  *Arvete trükkimine ühes PDF failis, menüüsse Tööta – Arvetega lisatud uus nupp “Liida PDF-id”
  *Töögraafiku trükkimine eraldi lehtedele(iga töötaja algab eraldi lehel) – graafikusse lisatud vastav linnukesega valik
  *Retseptivormil lahtrite ja tekstide kohandamine
  *Töötaja Google kalendrisse saadetakse nüüd ka protseduuri nimetus
  *Lisaks broneeringutele on nüüd võimalus saata Google kalendrisse tööajad: Menüüst Püsiandmed – Kasutajate seaded – Graafik: Saada tööajad kasutaja Google kalendrisse. PS: Eeldab, et sidumine Google kalendriga on tehtud
  *Uus: SMSer. Leitav menüüst Tööta – Mailer: SMSer. Põhimõte on sarnane maileriga, saab valida erinevaid tingimusi, kellele saata sõnum. Lisaks maileris olevatele filtritele on olemas ka vanusevahemiku valik.

02.10.2017

 • *Toote otsingus ei kuvata enam kustutatud tooteid ja tooteid, mis kuulusid kustutatud lattu
  *Võlgnevuste aruandes + kliendivormil laekumiste sidumise all lisatud võimalus mitte kuvada summasid, mis jäävad alla 1€
  *Lisatud laekumiste kustutamise võimalus kaardimaksete aruandesse ja kassa aruandesse, kui maksjaks on “sularahaklient”
  *Lisatud uus funktsionaalsus: arvete väljastamine erinevate juriidiliste ettevõtete alt. Aktiveeritav parameetriga ‘Arvete ja hk arvete väljastamine mitme asutuse alt’. Parameetri aktiveerimisel ilmub asukoha/ettevõtte valik järgmistesse kohtadesse: arvevorm, HK arvete paki koostamisel, visiidivormil. Erinevaid ettevõtteid koos rekvisiitidega saab sisestada menüüst Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Asukohad

21.09.2017

 • *Laekumiste importimise alla lisatud LHV
  *Visiidivormil diagnoosi otsides esimese tähe sisestusel otsitakse alati ainult diagnoosikoodidest, edasiste tähtede sisestusel otsitakse ka diagnoosi nimetusest
  *Püsiandmed – Süsteemsed andmed – Muud parameetrid alla lisatud uus parameeter: “Minimaalne lubatud vahe uue broneeringu ja jooksva kellaaja vahel minutites”. Täisarvu lahtrisse tuleb sisestada negatiivne arv minutites, kui mitu minutit tagasi käesolevast kellaajast lubab programm lisada uue broneeringu ilma hoiatust andmata. Juhul kui hoiatus tuleb, lubab programm siiski broneeringu salvestada, klikates hoiatusaknas nupul “Ok”
  *Aruanded – Loo aruanne kohandamine: veergude järjekorda saab muuta(tirides veeru päist) + “Kuupäev” veeru nimetuse muutmine “Kande kuupäevaks” – näitab aega, millal arve eest tasuti
  *Arvele toodet otsides kuvatakse toote laoseis nii, et arvestatakse ka tooteid, mis on “Loomisel” seisundis arvete peale pandud. Lao aruanded nõuavad toote koguse arvutamisel endiselt, et arve oleks “Väljastatud”
  *Uus funktsioon: Võlgnevustest SMSiga teavitamine:
  -Menüü Püsiandmed – Süsteemsed andmed – SMS seaded alla lisatud uus mall: Võlgnevuste teavitamine SMSiga
  -Kui eelnimetatud kohta on lisatud uus mall ja tulbas Aktiivne on lisatud linnuke, ilmub võlgnevuste aruandesse uus nupp “Loe kokku saadetavad SMSid”
  *Lisatud Google kalendrist kasutaja lahti sidumise võimalus
  *Menüü Abi alla lisatud uus viide: Uuenduste ajalugu

16.08.2017

 • *Ravikaardi ühes veerus trükkimise korral kadusid nädalapäevade tõlked – parandatud
  *Paigutajas saab nüüd valida teiste pakettide teenuseid
  *Kasutajate seadete all olevat “kuva arsti perenimi esimesena” funktsiooni kasutatakse nüüd kõikides “Aruanded” menüü all olevates aruannetes
  *Tööajad vs broneeringute kestuse aruande arvutamine parandatud
  *Teenuste täpsustusi saab nüüd kustutada teenuste detailseadete all
  *Lao aruannete all uus aruanne: Müügikäibe aruanne toote- ja teenusenimedega
  *Visiidi väljatrükile lisatud võimalus valida NCSP ja OP koodide kuvamine

01.08.2017

 • *Kohalviibimise lisamisel paketiga tuleb hoiatus, kui kohalviibimise aeg on lühem kui paketile määratud kestus
  *Arsti/Assistendi käbe aruandes “Detailselt” valiku puhul kuvatakse arve maksetüüp
  *Uus aruanne menüüs Aruanded – Loo aruanne: Tööaja vs broneeringute kestuse aruanne
  *Broneeringuaknas protseduuri valikul on kuvatud ka protseduuri pikkus. Graafikus hiirekursorit hoides broneeringul on samuti kuvatud protseduuri kestus
  *Ravikaardi trükkimisel lisatud võimalus printida kahes veerus ka A5 valiku korral
  *Arve väljatrükilt eemaldatud ülearused käibemaksu määrade kuvamised

22.06.2017

 • *Ravikaardil/esilehel mõninga tõlke kohanddamine
  *Paketinimetusele saab nüüd lisada tõlkeid(Püsiandmed – Paketid). Kajastub ravikaardi väljatrükis
  *Lisatud uus aruanne, leitav menüüst: Aruanded – Loo aruanne: Broneeringute kestuse aruanne. PS: Kui broneeringus on üheaegselt 2 või enam klienti, siis aega arvestatakse ainult 1 kliendi jagu

02.06.2017

 • *Seoses müügiloata ravimitega tehtud oluline muudatus retsepti edastamisel: Vaikimisi ei ole enam kuvatud müügiloata ravimid. Kui vaja, siis saab need kuvama “kuva ka müügiloata ravimid” linnukese aktiveerimisel – siis ilmuvad vastavad read nähtavale punase taustaga

29.05.2017

 • *Laoseisu aruandes ei kuvata enam kustutatud tooteid ega ka tooteid, mis kuuluvad kustutatud ladudesse
  *Hotellinxist lisainfo importimine(HLis Remarks)
  *Ravikaardi väljatrükil muudetud kellaaja vorm neljakohaliseks
  *Kaardimakse/ülekande laekumise lisamisel ja trükkimisel kliendiandmete alt lisatakse väljatrükile nüüd ka kuupäev ja makse selgitus/alus ja koostaja
  *Aruandesse “Populaarsed teenused” lisatud uus filter: paketiteenused, lisateenused
  *Päeva arvete tegemine: muudetud vormi Haigekassa –> Vaata teenuseid visiitidel. Siin on ülevaade kohalviibimistest ja arveldamata arvetest. Viimase tulba lingi kaudu saab kohalviibimise otse sulgeda ja ka arve teha
  *Esilehel parandatud mitme eesnimega/sidekriipsuga nimede kuvamine
  *Broneeringu kaudu vahearve(ainult lisaprotseduuride puhul) loomine nupust “Loo arve”
  *Visiidi avamisel lisatud vahekontroll: kui juba sama visiidi aken on avatud, tuleb küsimus, kas soovite avada eelnevalt avatud aken või avada lisaks sama sama visiidiga teine aken
  *Vasakpaneelil kohalviibimise “Muuda” nupu all saab nüüd kustutada kohalviibimist kui: a)See pole suletud ja b)Selle all pole ühtegi protseduuri
  *Ruumide vaates optimeeritud kiiremaks “Esimene vaba” funktsionaalsus

25.04.2017

 • *Paigutaja teisel lehel erinevate päevade värvide muudatus(valge, helesinine, valge jne)
  *Graafikus “Esimene vaba” vormi lahtrite laiuse meeldejätmine + otsing toimub automaatselt
  *Kliendivormil “Visiidid ja ajad” ümbernimetus –> “Kohalviibimised ja ajad”. Lisaks on ümber nimetatud veerg “Arst” –> “Töötaja”
  *”Kohalviibimised ja ajad” alla kuvatakse nüüd ka protseduuride nimetusi
  *Tööta – Retseptidega vormi avamine tehtud kiiremaks
  *Arve tegemisel “Arveldamata teenused” vaheaknasse lisatud linnuke “NÄITA KA VANEMAID KUI 6 KUUD”(juhul kui kliendil on arveldamata teenuseid kaugemast ajast kui 6 kuud)
  *Ravikaardi esilehe trükil nimekuju muudetud “Perenimi, Eesnimi” –> “Eesnimi Perenimi”
  *Teenused/Tooted vormidel tehtud muudatused: vormi avamisel on fookus koheselt otsingulahtril, 2xTABi vajutades saab nooltega liikuda nimekirjas ning real olles vajutades enterit avatakse detailvaade
  *Töögraafikus broneeringu grupil(mitu broneeringut samas kohas samal ajal) hiirt peale hoides kuvatakse nüüd, milliste protseduuride eest pole tasutud. NB! Kontrollitakse ainult lisaprotseduure, mitte paketiprotseduure.
  *Graafiku laadimise optimeerimine – mõned tegevused(graafiku avamine, perioodi muutmine) muutusid kiiremaks

08.04.2017

 • *Töögraafikus paremklikiga avanev menüü ümber tegemine: lisatud erinevate tegevuste vahele eraldajad, lisatud “Tehtud”, ümbernimetud mõned tegevused. Lisaks on eemaldatud “Ava vastuvõtt” – avamiseks tuleb teha vasaku hiirenupuga topeltklikk broneeringu peal
  *Ainult Raamatupidaja rolliga(RP) on nüüd ligipääsetav kogu aruannete menüü
  *Paigutaja teisel lehel on nüüd erinevatele päevadele paigutatud protseduurid erineva taustavärviga
  *Tühistatud ajad graafikus nähtaval nüüd ka ruumide vaates
  *Menüüs Tööta-Arvetega on taas olemas perioodivalik “Kõik”
  *Arve emailimisel manuse ümbernimetamise võimalus
  *Emailimisel saab lisaks valida muid faile arvutist(nupp “Sirvi faile”)
  *Tühistatud aegade aruandes uus veerg “Tühistaja” ja uus linnuke “kuva ka ilma kliendita ajad”
  *Paigutaja muudatus: kui kliendil on kohalviibimisel juba vähemalt 1 paketiteenus määratud, siis paigutaja taasavamisel ei panda enam automaatselt kõikidele paketiteenustele linnukest ette
  *Hotellinxi impordis uus lahter “Klient teenustega” – kui kliendil on juba valitud perioodis määratud protseduure, ilmub sellesse lahtrisse link “ava broneeringud”, mis viib kliendiandmete alla näitamaks, millised protseduurid on juba määratud
  *Vasakpaneelile valitud kliendi nimel hiirt hoides kuvatakse Hotellinxist imporditud paketi nimetust
  *Kliendi otsingusse lisatud toa numbri lahter
  *Nupuriba on tehtud ilusamaks, eemaldatud ilma ikoonideta nupud, lisatud HL impordile pilt. Arvenupp avab uue arve loomise asemel Tööta – Arvetega otsimisvormi
  *Saatekirja muudatused: lisatud SK tüüp: “protseduurile-teenusele”. “Eriarsti visiidile” ümbernimetsatud “Ambulatoorsele vastuvõtule” – selle valikuga tekivad “Teenuse valik” nimekirja teistsugused teenused, mis on kooskõlas E-Tervise ambulatoorsete teenuste nimekirjaga
  *Ruumide vaates “Esimene vaba” vormile on juurde lisatud protseduuri otsimine ja ruumi otsimine. Lisaks saab valida konkreetset päeva.
  *HL impordis on uus linnuke: Määra arsti vastuvõtt ning trüki ravikaardid. Selle linnukese aktiveerimisel ja salvestamisel proovib programm luua kõikidele tulevikus olevatele kohalviibimistele automaatselt arsti vastuvõttu + kõikidele trükkida ravikaarti

17.03.2017

 • *Töögraafikus Paigutaja arvestab nüüd kliendile aega pannes protseduuride netokestustega.
  *Töögraafikus ruumide vaates “Esimene vaba” aknas tehtud muudatused, lisatud päevade kaupa grupeerimine ja otsikast.
  *Visiidivormile lisatud uus sakk “Broneeringud”
  *Vasakpaneelil Kohalviibimiste protseduuride ette lisatud nädalapäeva esitäht
  *Töötajate müügikäibe vormile lisatud eksportimine
  *Toote otsing muuutus automaatseks – algab trükkimise ajal
  *SMS mallis %KLIENT_EESNIMI% võimaldab ilma perenimeta kliendi poole pöörduda
  *Mitmed pisemad detailide parandused ja kohendamised

03.03.2017

 • *Saatekirja välimuse kohendamine ja uute lahtrite lisamine
  *Vasakpaneelile klienti otsides on tulemuste nimekirjas kuvatud kliendi kõige uuem kohalviibimine
  *Emaili saatmisel saatja mailiaadressi puudumisel saab selle koheselt sisestada – enam ei pea menüüst liikuma seadete alla, et aadressi salvestada
  *Registraatori ja Teenuse Osutaja rolliga saab vaadata Püsiandmed – Teenused vormi, aga sealolevaid andmeid mitte muuta.
  *Töögraafikus alumises osas linnuke “Peida ilma tööajata töötajad/ruumid.”
  *Töögraafikus riigipühade eristamine erineva värviga graafiku päises
  *Töögraafikus vormilt “Otsi graafikust” tulemuste väljatrükkimine
  *Lubatud on nüüd broneeringu kustutamine, mille kohta on juba tehtud arve. Kliendi kohalviibimine peab siiski olema avatud. Broneeringu kustutamisel pannakse sellega seotud arvel antud protseduuri kogus 0ks ja raha tagastatakse kliendi saldosse.
  *Väiksemad disainielementide muudatused
  *Broneeringuid kuvatakse teistmoodi: protseduuri netoaeg on endises vormis, brutoaja osa kuvatakse tumedate triipudega.

14.02.2017

 • *Vasakpaneelile valitud kliendi nimi kuvatakse trükitähtedega
  *Graafikus “Esimene vaba” nupust avaneva akna kohendamine
  *Vasakpaneelile ilmub nüüd rohelise tekstiga ka paketinimetus
  *Broneeringu tühistamise põhjuste korrigeerimine: ilmuvad kliendiandmetes “Visiidid ja ajad” + Töögraafiku päises topeltklikki tehes tühistamiste all + aruandes “Tühistatud ajad”. Tühistuse põhjused ilmuvad broneeringut nii graafiku kaudu kui broneeringu seest tühistades.

31.01.2017

 • *Broneeringute lohistamine sujuvamaks + kuvatakse kuhu tiritakse
  *Broneeringut saab tirida ja kopeerida teise broneeringu peale(kui ei ole ruumide all piirangut)
  *”Otsi graafikust” lahtrite kohandamine
  *”Otsi graafikust” protseduurid punase värviga, kui protseduuri eest pole loodud arvet
  *Uuenduste linki programmi allosas kuvatakse ainult siis, kui kasutaja ei ole sinna veel klikkinud ja programmile on tulnud uuendusi.

25.01.2017

 • *Paigutajasse lisatud linnuke “Trüki ravikaart”
  *Ravikaardi mailile edastamise täiendused
  *Aruandesse “Registreeritud ajad”lisatud broneeringu kestus
  *Google kalendri ühenduse kaasajastamine
  *Arsti ja assistendi rollide ümbernimetamine Teenuse Osutajaks ja Muuks Töötajaks
  *Programmi alumises osas link uuenduste lehele

12.01.2017

 • *Ajalahtrite kohendamise töögraafikus ja paigutajass
  *Isikukoodi eemaldamine töögraafiku väljatrükist
  *Arvete otsingus uus ajafilter (vabalt valitav periood)